Jak napisać nekrolog, kondolencje, wspomnienie? Wskazówki i przykłady.

Jak napisać nekrolog, kondolencje, wspomnienie? Wskazówki i przykłady.

Jakie informacje zamieścić w tekście o zmarłym? Co podkreślić, co pominąć?

Nekrolog jest jednym z gatunków prasowych, pełni funkcję informowania o śmierci. Umieszcza się w nim m.in.

  • imię i nazwisko zmarłego,
  • datę śmierci,
  • informację o wieku,
  • przyczynach śmierci,
  • miejscu i czasie uroczystości żałobnych, oraz pogrzebu.

Przykładowa struktura nekrologu

Struktura nekrologu nie jest znormatywizowana, co oznacza, że możemy pominąć niektóre informacje np. o wieku zmarłego czy powodach, na skutek których zmarł. Nekrolog najczęściej przygotowuje rodzina zmarłego. Na przykład w ten sposób:

  1. Rozpoczyna go formuła otwarcia np. „Z głębokim żalem zawiadamiamy”, „Ze smutkiem zawiadamiamy”, „Pogrążeni w rozpaczy zawiadamiamy”.
  2. Następnie piszemy, kto odszedł, czyli imię i nazwisko zmarłego oraz – opcjonalnie – jego wiek i datę śmierci.
  3. W kolejnym zdaniu informujemy o terminie i miejscu uroczystości pogrzebowych (kiedy odbędzie się msza, odprowadzenie na cmentarz).
  4. W ostatnim kroku zamieszczamy informację o adresacie nekrologu – np. „informuje Rodzina/ żona/ mąż/ dzieci/ wnuki”.
  5. Możemy zamieścić dopisek, że prosimy o nieskładanie kondolencji. Dla niektórych osób to zbyt trudny moment podczas smutnego dnia pogrzebu.

Kondolencje

Kondolencje to wyrazy współczucia składane bliskim osoby, która odeszła. Nadawcami kondolencji w formie pisemnej, zamieszczanej w prasie, są często koledzy z pracy osoby zmarłej, ze stowarzyszenia, w którym się udzielał, z uniwersytetu trzeciego wieku czy klubu seniora, którego był członkiem. Kondolencje składają przyjaciele, znajomi.

Można je wyrazić np. w takiej formie:

„Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci naszego Drogiego Kolegi/ Pracownika/ Przyjaciela (imię i nazwisko zmarłego) przesyłają …”

„Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci (imię i nazwisko zmarłego) składamy kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie (podpis nadawcy)”

„Pragniemy złożyć szczere kondolencje Rodzinie z powodu odejścia (imię i nazwisko zmarłego), który/a był dla nas wspaniałym Przyjacielem/ Kolegą (podpis nadawcy)”

W dobie pandemii, gdy mamy ograniczone możliwości złożenia osobiście kondolencji, te złożone za pośrednictwem prasy internetowej mogą utrwalić naszą pamięć o zmarłym i połączyć się w bólu z jego najbliższymi.

Nekrolog rocznicowy – wspomnienie

Nekrolog rocznicowy to tekst wspominający osobę zmarłą, publikowany w rocznicę (pierwszą, drugą, piątą, kolejną…) jej odejścia. Prezentujemy w nim osobę zmarłego, jego dokonania, chwile spędzone z nim, które wciąż są w naszej pamięci. Co ważne – piszemy wyłącznie w pozytywny sposób o zmarłym, unikając opisów, które mogłyby przedstawić go w niekorzystnym świetle oraz sformułowań dwuznacznych. Pamiętajmy o tym, że inaczej jest odbierane wspomnienie przedstawiane podczas uroczystości pogrzebowych np. w sytuacji przytoczonej anegdoty o zmarłym, gdyż uwzględnia reakcję zgromadzonych gości. W formie pisemnej – gdy inni mają możliwość wyłącznie przeczytania naszego wspomnienia – należy ważyć słowa, a przed wysłaniem tekstu jeszcze raz go przeczytać, aby mieć pewność, że wyrażamy się o zmarłym wyłącznie w pozytywnym tonie.

Nekrolog rocznicowy możemy rozpocząć informacją o rocznicy śmierci bliskiej nam osoby, następnie opowiedzieć o jej zaletach, dokonaniach, a zakończyć stwierdzeniem, że bardzo nam jej brakuje.

Nekrologi bez opłat na GazetaSenior.pl

Jeśli chcesz bez opłat umieścić nekrolog, kondolencje na portalu GazetaSenior.pl możesz je przesłać za pośrednictwem formularza znajdującego się na tej stronie TUTAJ.

Opublikowane nekrologi i kondolencje przez czytelników GazetaSenior.pl znajdziesz na tej stronie:

Nekrologi przesłane przez czytelników GazetaSenior.pl

Kategorie
Udostępnij