Kiedy zmiana adresu zamieszkania wpływa na właściwość Urzędu Skarbowego? Wyjaśniamy!

Kiedy zmiana adresu zamieszkania wpływa na właściwość Urzędu Skarbowego? Wyjaśniamy!

Rozwój firmy wiąże się z nieustannymi zmianami. Dodatkowe urządzenia biurowe, rozbudowane systemy informatyczne, nowe zatrudnienie personelu administracyjnego – to tylko niektóre z elementów składających się na wzrost przedsiębiorstwa. Takie zmiany w niektórych przypadkach mogą prowadzić do konieczności zmiany miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Jak ta korekta wpływa na właściwość organu podatkowego?

Materiał reklamowy Firmove.pl

Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej a miejsce zamieszkania

Art. 17 §1 Ordynacji podatkowej stanowi, że właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika lub inkasenta. Powyższe jasno wskazuje, że zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nie wpływa na właściwość organu podatkowego. W przypadku podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych znaczenie ma miejsce zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność. Co jednak, jeśli do takiej korekty dochodzi w trakcie trwania roku podatkowego?

Zmiana miejsca zamieszkania w trakcie trwania roku podatkowego

Na podatniku ciąży obowiązek ustalenia, do którego organu podatkowego jest zobowiązany złożyć deklaracje oraz dokonywać rozliczeń. Jeśli w danym okresie osoba zmienia miejsce swojego zamieszkania, powinna także skorygować właściwość Urzędu Skarbowego. Dokładnie opisuje to §11 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. Zgodnie z tym zapisem, jeśli do zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu dochodzi w trakcie trwania roku, właściwym jest organ podatkowy zgodny ze stanem w ostatnim dniu roku podatkowego. W sytuacji, gdy zmieniono miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, liczy się ostatnie miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium. Z kolei w przypadku zaliczek na podatek dochodowy, zmiana następuje w ramach konkretnego okresu rozliczeniowego. Więcej informacji o opodatkowaniu przedsiębiorców przeczytasz na portalu Firmove.pl.

Ustalenie właściwości Urzędu Skarbowego po zmianie miejsca zamieszkania – przykłady

Przykład 1

Pani Hanna 1 września 2023 roku zmieniła miejsce zamieszkania z Kurzętnika na Szczecin. Jednocześnie pozostawiła miejsce siedziby prowadzonej przez nią jednoosobowej działalności gospodarczej bez zmian. Czy właściwość Urzędu Skarbowego uległa zmianie?

Odpowiedź jest twierdząca. Wraz ze zmianą miejsca zamieszkania Pani Hanny korekcie uległ Urząd Skarbowy, w którym rozlicza się z PIT i VAT. Od początku września jest nim jednostka ze Szczecina.

Przykład 2

Pan Alfred rozlicza się miesięcznie z Urzędem Skarbowym w Lubawie. Na początku czerwca 2023 roku zmienił miejsce zamieszkania, które podlega pod Urząd Skarbowy w Mikołowie. W jakiej jednostce pan Alfred powinien rozliczyć się z tytułu prowadzonej działalności w czerwcu?

Jeśli na koniec czerwca 2023 roku Pan Alfred był mieszkańcem Mikołowa, to rozliczenie za ten miesiąc powinno być dokonywane w miejscowym Urzędzie Skarbowym.

Aktualizacja danych w Urzędzie Skarbowym

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania właściciel działalności gospodarczej winien powiadomić o tym Urząd Skarbowy, GUS oraz ZUS w terminie 7 dni od zmiany adresu. Dokonuje się tego poprzez złożenie wniosku o zmianę wpisu w CEIDG. Z tego miejsca informacje są automatycznie przekazywane do innych organów. Gdy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, wraz ze zmianą adresu zamieszkania musi również złożyć aktualizację deklaracji VAT-R.

CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds