Jak napisać nekrolog, kondolencje, wspomnienie? Wskazówki i przykłady

Redakcja Gazety Senior to zespół, który wraz z redaktor naczelną serwisu troszczy się, aby dostarczać czytelnikom seniorom dedykowanych treści oraz ważnych z punktu widzenia osób starszych informacji. Dbamy, aby materiały publikowane w serwisie GazetaSenior.pl napisane były przystępnym językiem i zaprezentowane w przyjaznej seniorom formie np. bez rozpraszających reklam w postaci wyskakujących okien.
Donosimy o najnowszych rozwiązaniach społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych kierowanych do osób starszych. Informujemy o aktualnej sytuacji seniorów w Polsce. Sporo piszemy o zdrowiu seniorów i profilaktyce zdrowotnej. Obalamy mity dotyczące osób starszych. Edukujemy seniorów, korzystając z wiedzy i wskazówek ekspertów w danej dziedzinie.
Redakcja

Nekrolog to szczególny gatunek prasowy, który informuje nas o śmierci bliskiej osoby. To chwila, w której możemy uczcić pamięć zmarłego, wyrazić nasze współczucie i oddać hołd jego życiu. Jednakże, pisząc taki tekst, ważne jest zachowanie odpowiedniej formy oraz taktu. Jakie informacje zamieścić i jakie elementy podkreślić, a jakie lepiej pominąć. Warto także zastanowić, czy zamieścić … Czytaj dalej Jak napisać nekrolog, kondolencje, wspomnienie? Wskazówki i przykłady