Jak sprawdzić nakład oraz rozpowszechnianie bezpłatnej prasy

Wysokość nakładu a rozpowszechnianie

Rozważając propozycję reklamy w danym tytule, warto wiedzieć jakim nakładem może się pochwalić. Nakład to ważna informacja, ale nie przesądza sprawy. Dlaczego? Ponieważ wysokość nakładu w oderwaniu od rzeczywistej liczby egzemplarzy rozpowszechnionych pozostaje tylko liczbą na papierze. Warto przyjrzeć się bliżej modelowi dystrybucji czasopisma, dociekać do jakich miejsc i w jaki sposób jest ono dostarczane. Obligować wydawcę do przekazywania takich informacji. Nie zaszkodzi je także osobiście zweryfikować. Warto wiedzieć, jaka liczba egzemplarzy z reklamą, za którą chcemy zapłacić, zostanie rzeczywiście rozpowszechniona. Rozpowszechniona, a więc rzetelnie dostarczona do miejsc, w których wydawca zdecydował kolportować swój tytuł prasowy.

Czy nakład deklarowany na okładce czasopisma lub handlowca oferującego reklamę, to rzeczywisty nakład? Nie zawsze. Dodatkowo liczba egzemplarzy rozpowszechnianych właściwie rzadko jest równa nakładowi czasopisma.

Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy

Odpowiedzią na nagminną praktykę zawyżania danych o wysokości nakładów i sprzedaży/rozpowszechniania niektórych tytułów prasowych jest Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP). Organizacja ta zajmuje się weryfikacją deklarowanych przez wydawców nakładów i sposobu rozpowszechniania czasopism.

ZKiDP (Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy). Nakład Prasy.

Jak zatem w praktyce sprawdzić, czy nakład deklarowany to rzeczywisty nakład? W jaki sposób ustalić, czy do czytelnika dociera 100% a może 20% nakładu? Jest to bardzo proste, jeśli dany tytuł prasowy znajduje się na liście tytułów kontrolowanych przez ZKDP. Sprawdzić to można na stronie ZKDP (zakładka: Kontrola/Rejestr tytułów kontrolowanych) pod tym linkiem: Rejestr tytułów kontrolowanych przez ZKiDP

Gazeta Senior w ZKDP

Gazeta Senior jest jedynym bezpłatnym czasopismem senioralnym w Polsce, które poddaje się kontroli ZKDP i niezależnej kancelarii audytorskiej, które przechodzi bez zastrzeżeń.

Jeśli czasopismo znajduje się na liście ZKDP, to wydawca ma obowiązek wypełnić raport z informacją o wielkości nakładu oraz strukturze i wielkości egzemplarzy rozpowszechnionych po emisji każdego wydania. Raz w roku zewnętrzna firma audytorska przeprowadza kontrolę, podczas której sprawdza, czy deklaracje wydawcy mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Kontroluje szereg dokumentów, m.in. pokwitowania odbioru druków z drukarni, faktury i specyfikacje za druk, pokwitowania odbioru przesyłek przez firmę kurierską wraz z fakturami i potwierdzeniami zapłaty, pokwitowania odbioru określonej liczby egzemplarzy na listach dystrybucyjnych, zlecenia dla kolporterów i potwierdzenia wypłaty wynagrodzeń, i wiele innych.

Aby dowiedzieć się, jakie były wyniki dotychczasowych kontroli, ile wynosił średni nakład w danym roku i średnie rozpowszechnianie, należy skorzystać z zakładki „Wyniki kontroli” na stronie ZKDP. Bezpośredni link do wyników kontroli ZKDP

Wyniki kontroli Gazety Senior

Wynik audytu dla „Gazety Senior” (wówczas „Czerwony Portfelik Senior”) za 2014 r. to rozpowszechnianie na średnim poziomie 96,94% nakładu. W nieopublikowanym jeszcze raporcie za 2015 r., średnie rozpowszechnianie „Gazety Senior” to 98,24%.

Problem w zakresie weryfikacji nakładu i dystrybucji mamy wówczas, gdy wydawca nie poddaje czasopisma kontroli ZKDP. Często dotyczy to niedużych tytułów lokalnych i regionalnych, choć nie tylko. Większość domów mediowych nie współpracuje z tytułami, których nie ma na liście ZKDP. Jeśli jednak chcemy podjąć współpracę, bo np. czasopismo ma unikalny, pożądany przez nas model dystrybucji, powinniśmy poprosić wydawcę o przedstawienie kopii:

  • pokwitowania odbioru deklarowanego nakładu, dokument, który zazwyczaj wydaje drukarnia w momencie odbioru druku,
  • listy dystrybucyjnej z podpisami / pieczęciami potwierdzającymi dostarczenie gazet w określonej ilości do punktów dystrybucji.

Rzetelni wydawcy udostępnią nam te dokumenty.

W kolejnych odcinkach:

Instytut Monitorowania Mediów bada treści nie nakłady. Nie mylić z ZKDP.

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds