Bezpłatna pomoc prawna dla seniorów

Bezpłatna pomoc prawna dla seniorów

Z początkiem stycznia w całej Polsce zostało otwartych około 1500 punktów, w których skorzystamy z bezpłatnej porady prawnej. W każdej gminie mają znaleźć się przynajmniej dwa takie punkty.

Punkty darmowej pomocy prawnej usytuowane zostaną w większości w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach miast i gmin lub domach kultury i będą czynne przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
Bezpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata lub radcę prawnego, w niektórych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego.

Zalety nowego systemu pomocy prawnej
Nowy, prosty system będzie zdecentralizowany, czyli działający lokalnie, oparty o już istniejące instytucje. Nieodpłatną pomoc prawną samorządy powierzą radcom, adwokatom, doradcom podatkowym oraz wykwalifikowanym prawnikom. Dzięki współpracy środowiska prawniczego, samorządu oraz organizacji pozarządowych udało się uruchomić punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w całym kraju i tym samym zapewnić szeroki dostęp do niej osobom, które z różnych powodów nie miały wcześniej takiej szansy.

Kto może skorzystać z pomocy prawnej?
Z bezpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać seniorzy po 65 r.ż., kombatanci, weterani, osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, młodzież do 26. roku życia, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz każdy zagrożony lub poszkodowany katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Na jaką pomoc możemy liczyć?
W punktach darmowej pomocy prawnej możemy zasięgnąć informacji o stanie prawnym naszego problemu, o naszych prawach i obowiązkach, o tym, jak rozwiązać naszą sprawę. Możemy także liczyć na pomoc w przygotowaniu projektu pisma, m.in.: pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika, pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne (Uwaga: z wyłączeniem pisma procesowego, czyli dokumentu obejmującego wnioski i oświadczenia stron postępowania składanego poza rozprawą w postępowaniu cywilnym).

25 punktów pomocy prawnej w samym Wrocławiu
Od 1 stycznia 2016 r. we Wrocławiu działa 25 punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Spośród 25 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 21 prowadzonych jest przez adwokatów i radców prawnych, a 4 przez organizacje pozarządowe. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać również doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyjątkiem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem firmy.

Umówienie wizyty
We Wrocławiu wizytę w punkcie bezpłatnej pomocy prawnej można umówić telefonicznie pod numerem tel. 71 777 77 77.

Źródło: „Gazeta Senior” Wrocław styczeń-luty 2016

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds