#klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu

#klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu

Zmiany klimatu wpływają na jakość i warunki życia, co niesie ze sobą zagrożenie dla funkcjonowania, zdrowia oraz bezpieczeństwa mieszkańców. W grupie szczególnie narażonych na negatywne skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych, m.in. ze względu na wzrost ryzyka nasilenia się chorób układu krążenia, czy układu oddechowego, są osoby starsze. Zachodzące zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa) sprawiają, że to właśnie seniorzy będą w najbliższych latach szczególnie ważną grupą wiekową pod względem ekonomicznym i społecznym.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Według danych GUS osoby w wieku 60+ stanowią obecnie w Polsce 25% społeczeństwa (ponad 9,5 mln). Przewiduje się, że do 2050 r. udział ten wzrośnie do 40%. To jest właśnie dobry czas dla srebrnej gospodarki, która poprzez współpracę oraz innowacyjność może zmieniać otoczenie zamieszkania seniora.

Niezbędnym okazuje się przystosowanie przestrzeni publicznej dla seniorów, która powinna być przede wszystkim bezpieczna, ale w równym stopniu cicha, zacieniona oraz zielona. Seniorzy stanowią niewykorzystany potencjał wiedzy i doświadczenia w gospodarowaniu zielenią, będąc jednocześnie głównym beneficjentem usług ekosystemów, jako bywalcy parków, skwerów, ogródków działkowych i sami chętnie angażują się w sprawy zieleni. Zieleń poprawia warunki aerosanitarne, obniża temperaturę, infiltruje wody opadowe, pochłania zanieczyszczenia powietrza, wpływa korzystnie na estetykę danego miejsca, ale także na zdrowie fizyczne i psychiczne.

Nie tylko odpowiednie gospodarowanie zielenią jest warunkiem do wprowadzenia polityki przyjaznej seniorom, to także zapewnienie osobom starszym godnych i przystosowanych do wieku warunków mieszkaniowych. Wraz z wiekiem zmienia się miejsce oraz środowisko życia, dlatego tak ważne jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających samorealizację seniora. Samorealizację rozumianą jako utrzymanie samodzielności seniora, wykorzystanie wiedzy i doświadczenia, tworzącą jego dobrostan, a także wzmacniającą jego stan umysłu i realizację oczekiwań oraz mobilność.

Polityka senioralna musi opierać się o zasadę współdziałania tych którzy chcą, umieją, inicjują i inspirują nowych, ważnych i niezbędnych rozwiązań i tych, którzy są beneficjentami tej polityki, a jednocześnie uczestniczą aktywnie w rozwijaniu umiejętności, inicjowaniu i inspirowaniu powstawania tych rozwiązań.

W związku z powyższym Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, wraz z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, postanowiła rozpocząć projekt #KLIMAseniore – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu, którego celem jest zwrócenie uwagi na konsekwencje ekstremalnych zmian klimatycznych i aktywizowanie seniorów do działań zapewniających im bezpieczeństwo i poprawienie jakości życia. Główną formą Projektu są organizowane narady obywatelskie, które mają za zadanie stymulowanie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej. Tym samym wypracowane przy współpracy z lokalną społecznością rekomendacje zawarte w Lokalnej Agendzie Aktywności Seniorów na rzecz klimatu, będą mogły być wpisane do polityki senioralnej Gminy.
Towarzyszące Programowi warsztaty z zakresu planowania i utrzymania zieleni oraz zielone inicjatywy będą integrować mieszkańców, a zwłaszcza seniorów, angażując w działania na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian.

Projekt realizowany jest w trzech gminach Puszcza Mariańska, Piastów, oraz Rejowiec Fabryczny.

Konrad Wielądek – Instytut na rzecz Ekorozwoju

Chcesz być na bieżąco z projektem #klimaSENIORE? Śledź naszą stronę TUTAJ

Projekt finansowany jest z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, jako jeden z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior   Zapisz się do Newslettera


 

CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds