Powiatowy senior. KONIN. KOŁO. Reportaż Andrzeja Wasilewskiego

Redakcja Gazety Senior to zespół, który wraz z redaktor naczelną serwisu troszczy się, aby dostarczać czytelnikom seniorom dedykowanych treści oraz ważnych z punktu widzenia osób starszych informacji. Dbamy, aby materiały publikowane w serwisie GazetaSenior.pl napisane były przystępnym językiem i zaprezentowane w przyjaznej seniorom formie np. bez rozpraszających reklam w postaci wyskakujących okien.
Donosimy o najnowszych rozwiązaniach społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych kierowanych do osób starszych. Informujemy o aktualnej sytuacji seniorów w Polsce. Sporo piszemy o zdrowiu seniorów i profilaktyce zdrowotnej. Obalamy mity dotyczące osób starszych. Edukujemy seniorów, korzystając z wiedzy i wskazówek ekspertów w danej dziedzinie.
Redakcja

Powszechnie wiadomo, że ludność Polski jest populacją najprędzej starzejącą się w Europie. Dlaczego akurat Polski, toczą się spory diagnostyczne. Jednym z przekonujących jest twierdzenie, że ma to związek z emigracją 5 milionów młodych ludzi na przełomie ustrojowym i później. Jakie by jednak przyczyny nie leżały u podstaw problemu, emeryci w Polsce stanowią średnio 20% ludności … Czytaj dalej Powiatowy senior. KONIN. KOŁO. Reportaż Andrzeja Wasilewskiego