Obywatelski Parlament Seniorów od A do Z [VIII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów]

Obywatelski Parlament Seniorów od A do Z [VIII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów]

Obywatelski Parlament Seniorów to ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, które reprezentuje interesy 10 milionów polskich seniorów. Z założenia zgromadzenie jest apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo. To unikalna forma uczestnictwa seniorów w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego i inspirowania kierunków polityki senioralnej.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Obywatelski Parlament Seniorów – historia powstania

ONZ ustanowił dzień 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. To właśnie w tak ważny dzień w 2015 roku, w Sejmie po raz pierwszy zebrał się Obywatelski Parlament Seniorów. Liczba delegatów była równa liczbie posłów i wynosiła 460 osób. To one utworzyły pierwszą ogólnopolską reprezentację seniorów. Na sali plenarnej miała miejsce dyskusja, a potem nastąpiło przyjęcie deklaracji o najistotniejszych problemach osób starszych. Co więcej, stworzenie OPS stanowiło wypełnienie rekomendacji Parlamentu Europejskiego, wedle której każde państwo Unii Europejskiej powinno powołać Parlament Seniorów mający realny wpływ na politykę państwa wobec osób starszych.

Historia Parlamentu Seniorów

W dniach 24-25 listopada 1993 roku w Luksemburgu obradował Europejski Parlament Seniorów, w którym udział wzięli przedstawiciele seniorskich organizacji pochodzących ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego wypłynęła rekomendacja, wedle której każde państwo członkowskie powinno posiadać Parlament Seniorów stanowiący krajowe forum osób starszych oraz reprezentację seniorów mającą wpływ na politykę państwa w kwestii interesów osób starszych. Rekomendacje te wdrożyła wzorcowo Irlandia. Od 1994 roku jej Obywatelski Parlament Seniorów jest największą organizacją przedstawicielską osób starszych.

Reklama Reklama SU Bałtyk

Kto wchodzi w skład Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Polsce?

Inauguracyjny Obywatelski Parlament Seniorów został zwołany z inicjatywy następujących polskich środowisk seniorskich:

 • Uniwersytetów Trzeciego Wieku, reprezentowanych przez Fundację „Ogólnopolskie Porozumienie UTW”  i Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW,
 • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 • gminnych rad seniorów.

Podczas kolejnych edycji skład był uzupełniany o delegatów z nowo powstających gminnych rad seniorów i organizacji osób starszych.

Delegaci do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Jak są wybierani?

Skład inauguracyjny OPS został ukształtowany wedle zasad ustalonych przez inicjatorów. Według nich gminna rada seniorów może wskazać jednego delegata, czyli przewodniczącego rady bądź inną osobę wyznaczoną przez radę. Uniwersytet Trzeciego Wieku ma prawo wyznaczyć jednego delegata, czyli prezesa (kierownika) UTW bądź inną osobę wyznaczoną przez organ statutowy lub podmiot prowadzący. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów wskazuje natomiast statutowych delegatów wybranych na Krajowy Zjazd Delegatów PZERiI. Są oni zgłaszani przez Zarząd Główny PZERiI.

Władze Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Obywatelski Parlament Seniorów na pierwszym posiedzeniu określił regulamin działania, wybrał władze i powołał komisje problemowe. Przewodniczącą OPS została Krystyna Lewkowicz, pełniąca funkcję prezesa Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Warszawie i będącą jedną z inicjatorek OPS. Poprowadziła ona akt ślubowania. Potem przegłosowana została akceptacja regulaminu. Dokonano wyboru wiceprzewodniczących, którymi zostali Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Wiesława Borczyk, prezes OF UTW, Janusz Szymborski, Ewa Kozdroń i Janusz Czyż.

Skład Prezydium OPS do dnia 6 listopada br. prezentował się następująco:

 • Krystyna Lewkowicz – Przewodnicząca,
 • Zbigniew Tomczak – I Zastępca Przewodniczącej,
 • Ludwik Knyba – Zastępca Przewodniczącej,
 • Ewa Brewczyńska-Florczyk – Zastępca Przewodniczącej,
 • Irena Frankiewicz – Członek Prezydium,
 • Ewa Kołodziejczak – Członek Prezydium,
 • Krystyna Ozga – Członek Prezydium i Pełnomocnik ds. kontaktów z Parlamentem.

Natomiast skład Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów wybrany na VIII sesji plenarnej OPS 7 listopada 2022 r.to Zdzisław Czarnecki , Irena Frankiewicz, Ewa Kołodziejczak, Krystyna Lewkowicz, Krystyna Ozga, Zbigniew Tomczak, Ewa Wożniak. Po ukonstytuowaniu się Prezydium dokona spośród siebie wyboru Przewodniczącego, zastępców oraz członków.

Reklama Reklama PolisyTravel

Zadania Parlamentu Seniorów

Parlament Seniorów zajmuje się szeroko pojętymi działaniami na rzecz poprawy sytuacji emerytów. Cele te są spójne z ideą Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, w który odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentu Seniorów. Wedle tej idei konieczna jest walka z dyskryminacją osób starszych, zapobieganie niepełnosprawności, zapewnianie właściwej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym oraz ekonomicznym całego społeczeństwa.

Priorytety Obywatelskiego Parlamentu Seniorów to:

 • rzecznictwo i reprezentowanie osób starszych wobec władz publicznych,
 • monitorowanie i ocena rządowych programów dotyczących seniorów,
 • formułowanie stanowisk i opinii oraz inicjowanie i wspieranie systemowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych mających na celu poprawę sytuacji życiowej osób dojrzałych.

Władza torpedowała Obywatelski Parlament Seniorów

Niestety II Sesja OPS nie odbywała się już w Sejmie RP. 3 października 2016 roku przedstawiciele zebrali się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wcześniej zgodę na posiedzenie w Sejmie wyraził marszałek Sejmu Marek Kuchciński, natomiast patronat nad nim objęła sejmowa Komisja Polityki Senioralnej, której szefową była Małgorzata Zwiercan wykluczona wcześniej z Klubu Kukiz’15.

Posłanka Zwiercan, znana jest ze współpracy z partią rządzącą, zaczęła podważać inicjatywę parlamentu. 4 sierpnia 2016 r. ogłosiła wycofanie patronatu nad OPS, uznała wybory do Parlamentu Seniorów za niedemokratyczne i zażądała, by delegaci byli wybierani według okręgów do Sejmu i wskazywani przez wojewodów.

Obywatelski Parlament Seniorów stwierdził, że schemat ten jest sprzeczny z regulaminem i likwiduje samorządny charakter parlamentu. Warto dodać, iż za patronatem głosowała jednogłośnie cała komisja, stąd też poseł PO, Michał Szczerba, wiceszef Komisji Polityki Senioralnej, zarzucił Zwiercan prawdopodobne przestępstwo.

Krystyna Lewkowicz podkreśliła, że sprawy seniorów nie mają barw politycznych i wyraziła nadzieję, iż zgodę na posiedzenie podtrzyma Marek Kuchciński. W efekcie burzliwej wymiany korespondencji II Sesja OPS odbywa się poza sejmem, a obrady na wiele lat zostały przeniesione do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

W tym roku VIII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, dzięki staraniom przewodniczącej Krystynie Lewkowicz i całego prezydium OPS, miała miejsce ponownie miejsce w Sejmie RP. Zapowiedziano transmisję z Sejmu RP na żywo, jednak ostatecznie do niej nie doszło.

Historia sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

I Sesja OPS odbyła się w Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Sesja II, III, IV i V miały miejsce w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Sesja VI i VII odbyły się w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. 7 listopada 2022 roku przeprowadzona została VIII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Miała miejsce ponownie miejsce w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

 • 7 listopada 2022 r. Sejm rzeczypospolitej polskiej, VIII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
 • 4 października 2021 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, VII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
 • 1 października 2020 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, VI Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
 • 1 października 2019 r.
 • 1 października 2018 r. Muzeum Historii Żydów Polskich, IV Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
 • 1 października 2017 r. Muzeum Historii Żydów Polskich, III Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
 • 3 października 2016 r. Muzeum Historii Żydów Polskich, II Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
 • 1 października 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, I Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Źródła: sejm.pl; parlamentseniorow.pl

Więcej informacji wkrótce.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior   Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Bezpłatne Leki 75+ dla wszystkich 75-latków. Resort zdrowia zniesie kłopotliwy wymóg [recepta S na leki 75plus]

Emeryci bez gwarantowanej podwyżki, czyli waloryzacja emerytur do kwoty 1338 zł w 2023 [PROGNOZA-TABELA]

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds