Pracownik socjalny. Dla wielu seniorów to pomoc w codziennym życiu

Pracownik socjalny. Dla wielu seniorów to pomoc w codziennym życiu

Tak się narobiło na świecie, że dzieci nie zawsze opiekują się rodzicami. Czasami musi je zastąpić pracownik socjalny.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Dzień Pracownika Socjalnego

Na 21 listopada wyznaczony został Dzień Pracownika Socjalnego. Kiedy Jacek Kuroń w 1989 roku zakładał pierwsze ośrodki pomocy społecznej, niewielu przewidywało, że i oni będą zmuszeni korzystać z takiej pomocy. Jadłodajnie, wspieranie bezdomnych, ale także opieka nad starszymi i niesamodzielnymi. Ci pełni życzliwości pracownicy opieki socjalnej pomagają i zastępują najbliższych.

Reklama Reklama wynajmijseniora.pl

Praca ważniejsza od rodziny

Nastał czas, że praca i sukcesy są ważniejsze od wielopokoleniowej rodziny. A przecież tak jak dzieci, także o starsi wymagają zainteresowania młodego aktywnego pokolenia. O ponad 10 lat wydłużyło się życie w Polsce w ciągu ostatnich trzydziestu lat. To dużo. Pobieramy coraz dłużej emerytury i siłą rzeczy jesteśmy bardziej niedołężni. A młodzi nie mają czasu, by zajmować się starcami.

Życzliwy opiekun

Relacje pomiędzy pracownikiem socjalnym a klientem opierają się na umowie. Pracownik socjalny stawia określone wymagania przed swoim podopiecznym, a nie tylko wykonuje za niego trudniejsze czynności. Sposób współpracy uregulowany jest umową. To korzystne dla obu stron. Bez względu na wiek i stan zdrowia zawsze lepiej być samodzielnym i radzić sobie z codziennymi czynnościami. Jednak świat tak szybko się zmienia, że nie wszyscy nadążają za zmianami cywilizacyjnymi.

Pracownik socjalny

Dla mnie pracownicy socjalni to superbohaterowie, dzięki którym każdy wrocławianin, który z różnych przyczyn znalazł się w ciężkiej sytuacji życiowej, może liczyć na wsparcie – mówi Andrzej Mańkowski, dyrektor MOPS.

Pracownik socjalny to osoba, której praca polega na pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Tak definiuje pojęcie pracy socjalnej ustawa.

A jak to wygląda w praktyce?

Pracownik socjalny jest najbliżej potrzebujących. Pomaga im w tych sytuacjach, w których sobie nie radzą. Nie zastępuje ich w działaniach, ale szuka rozwiązań razem z klientem, wskazuje wyjścia i zachęca do samodzielności.

Zawód pracownika socjalnego to zawód z powołaniem – mówi Michał Szydłowski, zastępca dyrektora MOPS, były pracownik socjalny. – Nie każdy może nim zostać. Ta praca wymaga szczególnego zestawu umiejętności oraz predyspozycji.

Przede wszystkim pracownik socjalny musi być otwarty na drugiego człowieka, wykazywać się cierpliwością, mieć zgodę na to, że jeżeli ktoś nie chce, nie można mu pomocy na siłę udzielić – wylicza Szydłowski. – Pracownik socjalny musi umieć właściwie ocenić sytuację, potrafić bardzo dobrze się komunikować, znać zasoby lokalne i potrafić połączyć potrzeby osób, którym pomaga z tymi zasobami. A przede wszystkim potrafić się cieszyć nawet drobnymi sukcesami osób, którym pomaga – kończy Michał Szydłowski.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

MOPS zatrudnia blisko 800 osób, z czego niemal 300 to pracownicy socjalni. Pracują oni w sześciu Zespołach Terenowej Pracy Socjalnej, które znajdują się w różnych częściach miasta, Dziale Usług Opiekuńczych i Zespole ds. Osób w Kryzysie Bezdomności i Uchodźców.

Wśród naszych klientów są osoby dotknięte przemocą domową, ubóstwem i bezdomnością. Osoby wykluczone społecznie, nieradzące sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego czy bezrobotne. Mieszkańcy starsi, schorowani, niesamodzielni i z niepełnosprawnościami, samotni rodzice, rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne. Pomagamy dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych i rodzinom zastępczym. Prowadzimy dwa Dzienne Domy Pomocy, Pensjonat dla Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz, od niedawna, Klub Integracji Społecznej. Finansujemy prowadzenie placówek dla osób w kryzysie bezdomności, prowadzimy projekty mieszkaniowe wspierające usamodzielnienie, przekazujemy fundusze na programy i asystentów osób z niepełnosprawnościami. Udzielamy zasiłków, świadczeń, dodatków, kierujemy do domów pomocy społecznej, udzielamy specjalistycznych porad psychologicznych i prawnych. Na te zadania MOPS we Wrocławiu dysponuje budżetem w wysokości 350 milionów złotych.

A może wśród naszych czytelników są osoby, które zdecydują się wspomagać potrzebujących? To niezły sposób na wypełnienie czasu na emeryturze.

Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior   Zapisz się do Newslettera

Aleksander hrabia Fredro [Wystawa w Ossolineum]

 

CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds