Seniorzy w grupie ryzyka zachorowań na RSV

Seniorzy w grupie ryzyka zachorowań na RSV

Jak podaje Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH, w styczniu br. zgłoszonych zachorowań na RSV było 2 razy więcej niż w grudniu ub. r. i aż 13 razy więcej niż w listopadzie ub. r. Co więcej, zgodnie z dostępnymi danymi, tylko w styczniu br. częstość zachorowania na RSV była prawie 20 razy większa niż na grypę.

Informacja prasowa

Seniorzy w grupie ryzyka zachorowań na RSV

O RSV mówi i pisze się dużo w kontekście dzieci, jednak często pomijaną grupą są dorośli chorzy, szczególnie seniorzy po 60. roku życia, którzy ze względu na istnienie chorób współistniejących są szczególnie narażeni na ciężki przebieg i daleko idące komplikacje w wyniku zakażenia wirusem RSV.

Dodatkowo, lekarze i eksperci skupieni wokół Porozumienia Zielonogórskiego wskazują, że chorujemy częściej, a infekcje trwają coraz dłużej. Jedną z chorób odpowiedzialnych za to zjawisko jest właśnie RSV. Osłabienie organizmu i brak odpowiedniego czasu na rekonwalescencję sprawiają, że infekcja może na długi czas wyłączyć chorego z normalnego funkcjonowania i skutkować bardzo poważnymi powikłaniami. Lekarze zachęcają do dbania o zdrowie i wzmacniania odporności.

Kluczowa wydaje się rola profilaktyki, również w postaci szczepień ochronnych. Aktualnie w Polsce dostępne jest szczepienie wskazane do profilaktyki RSV, z którego mogą skorzystać osoby w wieku 60 lat i starsze. Szczepienie jest zalecane w Programie Szczepień Ochronnych wszystkim osobom po 60. roku życia.

RSV a seniorzy

RSV a seniorzy

RSV – objawy i diagnostyka

RSV, czyli syncytialny wirus oddechowy, to wysoce zaraźliwy wirus, który atakuje układ oddechowy, tj. nos, gardło i oskrzela1. Główne objawy RSV obejmują: katar, kichanie, kaszel oraz gorączkę, przez co mogą być mylone z symptomami przeziębienia lub grypy. Obserwowane jest także zmniejszenie łaknienia. W ciężkich przypadkach może dojść do rozwoju zapalenia płuc lub zaostrzenia chorób podstawowych. W konsekwencji pacjentowi mogą grozić ciężkie powikłania, hospitalizacja, a nawet śmierć1.

RSV występuje powszechnie i rozprzestrzenia się najczęściej w okresie zimowym, wraz z innymi wirusami układu oddechowego, takimi jak wirus grypy oraz wywołujący COVID-19, co określane jest „tridemią”. Rozpoznanie zakażenia wirusem RSV jest możliwe po wykonaniu testu PCR lub antygenowego, jednak z uwagi na rzadkie ich wykonywanie, faktyczna liczba przypadków zachorowań jest niedoszacowana2.

Grupy ryzyka RSV [dzieci i seniorzy]

Zagrożone zachorowaniem są głównie dzieci oraz osoby po 60. roku życia, u których, z racji wieku, układ odpornościowy jest osłabiony, przez co organizm staje się bardziej podatny na zakażenia i powikłania1. Dodatkowo ryzyko rozwoju wirusa, a także ciężkiego przebiegu choroby, zwiększa się u osób starszych, które równocześnie zmagają się z przewlekłymi chorobami współistniejącymi3,4. Szczególne znaczenie mają tu choroby związane z układem oddechowym, tj. astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), a także cukrzyca i choroby serca – ich występowanie wiąże się także ze zwiększonym ryzykiem hospitalizacji z powodu zakażenia RSV4,5. Jednocześnie, w przypadku osób starszych, zakażenie i przechorowanie RSV, które wpływa w znacznym stopniu na samopoczucie i jakość życia pacjentów6, często zwiększa konieczność zarówno szpitalnego leczenia na oddziałach intensywnej terapii7, co znacząco obciąża system opieki zdrowotnej8, jak i zapewnienia dalszej opieki ze strony bliskich, już po wyjściu chorego z placówki leczniczej7.

RSV grupy ryzyka

RSV – grupy ryzyka

Profilaktyka RSV

Skuteczną metodą profilaktyki RSV, zalecaną dla osób w wieku 60 lat oraz starszych, w tym cierpiących na choroby współistniejące, jest szczepienie przeciwko wirusowi RSV.

Szczepienie RSV

Profilaktyka RSV

Garść statystyk

  • W Europie każdego roku pośród osób powyżej 60. roku życia notuje się ponad 3 mln zachorowań wywołanych wirusem RSV, w tym 270 tys. hospitalizacji, a także około 20 tys. zgonów w tej grupie pacjentów4.
  • Zgodnie z przewidywaniami w roku 2025, w krajach o wysokich dochodach, liczba hospitalizacji i zgonów wśród osób w wieku 60 lat i starszych, w wyniku zakażenia wirusem RSV, może ulec podwojeniu, w porównaniu z 2019 rokiem4.

GSK to globalna firma biofarmaceutyczna, której celem jest połączenie nauki, technologii i umiejętności,
aby razem pokonywać choroby. Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie: https://pl.gsk.com/pl-pl/strona-glowna/

Referencje: 1, 2 The ‘tripledemic’ will hit older people hard this winter – but we can reduce the impact | GSK – https://www.gsk.com/en-gb/behind-the-science-magazine/tripledemic-flu-covid-rsv-older-patients-infectious-disease/ – ( [tej zimy “tridemia” mocno uderzy w osoby starsze – ale możemy ograniczyć siłę tego uderzenia], 3 NFID Urges Action to Reduce Burden of Respiratory Syncytial Virus (RSV) – National Foundation for Infectious Diseases [NFID wzywa do działania na rzecz zmniejszenia obciążenia związanego z zakażeniami syncytialnym wirusem oddechowym (RSV) – Narodowa fundacja ds. Chorób Zakaźnych (NFID)], 4 Barr R, Green CA, Sande CJ, Drysdale SB. Respiratory syncytial virus: diagnosis, prevention, and management. Ther Adv Infect Dis. 2019; 6:2049936119865798. 5 Savic M, Penders Y, Shi T, Branche A, Pirçon J-Y. Respiratory syncytial virus disease burden in adults aged 60years and older in high-income countries: a systematic literature review and meta-analysis. Influenza Other Respir Viruses 2022 November 11. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/irv.13031 , 6 Branche AR, Saiman L, Walsh EE, Falsey AR, Sieling WD, Greendyke W, Peterson DR, Vargas CY, Phillips M, Finelli L. Incidence of Respiratory Syncytial Virus Infection Among Hospitalized Adults, 2017-2020. Clin Infect Dis. 2022 Mar 23 ;74(6):1004-1011., 7 Branche AR, Saiman L, Walsh EE, Falsey AR, Jia H, Barrett A, Alba L, Phillips M, Finelli L. Change in functional status associated with respiratory syncytial virus infection in hospitalized older adults. Influenza Other Respir Viruses. 2022 Nov;16(6):1151-1160. 8 Colosia AD, Yang J, Hillson E, Mauskopf J, Copley-Merriman C, Shinde V, Stoddard J. The epidemiology of medically attended respiratory syncytial virus in older adults in the United States: A systematic review. PLoS One. 2017 Aug 10;12(8):e0182321. 9 Komitet Doradczy ds. Praktyk Immunizacyjnych (ADIP), 23 czerwca 2022 r. Epidemiology and Burden of RSV in Older Adults [Epidemiologia zakażeń RSV u starszych dorosłych i związane z tymi zakażeniami obciążenie]

CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds