We Wrocławiu powstaje Federacja Klubów Seniora!

Federacja Klubów Seniora to najnowsza inicjatywa Wrocławskiego Centrum Seniora. Jaki jest jej cel, na czym polegają działania i jak do niej przystąpić?

Active retired seniors, two old men playing chess at park

Kolejnym projektem WCS, który ma sprzyjać rozwijaniu i wspieraniu polityki senioralnej we Wrocławiu, jest Federacja Klubów Seniora. Celem nadrzędnym federacji będzie budowanie platformy wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk między klubami seniora. Działania skupią się wokół wielu obszarów związanych z ideą pomyślnego starzenia się, m.in. prowadzenia działalności edukacyjnej, szkoleniowej, konsultacyjnej, animacyjnej, badawczej. Federacja będzie miała możliwość występowania z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych ze swoją działalnością i będzie reprezentować interes klubów seniora na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym.

Wymiana wolontariuszy i kadry
Powstanie punkt informacyjno-doradczy, zostaną zorganizowane spotkania oraz imprezy integracyjne i aktywizacyjne, np. zawody sportowe. Federacja umożliwi czasową wymianę kadry pomiędzy klubami seniora, a komunikacja będzie oparta zarówno o bezpośrednie kontakty osobiste, jak i dyskusje w internecie, np. za pośrednictwem Facebooka.
Pomysłodawcy inicjatywy chcą także promować wolontariat senioralny poprzez wymianę wolontariuszy, wdrażać nowe standardy działania klubów seniora, organizować konferencje i zjazdy oraz współpracować przy projektach i organizowaniu lokalnych Dni Seniora i Senioraliów.

Przystąpienie do FKS
Kluby seniora, które są zainteresowane przystąpieniem do FKS, proszone są o kontakt
z Wrocławskim Centrum Seniora, które jako inicjator i pomysłodawca Federacji Klubów Seniora sprzyja tworzeniu przestrzeni współpracy dla organizacji działających na rzecz osób starszych. Spotkania FKS odbywać się będą we WCS.
Zespół WCS gwarantuje przeprowadzenie szkolenia dotyczącego obecności Klubów Seniora w przestrzeni wirtualnej, szczególnie zaś na Facebooku. Inne działania o charakterze edukacyjnym i konsultacyjnym zostaną przedstawione w trakcie pierwszego spotkania FKS. Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Deklarację zgłoszenia do Federacji Klubów Seniora proszę kierować na adres: federacjaklubowseniora@gmail.com

źródło: Gazeta Senior Wrocław 3.2017

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds