Polska geriatria wymaga natychmiastowych zmian systemowych! Wnioski Najwyższej Izby Kontroli [RAPORT]

Według najnowszego raportu NIK polska geriatria jest w bardzo złej kondycji, a usługi z zakresu opieki medycznej w tej kategorii nie są świadczone na odpowiednim poziomie. Analiza Najwyższej Izby Kontroli wskazuje na nieprawidłowości, które uniemożliwiają efektywne funkcjonowanie systemu. Pomimo że teoretycznie geriatria została uznana za priorytetowy kierunek rozwoju polskiego systemu ochrony zdrowia, wciąż pozostaje niedofinansowana, … Czytaj dalej Polska geriatria wymaga natychmiastowych zmian systemowych! Wnioski Najwyższej Izby Kontroli [RAPORT]