III Kongres Gospodarki Senioralnej

„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji” to temat III Kongresu Gospodarki Senioralnej, który dziś debatuje w Warszawie. Wydarzenie zorganizował Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Organizacja ta wspiera rozwój usług i dóbr dla osób starszych oraz młodszych pokoleń, aby przygotować je do aktywnej i zdrowej starości.

KIGS

Instytut wskazuje, że gospodarka senioralna może i powinna być czynnikiem rozwoju gospodarczego Polski. W tym celu Instytut organizuje coroczne wydarzenie o zasięgu ogólnokrajowym i europejskim – Kongres Gospodarki Senioralnej. W tym roku odbywa się już trzecia edycja Kongresu pt. „Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”. Ważną kwestią III Kongresu Gospodarki Senioralnej będzie opracowanie „Strategii rozwoju srebrnej gospodarki”, uwzględniającej potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w niwelowaniu różnic w poziomie dostępu do dóbr i usług dla seniorów, bez względu na miejsce zamieszkania. Będzie to możliwe dzięki współpracy między uczestnikami rynku – przedstawicielami biznesu oraz przedstawicielami władz centralnych i samorządowych, instytucji naukowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających te inicjatywy organizacji senioralnych na poziomie krajowym i regionalnym.

W III Kongresie Gospodarki Senioralnej weźmie udział 300 osób: przedstawicieli środowisk senioralnych, MŚP, fundusze inwestycyjne, banki, ubezpieczyciele, deweloperzy, operatorzy domów seniora, politycy, przedstawiciele samorządów, publicznej i prywatnej służby zdrowia, świata nauki, pracownicy opieki społecznej.

W trakcie Kongresu, w efekcie przeprowadzonych debat, zostaną wypracowane Rekomendacje Kongresu Gospodarki Senioralnej, zawarte w „Strategii rozwoju srebrnej gospodarki”, które będą stanowiły wytyczne do wypracowania rozwiązań prawnych i organizacyjnych kluczowych kwestii dla rozwoju gospodarki senioralnej w Polsce, zgłoszonych przez zainteresowane środowiska.

Gazeta Senior objęła wydarzenie patronatem medialnym. Zapraszamy.

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds