Bojkot towarów. Jak sprawdzić kraj pochodzenia po kodzie kreskowym? [KODY KRESKOWE – ROSJA I BIAŁORUŚ]

Redakcja Gazety Senior to zespół, który wraz z redaktor naczelną serwisu troszczy się, aby dostarczać czytelnikom seniorom dedykowanych treści oraz ważnych z punktu widzenia osób starszych informacji. Dbamy, aby materiały publikowane w serwisie GazetaSenior.pl napisane były przystępnym językiem i zaprezentowane w przyjaznej seniorom formie np. bez rozpraszających reklam w postaci wyskakujących okien.
Donosimy o najnowszych rozwiązaniach społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych kierowanych do osób starszych. Informujemy o aktualnej sytuacji seniorów w Polsce. Sporo piszemy o zdrowiu seniorów i profilaktyce zdrowotnej. Obalamy mity dotyczące osób starszych. Edukujemy seniorów, korzystając z wiedzy i wskazówek ekspertów w danej dziedzinie.
Redakcja

Trwa agresja Rosji przy wsparciu Białorusi na Ukrainę. USA, UE i poszczególne państwa nakładają sankcje na agresora. Także polscy przedsiębiorcy i konsumenci mogą wesprzeć te działania i uderzyć w ekonomiczne interesy Rosji i Białorusi. Do bojkotu zachęta także Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak to zrobić? Nie kupując produktów oznaczonych kodami kreskowymi … Czytaj dalej Bojkot towarów. Jak sprawdzić kraj pochodzenia po kodzie kreskowym? [KODY KRESKOWE – ROSJA I BIAŁORUŚ]