Wszystko, co chcesz wiedzieć na temat renty dożywotniej, ale boisz się zapytać

Wszystko, co chcesz wiedzieć na temat renty dożywotniej, ale boisz się zapytać

Ponieważ wysokość emerytur i szanse na powiększenie świadczenia to tematy wciąż żywe wśród czytelników Gazety Senior, wraz z ekspertami z Funduszu Hipotecznego Familia S.A. opracowaliśmy kompendium wiedzy na temat renty dożywotniej. Celem tego obszernego materiału jest wprowadzenie do wyzwania długowieczności i konsekwencji, które rodzi to zjawisko. Chcemy także w przystępny sposób zaznajomić czytelnika z rozwiązaniami prawno-finansowymi, które funkcjonują dziś na rynku. Coraz więcej osób starszych i ich rodzin rozważa kwestię renty dożywotniej. Warto wiedzieć, że u naszych zachodnich sąsiadów, już kolejne pokolenia korzystają ze wsparcia podobnych funduszy. Każdy z Państwa podejmuje swoje indywidualne decyzje, ale aby czynić to świadomie i z korzyścią dla domowego budżetu, niezbędna jest wyczerpująca informacja. Zapraszamy do lektury.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Problemowa długowieczność?

Obecnie żyje 6 mln osób w wieku emerytalnym. Prognozy demograficzne przewidują, że w 2035 roku co czwarty Polak będzie emerytem, a w 2050 r. będzie już 35% osób w wieku emerytalnym. Nadchodzi tzw. srebrne tsunami. Starzenie się społeczeństwa oraz wydłużanie się dalszego trwania życia sprawia, że gospodarka i system państwowy muszą przeformułować fundamentalne zasady działania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie w stanie obsłużyć tak dużej liczby emerytów – ani takiej ilości, ani tak długo żyjących.
Już teraz 87% emerytów deklaruje, że środki pozostające w ich dyspozycji wystarczają na skromne, bardzo skromne życie lub w ogóle nie wystarczają na życie. Najczęstszym problemem dla osób starszych jest zakup lekarstw. Niskie dochody emerytów po pierwsze powodują, że jesień życia staje się ogromnym wyzwaniem, a po drugie prowadzą do wykluczenia społecznego ogromnej rzeszy społeczeństwa. Zatem, jak sobie poradzić z długowiecznością?

Reklama Reklama SU Bałtyk

Wydłużenie wieku emerytalnego

Zmiany demograficzne wymagają zmiany w systemach emerytalnych na całym świecie. W większości krajów europejskich wiek emerytalny podwyższa się i zrównuje dla kobiet i mężczyzn. Pytanie tylko, czy rynek pracy jest przygotowany na te zmiany? W Polsce w grupie 65-69 lat aktywna zawodowo jest średnio co dziesiąta osoba, dla porównania w krajach OECD (34 wysoko rozwinięte państwa, w tym Polska) co czwarta!

Reklama Reklama PolisyTravel

Przymusowe oszczędzanie

Ponad 80% Polaków żyje z dnia na dzień. Konsumuje, nie oszczędza. Gdy na konsumpcję brakuje, zaciąga kredyty i pożycza. Przy utrzymaniu takiego stylu życia emerytura może się okazać „walką o przetrwanie”. Pracujemy po to, by spłacać kredyty: mieszkaniowe, samochodowe, pożyczki gotówkowe. Pomimo że na rynku istnieją instrumenty finansowe, które pozwalają odkładać do emerytury, nie korzystamy z nich. Nie dopuszczamy do siebie myśli, że powszechnie znany Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógłby nie wypłacać emerytury. Stwierdzenie: „jakoś to będzie” zaprowadzi nas w ciemny zaułek. Dzisiejsze pokolenie 30-latków, aby otrzymywać emeryturę na dzisiejszym poziomie, już dziś 10% swojego wynagrodzenia powinno odkładać z myślą o emeryturze.

Uzupełnienie lub zastąpienie emerytury

Na podwyższenie emerytury z ZUS, pomijając waloryzację, nie ma co liczyć. Z myślą o emeryturze można za to zainwestować w nieruchomość, w swoje własne M4. Dzięki inwestycjom poczynionym za młodu, na jesieni życia można skorzystać z tzw. renty dożywotniej. Renta dożywotnia umożliwia właścicielom mieszkań uzyskanie dodatkowych pieniędzy do końca życia przy pozostaniu w mieszkaniu, w którym mieszkało się całe życie. Według raportu bankier.pl grupa osób gotowych do skorzystania z tego rozwiązania to 11% najzamożniejszych posiadaczy mieszkań. Na rynkach zagranicznych renta dożywotnia funkcjonuje od lat 60-tych. W Polsce jest dostępna od ponad 5 lat i wiele starszych osób z niej korzysta. Może to jest kolejny filar polskiego systemu emerytalnego? – Renta dożywotnia to doskonałe uzupełnienie niskich dochodów na emeryturze. Wypłacane przez ZUS emerytury są i będą coraz niższe. Może nie każdego stać na odkładanie na emeryturę, ale za to każdy 30-40-latek inwestuje w nieruchomości. Osoba ta, gdy już przejdzie na emeryturę, będzie mogła wykorzystać swoje mieszkanie i uzyskać dzięki niemu dodatkowe dożywotnie dochody – mówi Katarzyna Brzeska-Miksa, Prezes Zarządu Funduszu Hipotecznego Familia S.A.

Katarzyna Brzeska-Miksa, Prezes Zarządu Funduszu Hipotecznego Familia S.A.

O funduszu Familia S.A

Print Fundusz Hipoteczny Familia S.A. poprawia standard życia polskich emerytów: oferuje starszym osobom dodatkowe środki finansowe w postaci renty dożywotniej niezależnej od emerytury z ZUS. Klientami spółki są osoby powyżej 65 roku życia, emeryci posiadający prawo własności do nieruchomości (mieszkania, domu, działki). Większościowym udziałowcem Funduszu Hipotecznego Familia S.A. jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Kapitał akcyjny Funduszu Hipotecznego Familia S.A. wynosi 20 mln zł. Umowy zawierane przez Fundusz Hipoteczny Familia S.A. były badane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we wrześniu 2013 r. Raport z badania potwierdza, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie miał żadnych zastrzeżeń jedynie do umów zawieranych przez Fundusz Hipoteczny Familia S.A.

Senior to kobieta

W wieku poprodukcyjnym obecnie znajduje się co czwarta kobieta i co dziesiąty mężczyzna. Od 1989 roku liczba osób w wieku ponad 65 lat wzrosła o ponad 2 mln, a najszybciej przystającą grupą wiekową są osoby 80+. Choć długość życia na świecie się wydłuża, wciąż jednak kobiety żyją dłużej od mężczyzn.

O tym, że mężczyźni zarabiają więcej od kobiet, mówi się od dłuższego czasu. Różnica w zarobkach wynosi ok. 20%. Jest to problem widoczny na całym świecie i dotyczy niemal każdej gałęzi gospodarki. Zagadnienie to ma swoją drugą stronę. Niższe zarobki, dłuższe trwanie życia i wcześniejszy wiek emerytalny powodują, że kobiety pobierają również zdecydowanie niższe emerytury od mężczyzn. Badania przeprowadzone przez Eurostat wskazują, że mężczyźni otrzymują o 24% wyższe emerytury od kobiet. Największy odsetek emerytów pobiera emeryturę nieprzekraczającą 1 600 zł. Biorąc pod uwagę rozkład pod względem płci, ponad 50% kobiet pobiera emeryturę niższą niż 1 600 zł. W przypadku mężczyzn jest to kwota 2 200 zł.
To kobiet jest więcej na emeryturze i to kobiety mają zdecydowanie niższe środki do utrzymania się w jesieni życia.
– 68% osób, które pobierają rentę dożywotnią, to kobiety, 85% są to osoby samodzielnie prowadzące gospodarstwo domowe, jedynie 16% klientów to małżeństwa. Emerytury, które pobierają z ZUS, nie wystarczają na bieżące wydatki, a z roku na rok jest ich coraz więcej – mówi Katarzyna Brzeska-Miksa, Prezes Zarządu Funduszu Hipotecznego Familia, który zajmuje się wypłacaniem renty dożywotniej osobom, które skończyły 65 rok życia i są właścicielami nieruchomości. – Renta dożywotnia pozwala sfinansować bieżące potrzeby, takie jak jedzenie, leki, opieka medyczna, drobne wydatki. Daje ona możliwość zwiększenia swojego dochodu na emeryturze, co jest szczególnie istotne w przypadku osób prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, w tym przede wszystkim kobiet – dodaje. Rząd obniżył wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet oraz do 65 lat dla mężczyzn. Muszą jednak zostać wdrożone mechanizmy pozwalające na zwiększenie emerytury. Jednym z najbardziej potrzebnych i oczekiwanych przez emerytów jest ustawa o dożywotnich świadczeniach.

Wykształceni, rodzinni, z pasją życia – portret osoby korzystającej z renty dożywotniej

Poniższy materiał powstał na podstawie badań, ankiet i rozmów przeprowadzonych przez Fundusz Hipoteczny Familia z osobami związanych z funduszem umową renty dożywotniej.

40% osób korzystających z renty dożywotniej ma wykształcenie wyższe. Do sanatorium wyjeżdża 20%. Aż 36% osób korzystających z renty dożywotniej Funduszu Familia, wakacje spędzi na działce. Kim są osoby korzystające z renty dożywotniej?

Metryczka
Z badań przeprowadzonych przez Fundusz Hipoteczny Familia, aż 40% osób korzystających z renty dożywotniej to osoby z wykształceniem wyższym i średnim. Prawnicy, architekci, aktorzy, nauczyciele, emerytowani wojskowi to wiodące zawody wśród klientów Funduszu. Mimo iż renta dożywotnia adresowana jest do wszystkich, bez względu na wykształcenie, to jednak osoby z dyplomem stanowią większość klientów Funduszu.
– Najprawdopodobniej związane jest to z faktem, że osoby z wyższym i średnim wykształceniem mają większą wiedzę z dziedziny finansowej i prawnej oraz posiadają doświadczenie w wykorzystywaniu zarówno nowinek technologicznych, jak i innych rozwiązań, które polepszają ich standard życia. Paradoksalnie, nie są to osoby, którym grozi komornik lub te, które popadły w problemy finansowe – wyjaśnia Katarzyna Brzeska-Miksa Prezes FH Familia. Aż 63% osób korzystających z tego świadczenia w ramach Familii, za kryterium wyróżniające Fundusz Familia spośród innych funduszy uznało właśnie zabezpieczenia w umowie i wysokość renty.

Samotni? Skądże!
Wbrew utartym stereotypom z renty dożywotniej nie korzystają tylko osoby samotne. Takich respondentów jest zaledwie 27% wśród badanych. Pozostałe 73% osób jest wspierana przez m.in.: rodzinę, współmałżonków, bliskich przyjaciół i opiekunów. Katarzyna Brzeska-Miksa dodaje, że coraz częściej z oferty Funduszu korzystają osoby, które dowiedziały się o rencie dożywotniej od rodziny. Rodzina i dzieci występują już nie tylko jako doradcy, ale jako inicjatorzy samego pomysłu.

Ich lepsze życie
Aż 34% ankietowanych Familii wyjeżdża na odpoczynek przynajmniej raz do roku. Podróże częstsze niż dwa razy do roku zadeklarowało ponad 24%. Również co czwarta osoba korzystająca z tego rozwiązania przynajmniej raz w roku udaje się do sanatorium.
Osoby, które korzystają z renty FH Familia, są osobami aktywnymi. Ich życie jest wypełnione po brzegi rozmaitymi aktywnościami: począwszy od czytania książek, na nauce języków obcych skończywszy. Co trzeci klient Familii jest zrzeszony w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach czy klubach.

renta dożywotnia_Familia S.A korzyści


Klub Familia 65+

We wrześniu 2012 roku został powołany Klub Familia 65+. Tu ma miejsce integracja osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym. Organizowane są spotkania, wkłady, konferencje, imprezy, wycieczki, odczyty oraz inne wydarzenia. Tworzymy warunki sprzyjające wymianie myśli i doświadczeń między członkami Klubu, także poprzez aktywny kontakt z innymi organizacjami, których celem jest integracja środowiska seniorów. Promujemy zdrowy tryb życia, warsztaty psychologiczne i spotkania z lekarzami specjalistami. W klubie Familia każdy może dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy. Wspólnie krzewimy ideę „godnego życia” poprzez wsparcie osób potrzebujących. Rozwijamy zainteresowania i hobby naszych członków.
Członkostwo Klubu jest całkowicie bezpłatne. Dzięki niemu zyskują Państwo prawo do decydowania o losach Klubu Familia. Wierzymy, że wspólne inicjatywy członków klubu Familia i innych zaprzyjaźnionych klubów, fundacji i organizacji będą mieć bezpośrednie przełożenie na poprawę jakości życia.

Klub Familia 65+ (2)

Archiwum Klubu Familia 65+


Masz Pytanie?

Tu znajdziesz odpowiedzi ekspertów Funduszu Familia na najczęściej zadawane przez seniorów pytania. Zapraszamy także do rozmowy pod numerem telefonu: 801 801 841.

Jakie warunki muszę spełnić, by ubiegać się o rentę dożywotnią?
Aby ubiegać się o rentę dożywotnią, wystarczy spełnić dwa warunki: mieć ukończone 65 lat oraz być właścicielem mieszkania, domu lub działki.

Czy oprócz comiesięcznej wypłaty renty dożywotniej mogę liczyć na pomoc w codziennym życiu?
Tak, naszą misją jest poprawa jakości życia. Renta dożywotnia jest podstawowym świadczeniem poprawiającym sytuację finansową, ale nie jedynym. Nasi Klienci z mogą również korzystać z bezpłatnego pakietu usług takich jak:
• porady prawne
• pomoc medyczna w nagłych wypadkach,
• pomoc interwencyjna w naprawie sprzętu RTV/AGD,
• ubezpieczenia nieruchomości (mieszkania, działki, lokalu) na wypadek powodzi i pożaru oraz innych żywiołów,
• pomoc Opiekuna Klienta w każdej kłopotliwej sprawie,
a także:
• możliwości uregulowania zadłużenia w spółdzielni/banku lub w stosunku do osób bliskich,
• możliwości skorzystania z długoterminowej opieki domowej (usług opiekuńczych w domu),
• usług pochówku.

Otrzymuję już emeryturę i rentę. Czy korzystając z renty dożywotniej Funduszu Familia, stracę moje świadczenia z ZUS?
Nie, renta dożywotnia wypłacana przez Fundusz Familia jest niezależna od świadczeń z ZUS i otrzymywanych zasiłków. Nie wymaga składania dodatkowych formularzy w Urzędzie Skarbowym i ZUS, nie wymaga również rozliczania w zeznaniu rocznym PIT – oznacza to, że nie odprowadza się od niej podatku.

Ile mogę otrzymać z wypłacanej renty dożywotniej?
Wypłacana wysokość renty dożywotniej zależy od wieku, płci oraz wartości nieruchomości. Wyliczenia są oparte o tabele dalszego trwania życia publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, a wyceny wartości lokalu dokonuje niezależny, licencjonowany rzeczoznawca majątkowy.

Jeśli moje mieszkanie jest zadłużone, czy mogę nadal skorzystać z renty dożywotniej?
Tak, pod warunkiem, że wysokość zadłużenia będzie możliwa do uregulowania z jednorazowej wypłaty.

Zastanawiam się, czy nie przepisać mieszkania na sąsiadkę, w zamian za opiekę. Znam ją od lat. Dlaczego miałabym przekazać mieszkanie Funduszowi Familia?
Fundusz Familia jest instytucją, która działa już 7 lat. W każdym miesiącu dołączają do nas zadowoleni klienci, mieszkańcy wielu miast Polski: Warszawy, Poznania, Trójmiasta, Krakowa, Wrocławia, Katowic i wielu innych. Oferta Funduszu Familia jest stała bez względu na upływający czas i dostosowywana indywidualnie do potrzeb klienta. Ponadto, Fundusz Familia daje możliwość odpłatnego skorzystania z długoterminowej opieki i pomocy domowej. To klienci decydują, z jakiego zakresu pomocy chcą skorzystać i jak często. Od zwykłych czynności pomocy domowej (sprzątanie, gotowanie, prasowanie itp.) po specjalistyczną pomoc medyczną, pielęgniarską i rehabilitacyjną. Zawsze można zmienić osobę, z której usług nie jest się zadowolonym – Familia czuwa nad odpowiednim doborem wykwalifikowanych pracowników i opiekunek.

Za kilka lat planuję udać się na stałe do Domu Spokojnej Starości. Co stanie się z moim mieszkaniem?
Fundusz Familia umożliwia wynajmowanie mieszkania i pobieranie z tego tytułu korzyści finansowych. Nasi klienci zatem pobierają rentę dożywotnią oraz mogą uzyskiwać przychody z najmu. Dzięki temu pozostawiają sobie możliwość powrotu do swojego mieszkania oraz, gdy już zdecydują się na powrót, mają możliwość skorzystania z długoterminowej opieki domowej.

Współwłaścicielem mieszkania jest nasza córka. Czy możemy przystąpić do umowy renty dożywotniej?
Tak, jeśli córka przystąpi do umowy z rodzicami. Warto jest podjąć decyzję wspólnie, mając na uwadze fakt, iż z jednej strony renta dożywotnia poprawi sytuację finansową rodziców, a z drugiej strony rodzice mogą również zadbać o interes córki, pozostawiając jej prawo pierwokupu oraz jednorazowe wyższe świadczenie pieniężne.

Jakie są podstawy prawne świadczenia renty dożywotniej w ofercie firmy Familia S.A.?
Świadczenie renty dożywotniej jest regulowane przez Kodeks Cywilny art. 903 – art. 906. Przepisy te mówią o umowach dotyczących świadczenia renty i umowach sprzedaży.
W myśl art. 903 k.c. jedna strona zobowiązuje się umową do dożywotniego wypłacania drugiej stronie renty w gotówce lub rzeczach (jest to określone umową). Zobowiązanie to wygasa z chwilą śmierci jednej ze stron. Umowa ma być w formie pisemnej, a wszelkie jej zmiany także muszą być potwierdzone podpisanym dokumentem. Natomiast art. 906 stanowi, iż do renty ustanowionej za wynagrodzeniem stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Jaka jest procedura zawierania umowy?
Procedura zawierania umowy jest prosta i podzielona na następujące etapy:
1. Podczas spotkania wstępnego przedstawiamy ofertę oraz uzupełniamy dokumenty potrzebne do rozpoczęcia działań.
2. Po skompletowaniu przez doradcę Familia dokumentów niezbędnych do wyceny przedstawimy prognozę renty dożywotniej, a w następstwie zaprosimy rzeczoznawcę, który dokona wyceny nieruchomości.
3. Po akceptacji przez klienta oferty renty dożywotniej przygotowywany jest projekt aktu notarialnego. Jest on czytany i omawiany wspólnie z klientem, który jednocześnie ma możliwość zgłoszenia swoich uwag.
4. Ostatnim etapem jest podpisanie umowy właściwej – uzgodnionej wcześniej z klientem, w kancelarii notarialnej.

Jakie są postanowienia ogólne umowy renty dożywotniej?
Umowa właściwa podpisywana jest formie aktu notarialnego u notariusza, który zabezpiecza interesy obu stron.
Do istotnych postanowień umowy określających prawa klienta należy:
• prawo do dożywotniego korzystania z nieruchomości z prawem zameldowania,
• prawo do otrzymywania comiesięcznej renty, która będzie waloryzowana corocznie zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji rent i emerytur GUS.

Familia S.A. zobowiązuje się w umowie właściwej do:
• wypłaty comiesięcznej renty, płatnej z dołu do 10 dnia każdego miesiąca, która będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny;
• złożenia wniosku o wpis dożywotniego prawa użytkowania nieruchomości z prawem zameldowania na rzecz klienta, w dziale III Księgi Wieczystej;
• złożenia wniosku o wpis hipoteki umownej na rzecz klienta w wysokości wartości nieruchomości w dziale IV Księgi Wieczystej;
• dokonywania napraw i ponoszenia innych nakładów niż te, do których wykonywania i ponoszenia zobowiązany jest klient (art. 260 k.c.);
• uiszczenia podatku od nieruchomości;
• ubezpieczenia nieruchomości od ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych.

Klient ma obowiązek:
• utrzymywania użytkowanej nieruchomości w dobrym stanie technicznym, w tym dokonywanie bieżących napraw i innych nakładów koniecznych do i związanych ze zwykłym korzystaniem z nieruchomości (art. 260 k.c.);
• uiszczania opłat z tytułu korzystania z mediów.

Dlaczego spośród innych Funduszy miałbym wybrać Fundusz Familia?

Jedynie w stosunku do umów zawieranych przez Fundusz Hipoteczny Familia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie miał żadnych zastrzeżeń. Fundusz Familia jako jedyny fundusz na rynku gwarantuje w umowie trzy zapisy, które zastosowane razem zabezpieczają w 100% interesy osoby korzystającej z oferty Funduszu Familia, nawet na wypadek upadłości firmy. Są to:

• zapis o dożywotnim użytkowaniu, dzięki któremu seniora ma zagwarantowane zamieszkanie do końca życia,
• zapis o ustanowieniu hipoteki umownej na 100% wartości nieruchomości, który daje możliwość odzyskania mieszkania nawet w sytuacji, gdyby Fundusz przestał istnieć,
• zapis o poddaniu się przez Fundusz egzekucji w trybie art. 777 kpc, który umożliwia szybką egzekucję u komornika należności nawet w sytuacji zalegania przez Fundusz z opłatą jednomiesięcznej renty.
Fundusz Familia, jako jedyny Fundusz, gwarantuje powyższe zapisy w umowie notarialnej, dając przez to gwarancję spokojnej i pewnej przyszłości.

Czy istnieje limit czasowy wypłat renty dożywotniej?
Nie, taki limit nie istnieje. Nawet jeśli łączna wartość wypłaconej renty przekroczy wartość nieruchomości określonej w umowie, Fundusz Familia jest zobowiązany do wypłaty świadczenia renty dożywotniej. Renta wypłacana jest dożywotnio.

Kto jest zobowiązany do płacenia czynszu?
Fundusz Familia jest zobowiązany do terminowego opłacania czynszu za nieruchomość. Natomiast, jako że użytkownikiem dożywotnim pozostaje Klient, czynsz ten będzie rozliczany co miesiąc z renty.

Czy będę nadal opłacał podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste dla wyodrębnionego mieszkania?
Nie, Familia S.A. jest zobowiązana do uiszczania podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego we własnym zakresie.

Czym różni się renta dożywotnia od odwróconego kredytu hipotecznego?
Na przykładzie krajów zachodnich renta dożywotnia przewyższa świadczenia z tytułu odwróconego kredytu hipotecznego o 20% do 40%. Dodatkowo renta wypłacana jest dożywotnio w przeciwieństwie do odwróconego kredytu hipotecznego, który wypłacany jest tylko przez 5 lub 10 lat. Wciąż żaden bank w Polsce nie oferuje odwróconego kredytu hipotecznego.

Fundusz Hipoteczy Famiia S.A targi

Eksperci Funduszu Hipotecznego Familia S.A. odpowiadają na pytania podczas targów seniora

Dodatkowe informacje o Funduszu Hipotecznym Familia S.A.

Fundusz Hipoteczny Familia S.A. jest pierwszym i jedynym funduszem hipotecznym w Polsce stosującym wszystkie zabezpieczenia chroniące interesy osób korzystających z renty dożywotniej.
Umowy zawierane przez Fundusz Hipoteczny Familia S.A. były badane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we wrześniu 2013 r. Raport z badania potwierdza, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie miał żadnych zastrzeżeń jedynie do umów zawieranych przez Fundusz Hipoteczny Familia S.A.

Fundusz Hipoteczny Familia jest prekursorem stosowania łącznie trzech filarów bezpiecznej renty dożywotniej. I Filar: Prawo dożywotniego użytkowania ustanowione w akcie notarialnym i ujawnione w dziale III księgi wieczystej zabezpiecza dożywotnie użytkowanie lokalu. II Filar: Hipoteka umowna zapisana w dziale IV księgi wieczystej ustanawiana na 100% wartości na rzecz osoby przystępującej do funduszu. Dzięki hipotece umownej otrzymujecie Państwo gwarancję wypłaty renty dożywotnio. Zapis ten umożliwia odzyskanie należnej renty lub prawa własności do mieszkania w sytuacji, gdyby fundusz nie wywiązywał się z warunków umowy lub nastąpiłaby upadłość spółki. III Filar: Poddanie się przez Fundusz egzekucji w trybie art. 777 kpc, który umożliwia szybką egzekucję u komornika należności nawet w sytuacji zalegania przez Fundusz z opłatą jednomiesięcznej renty.
Fundusz Hipoteczny Familia działa w kierunku poprawy jakości życia seniorów już 6 rok! Każdego miesiąca przystępują do niego osoby, które chcą zwiększyć swój budżet domowy i komfort życia.
Fundusz Hipoteczny Familia umożliwia uzyskanie dożywotnio, co miesiąc, dodatkowych środków finansowych w postaci renty dożywotniej. Renta dożywotnia jest świadczeniem dla osób, które ukończyły 65 rok życia oraz są właścicielami nieruchomości (mieszkania, domu, działki, lokalu) i polega na gwarantowanych, comiesięcznych wypłatach z prawem do dożywotniego zamieszkania w dotychczasowym lokalu, w zamian za przekazanie prawa do mieszkania. Renta dożywotnia jest niezależna od emerytury otrzymywanej z ZUS.
Założycielem Funduszu Hipotecznego Familia S.A. jest Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Kapitał akcyjny Funduszu Hipotecznego Familia S.A. wynosi 20 mln zł. Kapitał spółki jest w 100% polskim kapitałem opłaconym w całości gotówką.
Fundusz Hipoteczny Familia działa na terenie całej Polski. Siedziba Funduszu znajduje się w Warszawie. Obsługą Klientów Familia S.A. zajmują się wyłącznie specjaliści posiadający wiedzę w zakresie umów prawno-finansowych, obrotu nieruchomościami oraz ubezpieczeń. Zaplecze kapitałowe oraz kompetencje kadry zarządzającej umożliwiają stworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej oferty skierowanej do seniorów, zainteresowanych uzyskiwaniem dodatkowych dochodów.
Fundusz Hipoteczny Familia, jako jedyny, stosuje na rynku pełne gwarancje bezpieczeństwa klientów. Obejmują one: zagwarantowane prawo dożywotniego zamieszkania w mieszkaniu zabezpieczone wpisem w księdze wieczystej oraz ustanowienie hipoteki umownej w wysokości wartości nieruchomości (mieszkania, domu, działki, lokalu) na rzecz klienta, jak również często stosowane zapisy prawne umożliwiające szybką egzekucję należności od Familia.

Pakiet Opiekuńczy

Fundusz Hipoteczny Familia proponuje swoim klientom dodatkowo Pakiet Opiekuńczy obejmujący bezpłatny pakiet usług Assistance:
– bezpłatne ubezpieczenie od utraty lub zniszczenia mienia
– bezpłatną pomoc interwencyjną w przypadku awarii AGD, RTV, PC
– bezpłatną pomoc medyczną w nagłych przypadkach
– bezpłatną pomoc motoryzacyjną
– bezpłatny pakiet porad prawnych
– możliwość spłaty zadłużenia
– możliwość pobrania jednorazowo większej kwoty na dowolny cel
– możliwość skorzystania z długoterminowej opieki domowej
– możliwość skorzystania z pochówku
Jeśli podczas pierwszego niezobowiązującego spotkania, dojdziemy wspólnie do wniosku, że: sytuacja prawna zezwala na skorzystanie z renty dożywotniej, brak jest przeciwskazań do oszacowania wartości nieruchomości przez licencjonowanego rzeczoznawcę, a co najważniejsze, zgłoszą Państwo potrzebę dodatkowych środków pieniężnych, wtedy przedstawimy Państwu propozycję pakietu dodatkowych środków finansowych, jak i bezpłatnych usług, które znacząco zmienią jakość Państwa życia.

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds