III Kongres Gospodarki Senioralnej

„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji” to temat III Kongresu Gospodarki Senioralnej, który dziś debatuje w Warszawie. Wydarzenie zorganizował Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Organizacja ta wspiera rozwój usług i dóbr dla osób starszych oraz młodszych pokoleń, aby przygotować je do aktywnej i zdrowej starości.

KIGS

Instytut wskazuje, że gospodarka senioralna może i powinna być czynnikiem rozwoju gospodarczego Polski. W tym celu Instytut organizuje coroczne wydarzenie o zasięgu ogólnokrajowym i europejskim – Kongres Gospodarki Senioralnej. W tym roku odbywa się już trzecia edycja Kongresu pt. „Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”. Ważną kwestią III Kongresu Gospodarki Senioralnej będzie opracowanie „Strategii rozwoju srebrnej gospodarki”, uwzględniającej potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w niwelowaniu różnic w poziomie dostępu do dóbr i usług dla seniorów, bez względu na miejsce zamieszkania. Będzie to możliwe dzięki współpracy między uczestnikami rynku – przedstawicielami biznesu oraz przedstawicielami władz centralnych i samorządowych, instytucji naukowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających te inicjatywy organizacji senioralnych na poziomie krajowym i regionalnym.

W III Kongresie Gospodarki Senioralnej weźmie udział 300 osób: przedstawicieli środowisk senioralnych, MŚP, fundusze inwestycyjne, banki, ubezpieczyciele, deweloperzy, operatorzy domów seniora, politycy, przedstawiciele samorządów, publicznej i prywatnej służby zdrowia, świata nauki, pracownicy opieki społecznej.

W trakcie Kongresu, w efekcie przeprowadzonych debat, zostaną wypracowane Rekomendacje Kongresu Gospodarki Senioralnej, zawarte w „Strategii rozwoju srebrnej gospodarki”, które będą stanowiły wytyczne do wypracowania rozwiązań prawnych i organizacyjnych kluczowych kwestii dla rozwoju gospodarki senioralnej w Polsce, zgłoszonych przez zainteresowane środowiska.

Gazeta Senior objęła wydarzenie patronatem medialnym. Zapraszamy.

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.