Z Nowym Rokiem – nowym krokiem. Postanowienia noworoczne dla seniora

dr BOGNA BARTOSZ - Od prawie 40 lat zajmuje się zawodowo psychologią, związana z Uniwersytetem Wrocławskim. Stara się odkryć czynniki decydujące o wysokiej jakości życia osób w różnym wieku, w tym 60+. Jest autorką i współautorką 70 artykułów oraz 6 książek. Inicjatorka i kierownik nowego kierunku studiów podyplomowych Psychogerontologia w Uniwersytecie Wrocławskim.

ILONA ZAKOWICZ - pedagożka, kulturoznawczyni, nauczycielka akademicka (Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski, Psychogerontologia) Współpracuje z osobami starszymi i na ich rzecz, m.in. związana z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy UWr. Jest autorką i współautorką ponad 30 publikacji naukowych, członkinią krajowych i międzynarodowych zespołów projektowych oraz badawczych. Była Rzecznik Seniora i Opiekuna we Wrocławiu i pracownik Wrocławskiego Centrum Seniora.

Styczeń, według kalendarza gregoriańskiego, to pierwszy miesiąc roku. Na półkuli północnej styczeń jest miesiącem zimowym, a na południowej letnim. Zdaniem slawisty i historyka kultury Aleksandra Brücknera jego nazwa wywodzić się może od „tyczek”, czyli zbieranego w zimie drewna lub „styku”, ponieważ miesiąc ten następuje na przełomie roku, gdy stary rok poniekąd „styka” się z nowym, … Czytaj dalej Z Nowym Rokiem – nowym krokiem. Postanowienia noworoczne dla seniora