Wszystko, co musisz wiedzieć o 14 emeryturze 2023. Najważniejsze informacje w pigułce [Warunki, Terminy, Kwoty]

Wszystko, co musisz wiedzieć o 14 emeryturze 2023. Najważniejsze informacje w pigułce [Warunki, Terminy, Kwoty]

Dodatkowe roczne świadczenie, czyli tzw. 14 emerytura zostanie wypłacona we wrześniu i wyniesie 2650 zł brutto, to ponad 1061 zł więcej niż wcześniej zapowiadane 1588,44 zł brutto.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Warunki przyznawania 14 emerytury 2023

Czternasta emerytura, w przeciwieństwie do trzynastej, przeznaczona jest wyłącznie dla emerytów o najniższych świadczeniach. Nie wszyscy seniorzy otrzymają 14-tkę, a część otrzyma ją w obniżonej wysokości.

Emeryci i renciści pobierający emerytury zasadnicze do wysokości 2900 zł brutto, otrzymają pełną kwotę brutto 14 emerytury tj. 2650 zł brutto pomniejszoną o obowiązkowe daniny na rzecz państwa tj. składkę zdrowotną oraz podatek dochodowy.

Osoby, których świadczenie podstawowe przekracza próg dochodowy, tj. 2900 zł brutto, otrzymają czternastą emeryturę obniżoną według zasady „złotówka za złotówkę”. Innymi słowy, jeśli emerytura zasadnicza wynosi 2950 zł brutto, czyli przekracza próg dochodowy o 50 zł, to czternasta emerytura zostanie pomniejszona o tę właśnie kwotę, czyli o 50 zł i wyniesie 2600 zł brutto.

Minimalna wysokość czternastej emerytury wyniesie 50 zł brutto. Jeżeli dodatkowe świadczenie osiągnie niższą kwotę niż 50 zł brutto, to czternasta emerytura nie zostanie wypłacona.

Zobacz również: Bezpłatne leki 65+. Jakie leki za darmo po 65 roku życia? [LISTA, WYSZUKIWARKA]

Reklama Reklama PolisyTravel

Więcej seniorów zakwalifikuje się do 14. emerytury – kto zyska?

Podniesienie kwoty 14 emerytury do 2650 zł brutto to więcej osób uprawnionych do otrzymania dodatkowego świadczenia. Przy wcześniej zapowiadanej kwocie 1588,44 zł brutto, emeryci, których świadczenia przekraczają 4438,44 zł brutto, nie spełnialiby warunków do otrzymania 14 emerytury. Po zwiększeniu wysokości świadczenia graniczna kwota uprawniająca do otrzymania 14 emerytury wzrośnie do 5500 zł brutto. Jak czytamy w skutkach oceny regulacji, szacuje się, że dzięki temu ok. 550 tys. osób dodatkowo otrzyma tzw. 14. emerytury.

Zobacz również: Aktywność Fizyczna Dla Seniora. Odkryj Platformę Ćwiczeń Dla Osób Starszych „Active Senior”.

Reklama Reklama SU Bałtyk

Daniny od 14. emerytury 2023 [składka zdrowotna, podatek dochodowy]

Kwota brutto 14 emerytury, czyli 2650 zł zostanie pomniejszona o 9-procentową składkę zdrowotną oraz podatek dochodowy PIT, obecnie wynoszący 12 procent. Zysk netto z czternastki będzie mieścił się w przedziale od ok 2200 zł do 39 zł, w zależności od wysokości świadczenia podstawowego.

Zobacz również: Maska CPAP na obturacyjny bezdech senny [rodzaje masek, dobór rozmiaru, refundacja NFZ 2023]

Termin wypłaty 14 emerytury 2023

Czternasta emerytura zostanie wypłacona w tym roku we wrześniu. 14 emerytura wypłacana jest z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności świadczenia zasadniczego (tj. 1, 5, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca).
Ponieważ 10 września wypadnie w dzień wolny od pracy, te osoby otrzymają wypłaty 8 września.

14 emerytura z urzędu! [bez wniosku]

Czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu. Aby otrzymać kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, nie trzeba składać wniosku.

Weryfikacja prawa do 14. emerytury [data]

Czternaste emerytury otrzymają te osoby, które na dzień 31 sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS.

Czternastki nie otrzymają osoby, które mają zawieszone wypłaty na dzień badania prawa do czternastki, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. Dotyczy to emerytów, którzy nie osiągnęli ustawowego wieku emerytalnego tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Zobacz również: Powstaną „Centra Zdrowia 75 plus”; opieka geriatryczna blisko domu [Start styczeń 2024]

14 emerytura nie wlicza się do dochodu

Czternastka będzie wolna od zajęć komorniczych. Nie będzie się również wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500+ dla niesamodzielnych.

14 emerytura wrzesień 2023 – kwota na rękę

Przy 14 emeryturze na poziomie 2650 zł brutto osoba pobierająca świadczenie podstawowe (emeryturę lub rentę) w wysokości najniższej emerytury 1588,44 zł otrzyma dodatkowe świadczenie w wysokości 2202,50 zł netto, czyli na rękę.

Emerytura zasadnicza brutto Emerytura zasadnicza netto 14. emerytura na rękę 2023
1 500 1 365 2 213,50
1 588,44 1 445,48 2 202,50
1 600 1 456 2 201,50
1 700 1 547 2 189,50
1 800 1 638 2 177,50
1 900 1 729 2 165,50
2 000 1 820 2 153,50
2 100 1 911 2 141,50
2 200 2 002 2 129,50
2 300 2 093 2 117,50
2 400 2 184 2 105,50
2 500 2 275 2 093,50
2 600 2 354 2 093,50
2 700 2 433 2 093,50
2 800 2 512 2 093,50
2 900 2 591 2 093,50
3 000 2 670 2 014,50
3 100 2 749 1 935,50
3 200 2 828 1 856,50
3 300 2 907 1 777,50
3 400 2 986 1 698,50
3 500 3 065 1 619,50
3 600 3 144 1 540,50
3 700 3 223 1 461,50
3 800 3 302 1 382,50
3 900 3 381 1 303,50
4 000 3 460 1 224,50
4 100 3 539 1 145,50
4 200 3 618 1 066,50
4 300 3 697 987,50
4 400 3 776 908,50
4 500 3 855 829,50
4 600 3 934 750,50
4 700 4 013 671,50
4 800 4 092 592,50
4 900 4 171 513,50
5 000 4 250 434,50
5 100 4 329 355,50
5 200 4 408 276,50
5 300 4 487 197,50
5 400 4 566 118,50
5 500 4 645 39,50

Prognoza: ostateczne kwoty do wypłaty nalicza Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz pozostałe organy emerytalne.

Ile osób otrzyma 14 emeryturę w 2023?

Czternastkę otrzyma w tym roku w ok. 8,8 mln emerytów i rencistów ze wszystkich organów rentowych. W tym ok. 6,8 mln osób otrzyma świadczenie w pełnej wysokości, a w przypadku ok. 2 mln świadczeniobiorców dodatek będzie pomniejszony zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Wydatki na 14-tkę wyniosą 20,7 mld zł.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Renta wdowia – propozycje zmian w emeryturach dla wdów i wdowców [Lewica, PSL, PO i rząd]

Kolejny dodatek dla seniorów? 600+ dla 80-latków i 900+ dla 85-latków [propozycja NSZZ „Solidarność”]

POKRZYWA – Królowa Ziół [zbiory, przechowywanie, napar, zastosowanie, właściwości]

Powstaną „Centra Zdrowia 75 plus” – opieka geriatryczna blisko domu [Start styczeń 2024]

Redakcja
CATEGORIES
Share This