Senioralni. Poznań 2020. ZAPOWIEDŹ

Redakcja Gazety Senior to zespół, który wraz z redaktor naczelną serwisu troszczy się, aby dostarczać czytelnikom seniorom dedykowanych treści oraz ważnych z punktu widzenia osób starszych informacji. Dbamy, aby materiały publikowane w serwisie GazetaSenior.pl napisane były przystępnym językiem i zaprezentowane w przyjaznej seniorom formie np. bez rozpraszających reklam w postaci wyskakujących okien.
Donosimy o najnowszych rozwiązaniach społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych kierowanych do osób starszych. Informujemy o aktualnej sytuacji seniorów w Polsce. Sporo piszemy o zdrowiu seniorów i profilaktyce zdrowotnej. Obalamy mity dotyczące osób starszych. Edukujemy seniorów, korzystając z wiedzy i wskazówek ekspertów w danej dziedzinie.
Redakcja

Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu rozpoczęło przygotowania do kolejnej, dziesiątej już edycji cyklu wydarzeń dedykowanych najstarszym mieszkańcom miasta – „Senioralni. Poznań”. Cykl zaplanowany został w dniach 5-15 października. Centrum pracuje nad tym, aby tegoroczna oferta była ciekawa i przede wszystkim bezpieczna dla seniorów. Inauguracja „Senioralnych” będzie miała zupełnie inny charakter niż dotychczas. Centrum wraz z … Czytaj dalej Senioralni. Poznań 2020. ZAPOWIEDŹ