Darmowe leki 65+ przegląd zmian [aktualna lista 1 stycznia-31 marca 2024]

Darmowe leki 65+ przegląd zmian [aktualna lista 1 stycznia-31 marca 2024]

Na liście darmowych leków dla osób powyżej 65. roku życia od stycznia 2024 roku pojawi się m.in. istotny lek dla pacjentów z cukrzycą typu 2. Forxiga, czyli dapagliflozyna, wraca na listę bezpłatnych leków. Drugą korzystną zmianą jest rozszerzenie wskazań refundacyjnych tego leku o pacjentów z niewydolnością serca oraz przewlekłą niewydolnością nerek.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Druga flozyna na liście leków 65+ od 1 stycznia 2024 roku

Dapagliflozyna w cukrzycy typu 2 znajdzie się na liście bezpłatnych leków 65+ od 1 stycznia 2024 roku. Forxiga powraca na listę bezpłatnych leków dla seniorów po dwumiesięcznej nieobecności. Wskazanie refundacyjne obejmuje cukrzycę typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5%, oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, objawiającym się potwierdzoną chorobą sercowo-naczyniową, uszkodzeniem innych narządów, białkomoczem, przerostem lewej komory, retinopatią, oraz obecnością 3 lub więcej czynników ryzyka, takich jak wiek (≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet), dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, i otyłość.

Reklama Reklama SU Bałtyk

Dapagliflozyna w przewlekłej niewydolności serca od stycznia 2024

Forxiga wraca na listę bezpłatnych leków dla seniorów po dwumiesięcznej nieobecności z jednoczesnym rozszerzeniem wskazań refundacyjnych o pacjentów z niewydolnością serca.

Nowe wskazanie refundacyjne obejmuje przewlekłą niewydolność serca u dorosłych pacjentów z LVEF≤50% oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA. Pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków, a także jeśli wskazane są antagonisty receptora mineralokortykoidów (z frakcją wyrzutową z LVEF ≤40%) lub diuretyki (z frakcją wyrzutową z LVEF 41-50%).

Reklama Reklama PolisyTravel

Dapagliflozyna w przewlekłej chorobie nerek od stycznia 2024

Powrót leku na listę bezpłatnych preparatów to także dobra wiadomość dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.

Nowe wskazanie refundacyjne obejmuje przewlekłą chorobę nerek u dorosłych pacjentów z eGFR <60 ml/min/1.73m2, albuminurią lub białkomoczem oraz leczonych terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniami do tych terapii.

Aktualna lista obowiązuje do 31 marca 2024 roku.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia: Obwieszczenie refundacyjne nr 73 (1 stycznia 2024)


Jeżeli interesują Cię informacje dotyczące leków 65+, zapisz się do Newslettera Gazety Senior i bądź na bieżąco m.in. z listą leków 65+   Zapisz się do Newslettera


Zmiany w refundacji NFZ wyrobów medycznych od 1 stycznia 2024 r. Przegląd nowości i korzyści dla pacjentów

Linda Matus
CATEGORIES
Share This