Czy emeryt ma zdolność kredytową?

Czy emeryt ma zdolność kredytową?

Po kredyty najczęściej sięgają osoby w dość młodym wieku, które kupują swoje pierwsze mieszkanie lub planują wybudować dom. Zwykle pożyczek udziela się rodzinom potrzebującym funduszów na to, by osiąść we własnej nieruchomości. Czasami po kredyty zgłaszają się także seniorzy. Czy emeryci mają w ogóle zdolność kredytową?

Materiał reklamowy Bankier.pl

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Zdolność kredytowa – co to jest?

Zdolność kredytowa to ocena możliwości danej osoby względem spłaty kredytu. Ustala się ją na podstawie przychodów oraz wszystkich zobowiązań finansowych przyszłego kredytobiorcy. Pracownicy banku w ten sposób obliczają, jak wysoką ratę dana osoba może spłacać miesięcznie. Pod uwagę bierze się m.in. koszty utrzymania czy liczbę osób w rodzinie. Znaczenie mają także inne pożyczki.

Im zdolność kredytowa jest wyższa, tym na większy kredyt bank może się zgodzić. Wysoka zdolność kredytowa jest wtedy, kiery różnica pomiędzy dochodami a wydatkami jest jak największa. W obliczaniu wysokości rat, które można zestawić ze swoją zdolnością kredytową, pomagają porównywarki internetowe. Jedną z nich jest Bankier SMART. Można tam m.in. sprawdzić, ile wynoszą raty w różnych bankach czy które placówki oferują najlepsze konta osobiste.

W przypadku emerytów na zdolność kredytową ma wpływ przede wszystkim wysokość emerytury oraz wiek danej osoby. Liczy się także to, czy senior poza emeryturą ma jeszcze jakieś dodatkowe dochody i ile kosztuje go miesięczne utrzymanie.

Limity wiekowe na kredyty w bankach

W przypadku młodych klientów ubiegających się o kredyt nie obowiązują żadne górne limity wiekowe. Najważniejszym aspektem jest długość spłaty kredytu, która może wynosić maksymalnie 35 lat. Jeśli chodzi o seniorów, to w bankach istnieją limity wiekowe, które mogą wpływać na to, czy emerytowi udzieli się kredytu.

Limit wiekowy w banku odnosi się do wieku, jaki osoba będzie miała w końcowym etapie spłaty kredytu. Najczęściej liczba ta wynosi 75, ale w poszczególnych bankach może się to nieco różnić, dlatego warto sprawdzać oferty różnych placówek przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Limity wiekowe mają ochronić bank przed ryzykiem, że kredytobiorca nie dożyje spłaty całego swojego zadłużenia. Na niekorzyść dla seniora może działać fakt, że wiąże się to z możliwością zaciągnięcia niższej pożyczki lub liczenie się z wysokimi ratami. Drugie rozwiązanie rzadko jest możliwe ze względu na dochód z emerytur w Polsce. Limity wiekowe wpływają na to, że osoby w wieku 75-80 lat raczej nie mają szans na otrzymanie kredytu.

Kredyt dla emeryta – co sprawdza bank?

W banku sprawdza się, oczywiście, wiek i wysokość emerytury seniora. Poza tym trzeba prześledzić historię kredytową danej osoby, czyli zweryfikować ją w Biurze Informacji Kredytowej. W ubieganiu się o kredyt bardzo ważne jest to, aby klient nie miał żadnych zadłużeń, ponieważ one od razu dyskwalifikują go w drodze po pożyczkę.

Zanim emeryt uda się do placówek bankowych w celu złożenia wniosku o kredyt, warto pomóc mu w samodzielnym obliczeniu zdolności kredytowej. Wstępne obliczenia, które można wykonać łatwo przez internet, umożliwią sprawdzenie, czy senior może ubiegać się o taką kwotę, jakiej potrzebuje do realizacji swoich celów.

Na decyzję o udzieleniu kredytu wpływ ma także wkład własny emeryta, jaki może wnieść do inwestycji, na której mu zależy. Banki przy udzielaniu pożyczek hipotecznych mają określone zawsze minimalne progi wkładu własnego, jakie klient musi wydać na zakup nieruchomości. Warto zatem w miarę możliwości gromadzić jak największe oszczędności.

Emeryt musi w banku przedstawić m.in. dowód osobisty, dokument świadczący o wysokości emerytury, wszelkie dowody na dodatkowe przychody (o ile takie występują) czy umowę przedwstępną zakupu mieszkania lub domu (jeśli ubiega się o kredyt hipoteczny).

Jak dużą kwotę może pożyczyć emeryt od banku?

Emeryci zwykle nie mogą liczyć na wysokie pożyczki, a wynika to z tego, że ich przychody są dość niskie, a okresy spłaty zbyt krótkie. Nierzadko emeryci mają zaledwie 10 lat lub mniej na spłatę całego zobowiązania, a przy zachowaniu niezbyt wysokich rat, daje to niewygórowane możliwości.

Konkretną kwotę kredytu, jaką może zaciągnąć emeryt, ustala się w banku indywidualnie. Sytuacja każdego seniora jest inna i każdy może mieć zupełnie inną zdolność kredytową. To właśnie od niej zależy, czy emeryt uzyska pożądaną kwotę, czy bank zaoferuje mu niższą alternatywę pożyczki.

Kilka wskazówek dotyczących kredytu emeryta

Aby emeryt miał większe szanse na uzyskanie pożądanego kredytu, może do swojego wniosku dołączyć drugą osobę. Ubieganie się o kredyt wraz z drugą osobą może pomóc szczególnie wtedy, kiedy jest ona młodsza i jej samodzielna zdolność kredytowa jest wysoka. Wtedy w banku oblicza się wspólną zdolność kredytową dla emeryta i drugiej osoby.

Poza tym warto sprawdzić oferty różnych banków i wziąć pod uwagę to, jakie limity wiekowe w nich obowiązują. Liczy się także ubezpieczenie, które w razie śmierci kredytobiorcy pokryje jego kredyt. Może się zdarzyć, że będzie to obowiązkowy warunek do spełnienia przy pozyskiwaniu pożyczki.

Kredyt u emeryta – czy warto ubiegać się o pożyczkę?

Emeryci niekiedy zastanawiają się, czy przy tak ściśle określonych wymaganiach warto w ogóle ubiegać się o kredyt. Trzeba pamiętać o tym, że emerytura to dochód stały, który stanowi stabilne źródło dochodu. Jeśli w banku okaże się, że senior ma zdolność kredytową, oznacza to, że powinien być w stanie spłacać ustalone raty bez przeszkód.

Kiedy jest się na emeryturze, można zrealizować wiele swoich planów, na które wcześniej nie było odpowiednich warunków. To właśnie wtedy można zainwestować swoje oszczędności w domek nad jeziorem czy wyruszyć w podróż dookoła świata. Kredyt na kilka lat może pomóc w zrealizowaniu planów, które tliły się od lat.

W wielu bankach można znaleźć oferty dopasowane do specyficznych uwarunkowań seniorów. Jeśli emeryt jest pewny, że potrzebuje gotówki, nie powinien obawiać się takiego zobowiązania, bo zawsze będzie ono dopasowane do jego indywidualnych warunków.

CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds