Senior w oczach rządu

Polityka senioralna w Wielkopolsce była tematem konferencji zorganizowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego 12 kwietnia br w Wągrowcu k/Poznania. Uczestnikami byli wszyscy prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie oraz dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej, domów dziennego pobytu a także rad seniorów z województwa wielkopolskiego. Największe zainteresowanie uczestników wzbudziło wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbiety Bojanowskiej która zaprezentowała główne założenia rządowych programów Senior+, Bezpieczny i Aktywny Senior oraz Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Za kluczowe obszary działalności ministerstwo uważa: kształtowanie pozytywnego obrazu seniorów w mediach i w tej sprawie zawarto porozumienie z prezesem TVP, zwiększenie udziału seniorów w życiu społecznym, wspieranie wszelkich form aktywności seniorów, wykorzystywanie potencjału starszego pokolenia w życiu gospodarczym, stwarzanie warunków do integracji międzypokoleniowej.

Interesującą była prezentacja ukazująca stopień wykorzystywania rządowych środków finansowych w ramach puli przeznaczonej w budżecie na program ASOS. Pieniądze te aktywnie są wykorzystywane przez samorządy, organizacje i fundacje tylko w województwach: mazowieckim, śląskim i krakowskim. W pozostałych zainteresowanie wsparciem finansowym z programu Aktywności Społecznej Osób Starszych jest raczej mierne. Podobnie jest z wykorzystywaniem znacznego wsparcia finansowego na przebudowę, remonty i wyposażenie obiektów przeznaczonych na Kluby Seniora. Pod tą nazwą mówca wydawała się rozumieć nie kluby – w sensie towarzyskim, lecz centra ogniskujące formy różnorodnej aktywności starszego pokolenia w sensie zarówno towarzyskim jak edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz wszelakich usług dla seniorów. Z pieniędzy tych mogą korzystać nie tylko samorządy. ale również organizacje zdolne organizować taką działalność. Kwoty są nie małe. Na razie z dofinansowań tych korzystają wyłącznie Domy Dziennego Pobytu. W swoich działaniach inspirujących rząd będzie starał się widzieć rozgraniczenie wsparcia na sferę seniorów niepełnosprawnych oraz funkcjonujących samodzielnie.

W sprawie dużej bolączki jakim jest niedowład służby zdrowia, zabierało dwoje przedstawicieli geriatrii i to pole zainteresowań okazało się bardzo pasywne, z nikłymi szansami na poprawę.

Dwudziestopięciotysięczny Wągrowiec został wybrany jako miejsce konferencji wojewódzkiej w uznaniu za wygranie (wespół z Ostrowem Wkp. oraz Środą Wkp.) wojewódzkiego konkursu Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie.

tekst i zdjęcia: Andrzej Wasilewski

Konferencja

Wicewojewoda Marlena Maląg i podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds