Z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Chciałbyś uzyskać tytuł magistra lub licencjata? Możesz to zrobić, będąc nawet po 60.! O programie „Seniorzy na studia” oraz o mieszkaniach dla seniorów, na temat których dyskutowano podczas obrad ostatniej Miejskiej Rady Seniorów, opowiada Roman Szymański.

Miejska Rada Seniorów w Poznaniu

Kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów odbyło się 5 czerwca br. Jak zwykle tematy poruszone na posiedzeniu były wyjątkowo istotne dla przyszłości seniorów zamieszkujących Poznań. Budownictwo skierowane w stronę osób starszych jest wyjątkowo ważnym zagadnieniem i stanowi o potrzebie jego rozwoju. Senior nie jest wymagający, jednak oczekuje pomocy, również w zakresie mieszkalnictwa. Wiele z nich, szczególnie tych mieszkających samotnie, zajmuje niejednokrotnie mieszkania o dużej powierzchni, jednak nieprzystosowane dla potrzeb osób starszych, choćby z uwagi na brak odpowiedniego wyposażenia, istniejące progi uniemożliwiające poruszanie czy brak wind i odpowiednich zjazdów umożliwiających opuszczenie mieszkania. A należy sobie uświadomić, że gros seniorów posiada większe lub mniejsze problemy z poruszaniem, sprawiające wiele problemów. I temu ma zaradzić realizowany program budowy mieszkań skierowanych w stronę osób w podeszłym wieku.

Mieszkania dla seniorów
Obecny program przewiduje zbudowanie 1 300 mieszkań na wynajem, w trzech lokalizacjach w Poznaniu (w tym dla seniorów przewiduje się 10%, a w skali małych mieszkań 15%), które zapewnią dodatkowo możliwość wsparcia medycznego, a nawet gastronomicznego, a co ważne – czynsz najmu oraz korzystania ze wszelkich mediów powinien być dużo niższy. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania pieniężnych grantów na ewentualne doposażenie, względnie przystosowanie obecnie zajmowanych mieszkań przez osoby starsze.
Kolejnym, ważnym tematem poruszonym na posiedzeniu, był program dalszej aktywizacji seniorów, szczególnie tych, którzy nie chcą się pogodzić z przejściem na emeryturę i poszerzać grono osób tzw. nic nie robiących – w ten sposób postrzeganych czasem przez część społeczeństwa. Oczywiście jest to stwierdzenie wyjątkowo niesprawiedliwe i krzywdzące, i takie widzenie roli seniora w społeczeństwie nie powinno mieć miejsca. Senior jest nie tylko pełnoprawnym obywatelem, ale zasługuje na wyjątkowe traktowanie. Rola seniora w obecnie mocno zurbanizowanym świecie nie powinna być w żaden sposób ograniczana czy niedostrzegana. Osoby starsze, wbrew niekiedy panującej opinii, są bardziej ekspansywne i innowacyjne, niż wielu młodszym wiekiem się wydaje. Posiadają wyjątkowe zasoby energii oraz doświadczenie w wielu dziedzinach, co jest dodatkowym atutem.

Seniorzy na studia!
I właśnie dla takich osób, wyjątkowo kreatywnych i aktywnych, chcących nadal być przydatnymi, skierowany został program „Seniorzy na studia”. Każdy senior posiadający wykształcenie wyższe lub średnie ma możliwość udziału w zajęciach umożliwiających uzyskanie tytułu magistra lub licencjata na wielu kierunkach oferowanych przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Rektor prof. Michał Iwaszkiewicz na posiedzeniu MRS przedstawił program studiów i zaprosił do uczestniczenia w nauce. Studenci będą studiowali na kierunkach: dziennikarstwo obywatelskie, wzornictwo, architektura wnętrz i prawo. To pełnowymiarowe studia, po których absolwenci będą mogli legitymować się ukończeniem studiów wyższych. Program realizowany jest w porozumieniu z Miejską Radą Seniorów.

Nowy kierunek na AWF
Z kolei Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu na Wydziale Turystyki i Rekreacji uruchamia całkowicie nowy kierunek studiów: „Animacja osób 50+”, przygotowujący w trzyletnim trybie stacjonarnym fachowców do przyszłej pracy z osobami starszymi. Do wyboru będą dwie specjalności: animator aktywności fizycznej seniorów oraz animator aktywności społeczno-kulturalnej seniorów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymają tytuł licencjata.
Jak widać z powyższego, sprawy związane z seniorami są wielowątkowe i ich realizacja pozwala patrzeć z dużą nutą optymizmu na wszelkie działania skierowane dla różnych grup seniorskich w Poznaniu.

Tekst i foto: Roman Szymański

źródło: Gazeta Senior Poznań 3.2017

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds