Certyfikat seniora – czyli znaki jakości 50+

Przegląd certyfikatów i wyróżnień produktów i usług skierowanych do seniorów. Jak wygląda rynek laurów w Polsce?  Czy potraficie wymieć choć jeden znak jakości dedykowany tej branży?

 

Certyfikat seniora

Wraz z rozwojem gospodarki senioralnej będą pojawiać się certyfikaty, laury i temu podobne nagrody. To ważne, aby w klarowny sposób wyróżnić tych, którzy starają się bardziej niż pozostali, a seniorzy zwracają na nie uwagę bardziej niż młodsze grupy wiekowe.

Spece od marketingu wiedzą, że certyfikaty są bardzo różne, od tych wymagających, po takie za które wystarczy uiścić odpowiednią opłatę.

Ok Senior

Znakiem Jakości OK SENIOR mogą pochwalić się podmioty, który oferują usługi lub produkty przeznaczone dla Klienta-Seniora i pozytywnie przejdą proces certyfikacji – jak donosi strona internetowa organizatora. Do rozmowy na temat certyfikatu organizator zaprasza duże przedsiębiorstwa: banki i ubezpieczycieli, biura podróży oraz domy opieki.

Pierwszy kontakt z certyfikatem Gazety Senior to sama inauguracja znaku, która miała miejsce podczas  II Kongresu Gospodarki Senioralnej w Warszawie (październik 2015). Podczas tego wydarzenia wręczono pierwsze, honorowe certyfikaty OK Senior Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. O kolejnych przyznanych komercyjnym podmiotom strona internetowa póki co milczy.

Certyfikat Senior Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Przeznaczony jest wyłącznie dla dostawców usług telekomunikacyjnych. Chce zapewnić użytkownikom najlepszą ochronę przed nadużyciami, w tym przestępczością w sieci. Program ma ambicje zwiększyć aktywności seniorów na rynku usług telekomunikacyjnych. Na wyróżnienie Certyfikatem Senior mogą liczyć przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy zaoferują osobom starszym  specjalną obsługę lub przygotują dla nich wyjątkową ofertę handlową. np. specjalną taryfę, łatwy w obsłudze aparat telefoniczny czy oprogramowanie umożliwiające bezpieczne korzystanie z Internetu. Aby otrzymać certyfikat, operatorzy będą musieli spełnić liczne warunki m.in. powinni dostosować swoje strony internetowe oraz infolinie, tak aby były przyjazne dla seniorów.

Po lekturze regulaminu. Faktycznie firma ubiegająca się o wyróżnienie musi się postarać i złożyć imponująca dokumentację. Certyfikat został przyznany w tym roku po raz drugi. Otrzymała go firma Aero2 Sp. z o.o. Wcześniej wyróżnieniem tym mogła pochwalić się firma CenterNet S.A. z siedzibą w Warszawie.

Program Otwarci 50+

Znak jakości Programu Otwarci 50+ jest skierowany do wszystkich organizacji, którzy chcą się autentycznie otworzyć na starszego klienta, a jego najważniejszą zaletą jest otwarte serce. Może brzmi to trochę górnolotnie, ale postawiliśmy (organizatorem jest wydawca Gazety Senior) na człowieka po obu stronach tej barykady. To w rękach ludzi, czyli pracowników firmy – od najwyższych do najniższych szczebli – spoczywa komunikatywna i wyrozumiała obsługa klienta, uczciwa oferta, sprawna reklamacja czyli los seniora-klienta. Oddajmy głos Panu Robertowi Pawliszko członkowi Wrocławskiej Rady Seniorów, który popiera założenia Otwartych 50+ i wypowiedział się na łamach Gazety Senior – To bardzo wartościowy program, jeden z niewielu. Oby powstały następne, które będą budowały standard, na który zasługują seniorzy. Ich potrzeby i oczekiwania są nieco inne niż całej populacji. Wynikają nie tylko z ukształtowania charakterów w minionych latach oraz wartości, które są dla osób starszych ważne. Istotne są również ograniczenia i słabości wynikające z wieku. Dobrze, że Program Otwarci 50+ przyjmuje pewien standard , dzięki któremu seniorzy będą traktowani podmiotowo. Chciałbym, żeby biznes dostrzegł seniora jako dobrego klienta, ale też klienta wymagającego, który zasługuje na szacunek. To zostało określone w kredo. Szczególnie jeden punkt zwrócił moją uwagę… wartości szanowane przez seniorów. Słyszę często, że nie chodzi nawet o to, że ich nie szanują, ale nie szanują tego, co jest dla nich ważne. Myślę, że przyszedł czas, aby budować pozycję firm także w sensie społecznym, pielęgnować dobre relacje i prawdziwe zrozumienie seniorów.

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds