Bezpłatne Leki 75+ dla wszystkich 75-latków. Resort zdrowia zniesie kłopotliwy wymóg [recepta S na leki 75plus]

Bezpłatne Leki 75+ dla wszystkich 75-latków. Resort zdrowia zniesie kłopotliwy wymóg [recepta S na leki 75plus]

Otrzymanie recepty na bezpłatne leki z listy 75plus to prawo pacjenta i przysługująca najstarszym 100 proc. refundacja. Dlatego nie powinno mieć znaczenia, który lekarz wypisze receptę. Niestety wciąż ma. Resort Zdrowia zapowiedział długo postulowane zmiany dotyczące zasad wystawiania recept S jeszcze w tym roku. Co się zmieni?

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Bezpłatne leki 75+ nie dla wszystkich 75-latków

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, mogą otrzymać część swoich leków bezpłatnie (leki z tzw. Listy Bezpłatnych Leków 75plus). Specjalną receptę „S” może wystawić lekarz rodzinny. Od 1 stycznia 2021 r. taką możliwość uzyskali także lekarze specjaliści i lekarze zatrudnieni w szpitalach. Możliwość ta okazała się jednak czysto teoretyczna.

Lekarz specjalista przed wypisaniem recepty „S” seniorowi 75+ zobowiązany został do zweryfikowania ilości oraz rodzaju przepisanych leków przez innych lekarzy. Nie może tego zrobić na podstawie dokumentacji papierowej czy wywiadu z pacjentem. Lekarz ma obowiązek wejść na Internetowe Konto Pacjenta (IKP), a senior musi na to wyrazić zgodę. Oczywiście, pod warunkiem że pacjent 75+ aktywował wcześniej IKP. Bez aktywnego konta pacjent 75+ nie dostaje recepty na bezpłatne leki od lekarza specjalisty. Co robią w tej sytuacji najstarsi pacjenci? Od lekarza specjalisty idą do lekarza rodzinnego, aby receptę przepisać na bezpłatną. Tak było w pandemii. Co więcej, taka sytuacja trwa do dziś.

Bezpłatne Leki 75+. Lista Leków Refundowanych dla Seniorów 2023 [WYSZUKIWARKA]

97 proc. pacjentów pozbawiono praw do refundacji

Zamiast szybko zmienić przepisy, zaczęto zachęcać seniorów do aktywowania Internetowego Konta Pacjenta, a z pomocą miały przyjść dzieci i wnuki. Aby aktywować IKP, trzeba posiadać profil zaufany, który najprościej założyć przez bankowość elektroniczną. Wielu seniorów 75+ to osoby samotne, bez dostępu do komputera i Internetu. Jeśli nawet posiadają konto w banku, to często nie korzystają z bankowości internetowej. Niektórzy mają wspólne konto z mężem, żoną, córką, synem, wnukiem, a to uniemożliwia identyfikację niezbędną do założenia Profilu Zaufanego. Z tych i wielu innych powodów jedynie 3 proc. pacjentów 75+ aktywowało IKP. W praktyce lekarze specjaliści nie mogą wystawiać recepty „S”, a 97 proc. pacjentów pozbawiono swoich praw.

PRZEGLĄD LEKOWY. Nowa usługa farmaceutyczna dla seniorów. Dla poratowania zdrowia i budżetu

Autopromocja Prenumerata Gazety Senior

Kwestionowanie recepty na bezpłatne leki 75+ w aptece

Recepty wystawione przez lekarza specjalistę bez sprawdzenia seniora w IKP są kwestionowane w aptece. Jeśli NFZ wykaże nieprawidłowości przy realizacji refundowanych recept „S”, nałoży na farmaceutów kary. W chwili kiedy aptekarz zakwestionuje receptę „S”, senior musi zapłacić za leki pełną kwotę lub udać się do swojego lekarza rodzinnego i poprosić o przepisanie recepty.

Turnus sanatoryjny z NFZ w górę? PROGNOZA podwyżki opłat za sanatorium 2023 [TABELA]

Zmiany dotyczące wystawiania recepty „S”

Jak zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia lekarze i pielęgniarki uprawnieni do wystawiania recept „S” na darmowe leki 75+ będą mogli już wkrótce wystawiać je bez przeszkód wszystkim 75-latkom. W efekcie tej zmiany lekarze zyskają także większy dostęp do informacji o pacjentach.

Ogłoszone zmiany dotyczące wystawiania recept na bezpłatne leki 75+, to automatyczny dostęp do danych osobowych lub danych medycznych, które są niezbędne do wystawienia recepty „S” (tzn. ilość, rodzaj przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych). Dostęp nie będzie wymagał zgody pacjenta ani jego przedstawiciela ustawowego, a otrzymają go wszyscy uprawnieni do wystawiania recept „S” lekarze oraz pielęgniarki.

Kto dziś może wystawiać receptę na bezpłatne leki dla seniorów:

  • lekarz POZ (lekarz rodzinny)
  • pielęgniarka POZ – uprawniona do wystawiania recept
  • lekarz specjalista
  • lekarz geriatra
  • lekarz szpitalny
  • pielęgniarka szpitalna – uprawniona do wystawiania recept
  • lekarz emerytowany dowolnej specjalności (wyłącznie dla siebie albo małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych)

Ułatwienia dla pacjentów 75+ od kiedy?

Resort Zdrowia zapowiedział wprowadzenie ułatwień dotyczących zasad wystawiania recept na darmowe leki 75+ jeszcze w tym roku. Zmiany są odpowiedzią na interpelację poselską posła Mirosława Suchonia oraz postulaty Rzecznika Praw Pacjentów i organizacji pozarządowych broniących praw pacjenta. Będziemy informować czytelników, jeśli tylko zmiany wejdą w życie.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior   Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Bezpłatne Leki 75+. Lista Leków Refundowanych dla Seniorów 2023 [WYSZUKIWARKA]

PRZEGLĄD LEKOWY. Nowa usługa farmaceutyczna dla seniorów. Dla poratowania zdrowia i budżetu

Turnus sanatoryjny z NFZ w górę? PROGNOZA podwyżki opłat za sanatorium 2023 [TABELA]

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.