Kiedy można trafić do rejestru dłużników?

Kiedy można trafić do rejestru dłużników?

Spóźniasz się z płatnością alimentów, czynszu, energii elektrycznej lub abonamentu telefonicznego? Uważaj — Twoje dane mogą trafić do rejestru dłużników! W artykule wyjaśnimy, czym są rejestry dłużników. Podpowiemy również, w jakich okolicznościach wierzyciele mają prawo przekazać dane nieterminowego płatnika do rejestru.

 Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Rejestry dłużników to bazy osób fizycznych i przedsiębiorców, które posiadają nieterminowe płatności. W Polsce nie istnieje jeden scentralizowany rejestr dłużników, a te najbardziej znane prowadzą Biura Informacji Gospodarczej, w tym Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor czy KRD. Warto zaznaczyć, że Krajowy Rejestr Dłużników z powodu swojej nazwy jest często niesłusznie uznawany za jedyny centralny rejestr, gdy w rzeczywistości jest jednym z pięciu Biur Informacji Gospodarczych funkcjonujących na rynku polskim.

Czym jest rejestr dłużników BIG InfoMonitor?

Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor to baza zawierająca dane o zaległościach finansowych konsumentów i przedsiębiorców. Zawarte w nim informacje stanowią cenne źródło wiedzy dla banków, leasingodawców, ubezpieczycieli, operatorów telefonii komórkowej, przedsiębiorców oraz innych instytucji, które przed nawiązaniem współpracy chcą zweryfikować płatniczą rzetelność kontrahenta. Celem rejestru jest także motywowanie dłużników do regulowania zobowiązań finansowych. Jak wskazują dane udostępnione przez BIG InfoMonitor, aż 57% zobowiązań jest spłacanych po wpisaniu danych dłużnika do rejestru dłużników.

Kiedy Twoje dane mogą trafić do rejestru dłużników?

W rejestrze dłużników BIG InfoMonitor znajdują się dane dotyczące nieterminowych płatności (wraz z kwotami i danymi wierzycieli). Mogą być to m.in. czynsz oraz media, alimenty, kary za jazdę bez biletu, zaległości orzeczone przez sąd, rachunki za telefon wierzytelności windykowane czy kontrakty B2B. Aby wierzyciel mógł wpisać Twoje dane do rejestru, niezbędne jest spełnienie kilku wskazanych prawem wymagań. Jakich?

Jeśli jesteś osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej

Jesteś osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej? Wierzyciel może dodać Twoje dane do rejestru BIG InfoMonitor, jeśli:

 • zadłużenie wynika z określonego stosunku prawnego; może to być np. umowa między stronami;
 • łączna kwota zadłużenia wynosi minimum 200 zł (już z ewentualnymi odsetkami);
 • od terminu płatności minęło co najmniej 30 dni;
 • nie krócej niż miesiąc przed planowanym wpisem Twoich danych do rejestru wierzyciel przysłał Ci wezwanie do zapłaty z informacją o takim zamiarze;
 • okres, jaki minął od dnia wymagalności zobowiązania, nie jest dłuższy niż 6 lat.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą

Jesteś przedsiębiorcą? Wierzyciel może umieścić Twoje dane w rejestrze dłużników BIG InfoMonitor, jeśli:

 • zadłużenie wynika z określonego stosunku prawnego; może to być np. umowa między stronami;
 • łączna kwota zadłużenie wynosi minimum 500 zł (już z ewentualnymi odsetkami);
 • od terminu płatności upłynęło co najmniej 30 dni;
 • nie krócej niż miesiąc przed planowanym wpisem Twoich danych do rejestru wierzyciel przysłał Ci wezwanie do zapłaty z informacją o takim zamiarze.

Jeśli wierzyciel dysponuje tytułem wykonawczym

Jeśli wierzyciel dysponuje tytułem wykonawczym, zasady wpisu danych do rejestru są nieco inne. W takich okolicznościach zarówno w przypadku konsumentów, jak i przedsiębiorców wpis do rejestru jest możliwy, jeśli:

 • nie krócej niż 14 dni przed planowanym wpisem Twoich danych do rejestru wierzyciel dostarczył Ci wezwanie do zapłaty;
 • od dnia stwierdzenia zobowiązania prawomocnym orzeczeniem sądu nie minęło 6 lat.

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Istnieją także rejestry dłużników, których nie prowadzą Biura Informacji Gospodarczej. Należy do nich m.in. Krajowy Rejestr Zadłużonych. Czym jest i w jakich okolicznościach można do niego trafić?

KRZ gromadzi i udostępnia informacje o konsumentach, osobach, jednostkach organizacyjnych oraz osobach prawnych, które są niewypłacalne, zagrożone niewypłacalnością oraz te, wobec których bezskuteczna egzekucja została umorzona. To, czyje dane mogą trafić do rejestru, precyzyjnie reguluje prawo. Zgodnie z zapisami z art. 2 Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych mogą być to:

 • osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, wobec których są albo były prowadzone postępowania: restrukturyzacyjne, upadłościowe, wtórne postępowania upadłościowe, które zakończyło się prawomocnym orzeczeniem zakazu;
 • wspólnicy osobowych spółek handlowych, jeśli są odpowiedzialni za zobowiązania spółki swoim majątkiem (bez ograniczeń) w sytuacji, gdy ogłoszono upadłość spółki oraz w sytuacji, gdy wobec spółki rozpoczęto wtórne postępowanie upadłościowe lub oddalono wniosek o ogłoszenie jej upadłości;
 • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z powodu braku możliwości uzyskania sumy wyższej niż koszty egzekucyjne;
 • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez dyrektora oddziału ZUS lub naczelnika US z powodu braku możliwości uzyskania sumy wyższej niż koszty egzekucyjne;
 • osoby fizyczne, wobec których toczy się egzekucja alimentów lub należności wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za co najmniej 3 miesiące.

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest rejestrem jawnym (oznacza to, że do zamieszczonych w nim informacji może mieć dostęp każda osoba fizyczna). Dane dłużników mogą umieszczać w nim jedynie przedstawiciele Organów Administracji Publicznej.

Artykuł partnerski

CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds