Bezpłatne leki 70+. Jakie są szanse na obniżenie progu wiekowego programu darmowych leków dla seniorów?

Bezpłatne leki 70+. Jakie są szanse na obniżenie progu wiekowego programu darmowych leków dla seniorów?

Jednym z rozwiązań dedykowanych seniorom jest program Leki 75+, który uprawnia do darmowych leków na choroby wieku podeszłego. Wiele środowisk zauważa jednak konieczność obniżenia wieku osób objętych refundacją. Na czym miałby polegać program leki 70+ dla seniorów? Jaka jest szansa na wejście w życie przedstawionego projektu? Co na to Ministerstwo Zdrowia? Sprawdzamy!

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Bezpłatne leki 70+, a program bezpłatne leki 75+

Darmowe leki dla seniorów to program, który doczekał się realizacji we wrześniu 2016 roku, kiedy w życie wszedł program 75+, umożliwiający skorzystanie z pełnej refundacji leków przepisywanych przez lekarza w związku z występowaniem chorób wieku podeszłego. Była to jedna z obietnic wyborczych PiS-u.

Lista leków objętych 100% refundacją obejmuje aktualnie ponad 2000 leków, umożliwiających leczenie nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, depresji, cukrzycy oraz chorób otępiennych. Bezpłatne leki dla seniorów przeznaczone są dla osób po 75 r.ż.

Autopromocja Prenumerata indywidualna Gazety Senior

Darmowe leki 70+ – dla młodszych seniorów

Coraz większa liczba organizacji pozarządowych, stowarzyszeń pacjentów i pacjentów zauważa konieczność objęcia programem także młodszych seniorów. Na trudną sytuację finansową emerytów zwraca uwagę m.in. koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”, która postuluje rozszerzenie programu o grupę 70+. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło pracę nad podobnym projektem. Czy zatem czekają nas bezpłatne leki 70+?

Reklama Jesienny Rejs Seniora

Szanse na program bezpłatne leki 70+ 

Medykamenty stanowią jedno z największych obciążeń budżetu seniorów. Wprowadzenie programu Leki 75+ znacznie poprawiło dostęp do farmakoterapii osób starszych. W związku z rosnącą inflacją i pogarszającą się sytuacją finansową seniorów coraz większa liczba osób, niezależnie od barw politycznych, dostrzega konieczność rozszerzenia działań o młodszych seniorów.

Osoby starsze teraz częściej rezygnują z wykupywania wszystkich niezbędnych leków. Jak zauważają lekarze ewentualne przerwy w leczeniu lub zaniechanie terapii mogą mieć tragiczne skutki zarówno dla ich stanu zdrowia, jak i całego systemu opieki zdrowotnej. To właśnie personel medyczny zgłasza problem niewykupywania leków przez osoby starsze, co potwierdzają sami seniorzy.

Patronat medialny Patronat medialny Telefon Zaufania

Darmowe leki 70+. Czy program wejdzie w życie?

Bezpłatne leki 70+ cieszą się powszechnym poparciem, jednak jakie są realne szanse na obniżenie progu wiekowego do 70 lat?

Jednym z polityków, który potwierdził pracę w ministerstwie nad obniżeniem granicy wieku uprawniającego do 100 proc. zniżki, był minister zdrowia Adam Niedzielski, biorący udział w 15. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 24 kwietnia 2023 roku poinformował, iż prowadzone są analizy i symulacje, pozwalające na ustalenie, jakie obniżenie wieku będzie możliwe. Podkreślił jednak, iż do tej pory nie podjęto ostatecznej decyzji co do modyfikacji świadczeń. Zauważył jednak, iż postulat obniżenia wieku o 5 lat, wiązałby się ze znacznym obciążeniem budżetu sięgającym miliardów złotych.

Program darmowe leki 70+ popiera także Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości o konieczności rozszerzenia refundacji mówił już w lipcu 2022 roku podczas spotkania w Koninie. Polityk zauważył konieczność wspomagania seniorów, którzy często nie mają wystających środków finansowych, umożliwiających kupno przepisanych leków.

Warto wspomnieć, iż rozwiązania zaproponowane przez koalicję „Na pomoc niesamodzielnym” nie są niczym nowym. Już w Polskim Ładzie pojawiły się bowiem wzmianki o konieczności objęcia programem kolejnych grup wiekowych. W przypadku niektórych leków mowa była nawet o seniorach 60+.

Jak tłumaczył minister Niedzielski, trwają prace nad rozszerzeniem aktualnie obowiązującego programu 75+. Na ostatnim spotkaniu w Katowicach zapewnił, iż jest to jedna z kwestii priorytetowych, która zostanie wdrożona, jak tylko znajdą się na nią środki finansowe.

Bezpłatne leki 70+. Koszt rozszerzenia programu bezpłatnych leków dla seniorów

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż w latach 2016-2023 resort zdrowia na darmowe leki dla seniorów wydał blisko 4,5 mld złotych. Sukces obowiązującego programu podkreślił także wiceminister Maciej Miłkowski w odpowiedzi na interpelację posłanki Moniki Rosy. Zauważył on, iż od momentu utworzenia świadczenia, skorzystało z niego blisko 3,8 mln świadczeniobiorców. Obniżenie progu do 70 lat oznaczałoby objęcie programem dodatkowych 2 mln osób.  Ministerstwo zapewniło przy tym, że możliwości są rozważane i zależą przede wszystkim od posiadanego budżetu. Jednocześnie kluczem pozostają możliwości NFZ, który od stycznia 2023 roku zajmuje się finansowaniem programu Leki 75+.

Ciekawym rozwiązaniem, które znacznie odciążyłoby polskich seniorów, byłyby refundacje inspirowany systemem brytyjskim i niemieckim. Pierwszy z nich zakłada refundacje dla osób, które ukończyły 60 r.ż, natomiast drugi ustala specjalne progi dopłat.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior   Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Bezpłatne Leki 75+. Lista Leków Refundowanych dla Seniorów 2023 [WYSZUKIWARKA]

Jak sprawdzić, gdzie dostępny jest lek? Kto ma lek? Brakujące leki 2023 [PRZEWODNIK nie tylko dla seniora]

Ulgi na leki 2023 ZESTAWIENIE [bezpłatne leki 75+, ulga na leki 2023, wyższe limity refundacji 2023]

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds