Senior klient przyszłości

Senior klient przyszłości, czyli dlaczego seniorzy jako grupa społeczna mają coraz większe znaczenie na rynku? Jaki to rodzaj klienta i jakie są jego oczekiwania? Wyjaśnia i radzi Ilona Zakowicz, specjalistka ds. silver marketingu w MediaSenior.pl, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego zajmującą się problemem reklamy kierowanej do seniorów.

Senior klient przyszłości

Seniorzy to już dziś znacząca grupa konsumentów, ale czy warto kierować ofertę także do nich?

Ilona Zakowicz: Dostrzeżenie potencjału konsumpcyjnego seniorów wydaje się być korzystnym na wielu poziomach. Po pierwsze daje szansę poprawy jakości życia seniorów. Po drugie, stwarza perspektywę rozwoju nowej gałęzi gospodarki, określanej jako „gospodarka senioralna”, „silver economy” lub „silver market”. Tym bardziej, że, jak podaje GUS, liczba osób starszych w Polsce stale rośnie. Co więcej, w perspektywie najbliższych 20 lat wzrost ten będzie jeszcze bardziej dynamiczny. Oznacza to, że sektor klientów 60+ będzie coraz bardziej widoczny, między innymi z uwagi na wydłużanie się życia jednostek i spadek dzietności. Za około 20 lat co czwarty mieszkaniec Polski będzie miał 60 lat i więcej. Oznacza to, że największy sukces odniosą ci przedsiębiorcy, którzy dostrzegą potencjał konsumpcyjny seniorów i skierują do nich swoje oferty. Im szybciej więc producenci dóbr i usług zdecydują się zadbać o przedstawicieli najstarszego pokolenia, tym skuteczniej będą wzmacniali swoją przewagę konkurencyjną, bowiem wbrew panującym stereotypom senior to konsument przyszłości.

A jak by Pani scharakteryzowała klienta w wieku senioralnym?

Konsumenci w wieku dojrzałym są szczególni pod kilkoma względami. Po pierwsze, są najbardziej stabilną finansowo grupą społeczną. W większości przypadków nie mają już poważnych finansowych zobowiązań, a tym samym swoje oszczędności mogą przeznaczyć na różnego rodzaju aktywności, produkty i usługi. Ponieważ są świadomi swoich potrzeb, mają coraz większe wymagania wobec kierowanych do nich ofert. Klient – senior ma swoje preferencje i przyzwyczajenia, jednocześnie jest otwarty na to, co nowe. Ceni sobie jakość produktów, a także relację ceny do jakości. Jest oszczędny, chętnie korzysta z promocji. Dysponując czasem wolnym, chętnie poszukuje okazji cenowych. Przy czym należy mieć na uwadze fakt, że wizerunek starości utożsamianej z chorobami, brakiem samodzielności, biernością i samotnością powoli odchodzi w niepamięć. Zastępuje go obraz starości aktywnej, ukierunkowanej na pomyślne starzenie się, określanej mianem „II młodości” lub „III wieku”.

Jakie działania okołosprzedażowe skierowane do seniorów są najbardziej efektywne?

Senior jest klientem, który wymaga dużej uwagi, zaangażowania i cierpliwości, stąd też obsługa klienta ma bardzo duże znaczenie dla budowania zaufania i przywiązania do produktu lub usługi. Należy dołożyć wszelkich starań, aby pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z seniorami, byli odpowiednio wyszkoleni, by mieli świadomość, że senior nie jest klientem impulsywnym, potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji. Trzeba także mieć świadomość, że osoby starsze przywiązują dużą wagę do relacji, zadają wiele pytań oczekując profesjonalnej obsługi, przyjaznej atmosfery i uczciwości. Podsumowując, chcąc stworzyć ofertę atrakcyjną dla seniorów należy zwrócić uwagę na możliwości, oczekiwania i ograniczenia tej grupy wiekowej, oraz pozbyć się uprzedzeń i stereotypów. Zgadzam się z przekonaniem, że senior jest wyzwaniem dla marketingu, warto jednak je podjąć. Ci, którzy jako pierwsi zauważą potencjał drzemiący w tej grupie, odniosą sukces, czego potwierdzeniem jest dynamiczny rozwój srebrnej gospodarki w wymiarze globalnym.

źródło: Newsletter CH Arkady Wrocławskie, 2015

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds