Pierwsze Senioralia w 2021 r! Start, harmonogram, zaproszenie dla seniorów i twórców z całej Polski!

Redakcja Gazety Senior to zespół, który wraz z redaktor naczelną serwisu troszczy się, aby dostarczać czytelnikom seniorom dedykowanych treści oraz ważnych z punktu widzenia osób starszych informacji. Dbamy, aby materiały publikowane w serwisie GazetaSenior.pl napisane były przystępnym językiem i zaprezentowane w przyjaznej seniorom formie np. bez rozpraszających reklam w postaci wyskakujących okien.
Donosimy o najnowszych rozwiązaniach społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych kierowanych do osób starszych. Informujemy o aktualnej sytuacji seniorów w Polsce. Sporo piszemy o zdrowiu seniorów i profilaktyce zdrowotnej. Obalamy mity dotyczące osób starszych. Edukujemy seniorów, korzystając z wiedzy i wskazówek ekspertów w danej dziedzinie.
Redakcja

Pandemia nie pozwala na zorganizowanie Łódzkich Senioraliów w tradycyjnej formie, dlatego Miasto Łódź postawiło na wydarzenie w formie hybrydowej – „w sieci”, jak i w plenerze. Atutem przyjętej formuły jest otwartość na szerokie  grono twórców i odbiorców z całej Polski. Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl Plan „VII Łódzkich Senioraliów” 15 – 29 … Czytaj dalej Pierwsze Senioralia w 2021 r! Start, harmonogram, zaproszenie dla seniorów i twórców z całej Polski!