Category: Ks. Radecki - O przemijaniu

Z czego mamy się cieszyć?

Redakcja- Marzec 25, 2016

„Starym jest się wówczas, gdy więcej radości przynosi przeszłość niż przyszłość”. To stwierdzenie J. Knittela niech sprowokuje Czytelników do zadania sobie pytania: z czego miałby ... Read More

7 grzechów głównych przeciw własnemu zdrowiu i życiu

Redakcja- Marzec 9, 2016

Warto zauważyć, że grzech jako zły czyn czy zaniedbanie dobra jest nie tylko oznaką nieposłuszeństwa wobec Pana Boga, ale jest jednocześnie wykroczeniem przeciw zdrowemu, ludzkiemu ... Read More

Zasadnicze akcenty chrześcijańskiego testamentu

Redakcja- Luty 25, 2016

Człowiek niewierzący, jeśli już zdecyduje się na pisanie testamentu, skupi swą uwagę na sprawach ziemskich i materialnych. Zapis ostatniej woli chrześcijanina będzie co prawda uwzględniał ... Read More

Ks. Aleksander Radecki – dwa słowa o sobie

Redakcja- Luty 17, 2016

Urodziłem się w połowie ubiegłego wieku w Mikołowie, niedaleko Katowic (jestem już zatem w gronie Seniorów-Praktyków). Szkoły: podstawową, muzyczną i Liceum Ogólnokształcące ukończyłem w Raciborzu. ... Read More

Teksty na nagrobki

Redakcja- Luty 17, 2016

Przechadzając się po cmentarnych alejkach, możemy snuć najróżniejsze myśli, oparte o inskrypcje zawarte na płytach nagrobnych. Czasem bardzo proste, czasem zdumiewające. Skąd czerpać podpowiedzi dla ... Read More

Starość jako przygotowanie na śmierć

Redakcja- Luty 17, 2016

Czas ucieka, wieczność czeka! – takie słowa można po dziś dzień odczytać na wieży kościoła parafialnego przy Rynku w Wadowicach. Skoro śmierć absolutnie nikogo z ... Read More