Ks. Aleksander Radecki – dwa słowa o sobie

Ks. Aleksander Radecki – dwa słowa o sobie

Urodziłem się w połowie ubiegłego wieku w Mikołowie, niedaleko Katowic (jestem już zatem w gronie Seniorów-Praktyków). Szkoły: podstawową, muzyczną i Liceum Ogólnokształcące ukończyłem w Raciborzu. Święcenia kapłańskie przyjąłem we Wrocławiu w roku 1976 z rąk ks. kard. Henryka Gulbinowicza. 9 lat posługiwałem na parafiach jako wikariusz (Szczawno, Wrocław Brochów i Wrocław Sępolno) oraz 6 lat jako proboszcz (wieś Mokrzeszów k,. Świdnicy). Od 21 lat pełnię zadania jednego z ojców duchownych Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Do napisania artykułów dla „Czerwonego Portfelika” (dziś „Gazeta Senior” – przypis redakcji) namówiła mnie Pani Redaktor Naczelna Linda Matus.

fot. www.seminarium.wroclaw.pl

Redakcja
Kategorie
Tagi
Udostępnij