Miejska Rada Seniorów w Poznaniu. Posiedzenie.

Odbyło się ostatnie posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu w tym roku, podsumowujące jednocześnie działalność Rady. Rok 2016 należy zaliczyć do udanych. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Urzędem Miasta, organizacjami powołanymi do współpracy z seniorami, jednostkami współpracującymi z potężną grupą społeczną, jaką jest blisko 130-tysięczna armia osób w wieku poprodukcyjnym w Poznaniu, udało się załatwić wiele problemów nurtujących środowisko.

Reklama Reklama wynajmijseniora.pl

Miejska Rada Seniorów w Poznaniu

Nie wszystkie założone plany na ten rok zostały wykonane w całości, jednak większość została zrealizowana, a nawet w wielu przypadkach osiągnięto dużo więcej, niż zakładano. Wiele cennych inicjatyw znalazło uznanie środowiska, a poparte dodatkowo doskonałą współpracą z Centrum Inicjatyw Senioralnych, Uniwersytetami III wieku, Klubami Seniora, DPS itp. przyniosło nie tylko efekty, ale i satysfakcję.

Wyjątkowo ważnym wydarzeniem w ostatnim czasie była konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta M. Poznania oraz Przewodniczącego Rady Miasta, przygotowana wspólnie przez Miejską Radę Seniorów w Poznaniu oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, której tematem było: „Wyzwania polityki senioralnej w Polsce. Doświadczenia miasta Poznania”.
Również na uwagę zasługuje otwarcie na zewnątrz, czego przykładem był ostatni wyjazd studyjny do Wrocławia i przeprowadzone rozmowy z Wrocławską Radą Seniorów i Wrocławskim Centrum Seniora. Każdy wyjazd owocuje wprowadzaniem wielu innowacyjnych rozwiązań. Wymiana doświadczeń to wyjątkowo ważne działania, wnoszące nowe spojrzenie merytoryczne oraz organizatorskie, umożliwiające czerpanie inspiracji z takich kontaktów oraz szersze spojrzenie na wszelkie problemy, które zaprocentują w przyszłości jeszcze większą konsolidacją środowiska. A plany są ambitne. Choćby nawiązanie kontaktów z Radami Seniorów w miastach partnerskich Poznania, między innymi w ramach Trójkąta Weimarskiego: Rennes (Francja), Hannover (Niemcy). Kolejną cenną inicjatywą jest utworzenia periodyku MRS-u: samoistnego wydawniczo, czy jako wydzielonego miejsca w istniejącym już wydawnictwie, które to czasopismo jeszcze bardziej przybliży seniorom przekazywanie i otrzymywanie wszelkich informacji nurtujących poznańskie środowisko. Na przyszły rok plany są wyjątkowo ambitne i należy wyrazić nadzieję, że zostaną wykonane.
Oczywiście podsumowanie działań Rady byłoby niepełne bez podziękowania za wspólną pracę, które złożył członkom Rady Przewodniczący MRS doc. dr Zdzisław Szkutnik, a na podziękowania zasługują wszyscy członkowie Rady, którzy nie szczędząc wysiłku i czasu, zawsze chętnie włączali się we wszystkie prace związane ze statutowymi działaniami MRS.
Dziękujemy…

Tekst i foto: Roman Szymański

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds