Obywatelski Parlament Seniorów od A do Z [VIII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów]

Redakcja Gazety Senior to zespół, który wraz z redaktor naczelną serwisu troszczy się, aby dostarczać czytelnikom seniorom dedykowanych treści oraz ważnych z punktu widzenia osób starszych informacji. Dbamy, aby materiały publikowane w serwisie GazetaSenior.pl napisane były przystępnym językiem i zaprezentowane w przyjaznej seniorom formie np. bez rozpraszających reklam w postaci wyskakujących okien.
Donosimy o najnowszych rozwiązaniach społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych kierowanych do osób starszych. Informujemy o aktualnej sytuacji seniorów w Polsce. Sporo piszemy o zdrowiu seniorów i profilaktyce zdrowotnej. Obalamy mity dotyczące osób starszych. Edukujemy seniorów, korzystając z wiedzy i wskazówek ekspertów w danej dziedzinie.
Redakcja

Obywatelski Parlament Seniorów to ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, które reprezentuje interesy 10 milionów polskich seniorów. Z założenia zgromadzenie jest apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo. To unikalna forma uczestnictwa seniorów w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego i inspirowania kierunków polityki senioralnej. Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl Obywatelski Parlament Seniorów – historia powstania ONZ ustanowił … Czytaj dalej Obywatelski Parlament Seniorów od A do Z [VIII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów]