Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków to zaburzenie rytmu serca, które polega na bardzo szybkiej, nieskoordynowanej pracy przedsionków. Co należy wiedzieć o tej chorobie?

W Polsce migotanie przedsionków występuje u 600-700 tys. osób, w dodatku liczba zachorowań ciągle rośnie. Problem dotyczy szczególnie seniorów, gdyż częstotliwość występowania jednej z najczęstszych arytmii serca, wzrasta wraz z wiekiem.

10 % seniorów cierpi na migotanie przedsionków

Według najnowszych badań naukowych migotanie przedsionków w Polsce dotyczy ok. 200 – 220 tys. osób w wieku poniżej 65 lat i nawet ok. 450 – 470 tys. osób powyżej 65. roku życia. Częstość występowania arytmii serca rośnie wraz z wiekiem: dotyczy 0,9% osób w wieku poniżej 65 lat i ok. 12% u osób w wieku powyżej 75 lat. Oznacza to, że prawie co dziesiąty Polak powyżej 65. roku życia cierpi na migotanie przedsionków!

Tego nie wolno lekceważyć

Główne czynniki ryzyka to – oprócz wspomnianego wieku – płeć (u mężczyzn migotanie występuje 1,5-2,5 razy częściej niż u kobiet), nadciśnienie tętnicze, a także choroba wieńcowa, niewydolność serca i wada zastawki serca. Do migotania przedsionków mogą przyczyniać się także uwarunkowania cywilizacyjne np. zanieczyszczenie powietrza (potwierdzają to badania prowadzone w pobliżu autostrady w Bostonie). Na zaostrzenie choroby wpływa również stres; istnieje nawet termin „migotanie przedsionków zależne od stresu” (czyli np. takie, które wystąpiło w okresie okołooperacyjnym lub w przebiegu jakiejś innej ostrej choroby).

Nie każda arytmia jest groźna dla życia. Zdecydowana większość z nas ma jakąś łagodną arytmię – są to najczęściej dodatkowe pobudzenia serca przedsionkowe czy dodatkowe pobudzenia komorowe. Ale migotania przedsionków nie wolno lekceważyć. Efektem mogą być poważne konsekwencje, z których najważniejszą jest udar niedokrwienny mózgu. Inne to niewydolność serca, zawał serca, a także – co jest ostatnio intensywnie badane – zaburzenia funkcji poznawczych, z demencją włącznie – mówi prof. dr hab. Maria Trusz-Gluza, kardiolog.

Jak podaje Arythmix, migotanie przedsionków wiąże się z dwukrotnie zwiększonym ryzykiem zawału serca, trzykrotnie – niewydolności serca, dwukrotnie – zaburzeń poznawczych. Ponadto może powodować różne przykre dla pacjenta objawy – może istotnie pogarszać jakość życia, a czasem uniemożliwiać codzienne funkcjonowanie. Z opracowań naukowych wynika, że z powodu tych objawów jakość życia chorych z migotaniem przedsionków może być gorsza niż u chorych po zawale serca lub z niewydolnością serca.


Konferencja „Arythmix – migotanie przedsionków” organizowana jest od 2007 roku przez kardiologów: prof. Marię Trusz-Gluzę i prof. Andrzeja Lubińskiego. Wydarzenie gromadzi kilkuset lekarzy kardiologów, internistów, neurologów, lekarzy rodzinnych. To platforma dyskusji i wymiany doświadczeń z codziennej praktyki; omawiane są ponadto wytyczne towarzystw kardiologicznych i najnowsze metody diagnostyki i leczenia. Więcej informacji na stronie www.arythmix.pl.

Obecność migotania zwiększa ryzyko udaru średnio pięciokrotnie – więcej na ten temat w przyszłym tygodniu.

CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds