Polska geriatria wymaga natychmiastowych zmian systemowych! Wnioski Najwyższej Izby Kontroli [RAPORT]

Redakcja Gazety Senior to zespół, który wraz z redaktor naczelną serwisu troszczy się, aby dostarczać czytelnikom seniorom dedykowanych treści oraz ważnych z punktu widzenia osób starszych informacji. Dbamy, aby materiały publikowane w serwisie GazetaSenior.pl napisane były przystępnym językiem i zaprezentowane w przyjaznej seniorom formie np. bez rozpraszających reklam w postaci wyskakujących okien.
Donosimy o najnowszych rozwiązaniach społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych kierowanych do osób starszych. Informujemy o aktualnej sytuacji seniorów w Polsce. Sporo piszemy o zdrowiu seniorów i profilaktyce zdrowotnej. Obalamy mity dotyczące osób starszych. Edukujemy seniorów, korzystając z wiedzy i wskazówek ekspertów w danej dziedzinie.
Redakcja

Według najnowszego raportu NIK polska geriatria jest w bardzo złej kondycji, a usługi z zakresu opieki medycznej w tej kategorii nie są świadczone na odpowiednim poziomie. Analiza Najwyższej Izby Kontroli wskazuje na nieprawidłowości, które uniemożliwiają efektywne funkcjonowanie systemu. Pomimo że teoretycznie geriatria została uznana za priorytetowy kierunek rozwoju polskiego systemu ochrony zdrowia, wciąż pozostaje niedofinansowana, … Czytaj dalej Polska geriatria wymaga natychmiastowych zmian systemowych! Wnioski Najwyższej Izby Kontroli [RAPORT]