XXV Opolskie Dni Seniora pod hasłem „Sięgamy gwiazd” harmonogram [22-25 maja]

Redakcja Gazety Senior to zespół, który wraz z redaktor naczelną serwisu troszczy się, aby dostarczać czytelnikom seniorom dedykowanych treści oraz ważnych z punktu widzenia osób starszych informacji. Dbamy, aby materiały publikowane w serwisie GazetaSenior.pl napisane były przystępnym językiem i zaprezentowane w przyjaznej seniorom formie np. bez rozpraszających reklam w postaci wyskakujących okien.
Donosimy o najnowszych rozwiązaniach społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych kierowanych do osób starszych. Informujemy o aktualnej sytuacji seniorów w Polsce. Sporo piszemy o zdrowiu seniorów i profilaktyce zdrowotnej. Obalamy mity dotyczące osób starszych. Edukujemy seniorów, korzystając z wiedzy i wskazówek ekspertów w danej dziedzinie.
Redakcja

Występy artystyczne, zajęcia sportowe, gra miejska, bal na 300 par, wizyty w Obserwatorium Astronomicznym, Kopule Astronomicznej, podróż w czasie Promem Kosmicznym, zaznaczenie obecności seniorów w opolskiej Alei Gwiazd – to tylko niektóre z wydarzeń XXV Opolskich Dni Seniora. Patronat medialny „Gazeta Senior” Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej gazetasenior.pl Opolskie Dni Seniora 2023 XXV … Czytaj dalej XXV Opolskie Dni Seniora pod hasłem „Sięgamy gwiazd” harmonogram [22-25 maja]