Jak Bank Zachodni WBK wspiera Banki Żywności?

120 pracowników Banku Zachodniego WBK zebrało 4,3 tony produktów spożywczych. Dzięki akcji, realizowanej w 37 bankowych lokalizacjach, zebrano żywność, która trafiła do 1400 potrzebujących.

Bank Zachodni WBK zbiórka żywności

Wolontariat na rzecz Banków Żywności został zrealizowany przez pracowników banku już po raz drugi. Zaangażowało się w sumie 120 wolontariuszy – w tym pracownicy centrali oraz oddziałów, to dwa razy więcej niż rok temu. Dwukrotnie zwiększyła się również liczba miejsc, w których zbierano żywność – z 19 na 37. Po raz pierwszy akcja odbyła się w placówkach relacyjnych Santander Universidades na 5 uczelniach, gdzie w zbiórce brali udział również studenci. W ciągu jednego dnia udało się zebrać 4 301,4 kg żywności.
To druga taka nasza akcje, w ubiegłym roku zebraliśmy ponad 3 tony żywności, pomagając w ten sposób ponad 1 tys. osób. Nasi pracownicy bardzo chętnie angażują się w pomoc innym, od lat rozwijamy różne formy wolontariatu, w tym kompetencyjny. Wspieramy w ten sposób zarówno lokalne inicjatywy społeczne, jak i edukację oraz wyrównywanie szans – mówi Monika Nowakowska, dyrektor Departamentu Public Relations w Banku Zachodnim WBK
Zebrane produkty trafiły do domów dziecka, domów pomocy społecznej, domów samotnej matki, noclegowni i innych.
Włączenie się całego zespołu Banku Zachodniego WBK w zbiórkę żywności oraz wynik jaki udało się osiągnąć, to dowód na ogromną dojrzałość i wrażliwość firmy. Zebrane produkty trafią do lokalnych organizacji dobroczynnych w całej Polsce i pomogą najbardziej potrzebującym. W imieniu Federacji Banków Żywności, dziękuję wszystkim pracownikom za zaangażowaniemówi Marek Borowski, Prezes Federacji Banków Żywności.
Wolontariat w banku realizowany jest od wielu lat. W czerwcu 2016 r. wprowadzone zostały polityki społeczno-środowiskowe, w tym polityka wolontariatu, która pomaga jeszcze lepiej planować działania społeczne. Jednym z fundamentów polityki społecznego zaangażowania prowadzonej przez Bank Zachodni WBK jest wspieranie szkolnictwa wyższego, badań naukowych oraz idei przedsiębiorczości. Istotną częścią działań społecznych Banku jest program Santander Universidades, który integruje świat nauki i biznesu i jednocześnie jest realizowany przez 1100 uczelni wyższych w 20 krajach na świecie na tych samych zasadach. W Polsce uczestniczy w nim prawie 60 uczelni wyższych.

Relacja z wydarzenia dostępna jest pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=mq-APsZN8G4

źródła: Bank Żywności SOS w Warszawie, Bank Zachodni WBK

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds