Drzwi otwarte w MRS

W dniu 15 X w Sali Białej Urzędu Miasta Miejska Rada Seniorów zorganizowała spotkanie z mieszkańcami Poznania, w trakcie którego członkowie Rady przedstawili różne formy działania na rzecz osób w podeszłym wieku oraz możliwości korzystania z nich.

Dni Otwarte MRS w Poznaniu

Na pierwszym planie dr Zdzisław Szkutnik – Przewodniczący MRS

W trakcie spotkania, które miało charakter „Drzwi Otwartych”, mieszkańcy mieli okazję przekazać MRS uwagi, opinie i postulaty związane z możliwościami podniesienia jakości codziennego życia seniorów w Poznaniu.

W trakcie spotkania odbyła się ciekawa prelekcja „Poznań przyszłości” Joanny Ciechanowskiej-Barnuś. Wyjątkowym wydarzeniem „Dni Otwartych” był wykład dr Anny Jakrzewskiej-Sawińskiej „Jak zestarzeć się w zdrowiu”.

Dni Otwarte MRS w Poznaniu

dr Anna Jakrzewska-Sawińska

Dni Otwarte MRS w Poznaniu

Joanna Ciechanowska-Barnuś

W Poznaniu obecnie zamieszkuje blisko 130 tys. osób w wieku poprodukcyjnym, co stanowi blisko 25 % wszystkich mieszkańców. Tak potężna populacja wymaga dużego zaangażowania ze wszystkich stron w celu, a jedną z organizacji czynnie działających na rzecz poprawy doli seniorów jest Miejska Rada Seniorów.

Tekst i foto: Roman Szymański

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds