Emerytury pomostowe po zmianach. Kto ma do nich prawo? Jakie warunki trzeba spełnić? [praktyczne wskazówki]

Emerytury pomostowe po zmianach. Kto ma do nich prawo? Jakie warunki trzeba spełnić? [praktyczne wskazówki]

Przepisy zmieniające ustawę o emeryturach pomostowych mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Nowe przepisy umożliwią wcześniejsze przejście na emeryturę osobom, które podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 roku.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Powód utrzymania emerytur pomostowych

Projektodawcy nowelizacji uzasadniają konieczność zniesienia wymogu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku jako warunku uzyskania prawa do emerytury pomostowej. Ma to wynikać z faktu, że postęp technologiczny, który był przewidywany w chwili wprowadzania pierwotnych przepisów ustawy, nie doprowadził do poprawy warunków pracy na tyle, aby szkodliwe warunki zostały wyeliminowane.

Zobacz również: Bezpłatne leki 65+. Jakie leki za darmo po 65 roku życia? [LISTA, WYSZUKIWARKA]

Reklama Reklama SU Bałtyk

Emerytura pomostowa – tymczasowe rozwiązanie

Emerytura pomostowa stanowi specjalne wsparcie dla osób, które pracują w trudnych lub szczególnych warunkach. Istotną cechą emerytur pomostowych jest ich tymczasowy charakter. Stanowią one swojego rodzaju most pomiędzy świadczeniami uzyskanymi przed osiągnięciem wieku emerytalnego a uprawnieniem do emerytury przyznawanej na zasadach ogólnych. Jak tłumaczy rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, Iwona Kowalska-Matis, emerytury pomostowe pełnią funkcję przejściowego rozwiązania.

W ramach emerytur pomostowych kobiety mogą przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat, natomiast mężczyźni mogą to zrobić w wieku 60 lat, czyli 5 lat wcześniej niż wskazuje obowiązujący wiek emerytalny. Warunkiem koniecznym jest posiadanie co najmniej 20 lat stażu pracy dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, a także wykonywanie pracy w warunkach szkodliwych lub szczególnie uciążliwych.

Prace w szczególnych warunkach to zawody związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą prawdopodobnie spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia.

Prace o szczególnym charakterze wymagają odpowiedzialności oraz wyjątkowej sprawności psychofizycznej. Są to zawody takie jak górnik, hutnik, rybak morski czy pracownik sprawujący opiekę nad osobami dotkniętymi chorobą psychiczną, kierowca autobusu, trolejbusu oraz motorniczy tramwaju w transporcie publicznym, ratownik medyczny i wiele innych zawodów.

Zobacz również: Wszystko, co musisz wiedzieć o 14 emeryturze 2023. Najważniejsze informacje w pigułce [Warunki, Terminy, Kwoty]

Reklama Reklama PolisyTravel

Emerytura pomostowa – jakie warunku trzeba spełnić?

Obecnie przepisy umożliwiają skorzystanie z emerytury pomostowej na ogólnych zasadach osobie, która łącznie spełnia następujące warunki:

  1. Urodziła się po 31 grudnia 1948 roku.
  2. Osiągnęła wiek wynoszący co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i co najmniej 60 lat w przypadku mężczyzn.
  3. Okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynosi co najmniej 15 lat.
  4. Okres składkowy i nieskładkowy (staż ubezpieczeniowy) wynosi co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn.
  5. Przed 1 stycznia 1999 roku wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze, które zostały określone w ustawie o emeryturach pomostowych (przepisy stosowane od 1 stycznia 2009 roku z ustawy o emeryturach pomostowych) lub w ustawie emerytalnej (przepisy stosowane przed 1 stycznia 2009 roku z ustawy emerytalnej) przez co najmniej 1 dzień.
  6. Po 31 grudnia 2008 roku wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych przez co najmniej 1 dzień.

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje także osobie, która nie pracowała w trudnych warunkach po 31 grudnia 2008 roku. Jeśli jednak na dzień 1 stycznia 2009 roku miała już wymagany staż 15 lat w takich trudnych warunkach, które są wymienione w ustawie o emeryturach pomostowych oraz spełniła pozostałe warunki, to również może otrzymać to świadczenie.

Zobacz również: Renta wdowia – obywatelski projekt ustawy w Sejmie [+50 proc. do emerytury, kryteria, limit]

Dodatkowe zmiany w ustawie o emeryturach pomostowych

Ustawa chroni działaczy związkowych w kwestiach związanych z prawem pracy oraz zwiększa roczny limit odliczeń od dochodu na składki członkowskie na rzecz związków.

Dodatkowo nowe przepisy usuwają dodatek za szczególne warunki pracy z listy składników wynagrodzenia uwzględnianych przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia.

Nowelizacja modyfikuje również zasady rekompensaty za utratę prawa do wcześniejszej emerytury w przypadku pracy o szczególnym charakterze. Teraz, aby kwalifikować się do rekompensaty, okres takiej pracy musi przypadać przed 1 stycznia 2009 roku.

Zobacz również: Aktywność Fizyczna Dla Seniora. Odkryj Platformę Ćwiczeń Dla Osób Starszych „Active Senior”.

Ile wynosi emerytura pomostowa w 2023?

Od 1 marca 2023 r. najniższa emerytura pomostowa wynosi 1588,44 zł brutto.

Zobacz również: Dodatek dla sołtysów do emerytury, czyli tzw. Sołtysowe od 1 lipca [Wniosek o sołtysowe – krok po kroku]

Liczba emerytur pomostowych?

W kwietniu 2023 roku emeryturę pomostową otrzymywało około 40,8 tysiąca osób, a wydatki związane z tym świadczeniem w 2022 roku wyniosły około 1,8 miliarda złotych. Według informacji z ZUS po uchyleniu wygasającego charakteru emerytur pomostowych na to świadczenie przejdzie w 2024 roku około 7,3 tys. osób.

Źródła: ZUS; uzasadnienie do ustawy.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Wszystko, co musisz wiedzieć o 14 emeryturze 2023. Najważniejsze informacje w pigułce [Warunki, Terminy, Kwoty]

„KUCHNIA LWOWSKA” – ponad 100 przepisów [Rozmowa z autorką Marianną Dushar]

Gabriela Radtke-Strzelecka. Senior/ka miesiąca [WRZESIEŃ]

14 emerytura 2023 ⭐️ Termin, próg dochodowy, kwota na rękę [TABELA]

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds