Senior to niekoniecznie staruszek

W dniu 3 października odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. Tym razem przewodniczący Rady, dr Szkutnik zaprosił do udziału w naradzie przedstawicieli ośmiu działających na terenie miasta Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zastępcę Prezydenta Miasta – Jędrzeja Solarskiego, kilku profesorów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, przedstawicieli Kościoła Katolickiego i inne osoby powiązane z tematem posiedzenia.

DSC_8299

Głównym tematem była wymiana poglądów na temat możliwości i form pogłębienia aktywności seniorów. Kanwą dyskusji były zaproponowane przez organizatorów tezy. Koncentrowały się one wokół praktycznych aspektów organizacji przepływu informacji od MRS do UTW i odwrotnie; sformułowania głównych potrzeb osób starszych w kontekście przyjęcia Poznania jako drugiego po Gdyni do grona europejskich Miast Przyjaznych Starzeniu; zapobieganiu i przełamywaniu marginalizacji seniorów przez inspirowanie i wspieranie ich aktywności.
Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Stanisław Dylak, naświetlając z punktu widzenia pedagogiki społecznej, jakie formy aktywności i dlaczego, są profilaktyką opóźniającą procesy starzenia, a jakie nie są. Zobrazował, jak ważną funkcję pełni komunikacja bezpośrednia (osobista) i formy zaangażowań umysłowych. Przewinęła się w dyskusji za sprawą językoznawcy, prof. Tadeusza Zgółki, problematyka terminologiczna dotycząca pozaprodukcyjnej grupy społecznej, wydająca się dzisiaj nieco anarchiczną i nie zawsze akceptowaną przez „seniorów”. Pani Rakowska-Staniak zastanawiała się jak zaktywizować mężczyzn, których udział wśród członków UTW wynosi 14%, podczas kiedy kobiet 86%. Zaproponowała też rozważenie możliwości zobligowania przez szkoły wyższe studentów ostatnich lat nauki, do prowadzenia zajęć w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Pan Henryk Kociemba sformułował, czym powinny cechować się działania, aby były zdolne wzbudzić zainteresowanie mężczyzn jako grupy społecznej, a ks. bp dr Damian Bryl podkreślał, jak wielkie znaczenie dla pracy ze starszymi grupami społecznymi ma szacunek i godność.
Dyskusja była długa i ożywiona a jej protokół dostarczy bez wątpienia Miejskiej Radzie Seniorów w Poznaniu wachlarza wniosków praktycznych do dalszej realizacji podjętego tematu.

tekst: Andrzej Wasilewski, fot. Roman Szymański

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds