Założenia polityki senioralnej we Wrocławiu

Założenia polityki senioralnej we Wrocławiu

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk 22 lutego przedstawił założenia polityki senioralnej Miasta na 2019 r. i ogłosił wykonanie 7 zadań dot. spraw senioralnych w ramach zapowiedzianych 100 zadań na pierwsze 100 dni prezydentury. Poznaliśmy także Rzecznika Seniora i Opiekuna, którym została Ilona Zakowicz.

Dzisiaj ponad 177 tys. mieszkańców spośród 640-tysięcznego miasta to seniorzy. Prognozy GUS mówią, że w 2050 roku co drugi mieszkaniec Wrocławia będzie seniorem.
– Chcę, aby polityka senioralna była nowoczesna i innowacyjna poprzez wachlarz nowoczesnych i przyjaznych seniorom możliwości i narzędzi. Dofinansowana dzięki środkom zabezpieczonym w budżecie – mam na myśli rosnący Nowy Wrocławski Fundusz Senioralny. Solidnie reprezentowana i wyprzedzająca, aby nie tylko reagować na problemy w chwili, kiedy się pojawiają, ale przewidywać je, by móc się dobrze do tych wyzwań przygotować – wyjaśniał podczas konferencji Prezydent Jacek Sutryk.
W polityce senioralnej Prezydent Wrocławia dostrzega szansie dla miasta i traktuje ją jako element polityki rozwojowej. Następnie podsumował, co w ramach zapowiedzianych 100 zadań na pierwsze 100 dni prezydentury zostało zrealizowane:

Program Taxi Senior 75+

Program oferuje seniorom 75+ dwa bezpłatne przejazdy taksówką w miesiącu do lekarza lub urzędu na terenie Wrocławia. Program okazał się hitem i w przeciągu tylko 2 miesięcy zarejestrowało się do niego ponad 2 000 wrocławskich seniorów.

Wrocławska Karta Seniora

Celem było zwiększenie liczby punktów jej wydawania. Dziś mamy już 14 adresów w całym Wrocławiu (m.in. 12 filii Miejskich Bibliotek Publicznych), gdzie można wyrobić kartę na zniżki u ponad 200 usługodawców. Powołano również Złotą i Szmaragdową Kartę Seniora, skierowane do najstarszych mieszkańców Wrocławia, odpowiednio 75+ i 90+.
– Wkrótce Pan Prezydent będzie wręczał wrocławskim 90-latkom Szmaragdową Kartę Seniora i dodatkowo cały pakiet bezpłatnych usług domowych, m.in. podologicznych, fryzjerskich, „złotej rączki”. Karty są gotowe, ale pakiety ruszą na wiosnę – poinformowała Dorota Feliks, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Radiowy Klub Seniora

Komunikacja medialna oparta o tradycyjne media (prasa, radio) to wciąż podstawowy dla seniorów sposób pozyskiwania wiedzy i źródło informacji lokalnych. Ten rok to rozszerzenie współpracy o radio i dedykowaną seniorom audycję: Radiowy Klub Seniora na falach Radia Rodzina.

Szkoła Liderów Senioralnych

– Wrocławska Szkoła Liderów to odzew na prośby, które pojawiały się ze strony samych seniorów. Seniorzy chcą się gromadzić, ale wyzwaniem jest animacja klubu – tłumaczy Dorota Feliks, Dyrektor WCRS. Nieformalni liderzy klubów sami są seniorami, czasem potrzebują wzmocnienia, które trudno im uzyskać. Niestety, system edukacji nie nadąża za tymi potrzebami, stąd uruchomienie Szkoły Liderów i przekazanie 200 000 zł na zatrudnienie absolwentów, którzy rozwiną działalność już istniejących wrocławskich klubów seniora. Ponad praktyczny kurs zgłębiający specyfikę pracy z seniorem WCRS zaoferował dodatkową zachętę, czyli możliwość zatrudnienia absolwenta jako lidera w placówce senioralnej. W tej chwili kształconych jest już 27 kandydatów.

Wrocławski Fundusz Senioralny

Program senioralny to określone mechanizmy finansowania. – Cały nowy Wrocławski Fundusz Senioralny, który zapowiadałem, docelowo będzie wyrażał się kwotą 4 mln zł. Już w tym roku osiągniemy kwotę 1,8 mln zł – poinformował Jacek Sutryk.
Nowa propozycja to Fundusz Czasu Wolnego. – Poprzez organizacje pozarządowe i rady osiedla będziemy wspierać seniorów i kluby seniora w aktywnym spędzaniu czasu wolnego i spełnianiu marzeń. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy 25 uczestników w wieku 60+. Liczymy, że po tych wycieczkach seniorzy podzielą się z nami wrażeniami np. w formie wystawy, prelekcji, spotkania czy lekcji międzygeneracyjnej z dziećmi – mówił Prezydent.
Zgłoszenia w konkursie dotacyjnym przyjmowane będą do 18 marca. – Wrocławskie Centrum Seniora będzie wspierać seniorów w złożeniu wniosku. Maksymalna kwota dofinansowania, o którą można ubiegać się w ramach konkursu oraz łączne wsparcie finansowe dla jednego osiedla wynosi 5 000 zł – dodała Dyrektor WCRS.

Nie tylko 100 na 100

Na realizacji 100 prac na 100 dni nie poprzestano, dodatkowe środki zyskają m.in. edukacja senioralna, organizacje senioralnej i opieka nad seniorem. Rośnie m.in. wsparcie finansowe działalności wrocławskich uniwersytetów III wieku. Każda wrocławska uczelnia wyższa powołała w swoich strukturach uniwersytet trzeciego wieku. Od 2018 r. miasto wspiera te placówki także finansowo. W 2019 r. zwiększa środki na ten cel z 111 tys. do 162 tys. zł. Wrocław ogłosił nowy konkurs dla klubów seniora, a w nim aż 250 00 zł na ich wsparcie w 2019 r. Zadbano o minimum formalności i wsparcie Wrocławskiego Centrum Seniora w aplikowaniu o te pieniądze. Rośnie również kwota wsparcia dla klubów seniora prowadzonych przy ponad 40 radach osiedla, dokładamy dodatkowe 156 tys. zł, więc cały budżet wyniesie 411 650 zł. Środki te pozwolą przyjąć do grona klubowiczów nowych członków, finansować ciekawe wydarzenia i atrakcje w nadchodzącym roku.

Opieka

W ramach opieki tradycyjnej powstaną dwa nowe dzienne domy opieki dla osób niesamodzielnych.
– 27 lutego otwieramy placówkę przy ul. Karmelkowej. Drugi Dom powstaje na Brochowie, w wakacje planujemy ogłosić uroczyste otwarcie – mówi dr Jacek Pluta, zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych.
Jako „smart city” Wrocław idzie z duchem czasu – zapowiedziano teleopiekę i e-platforma dla seniorów oraz opiekunów. ATI Pionier i Biuro Zarządzania Projektami UM odpowiada za realizację projektu dofinansowanego w konkursie NCBiR. Budżet to aż 1 000 000 zł.
Nowa jakość usług opiekuńczych to m.in. start międzynarodowego projektu „Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej”, który zrealizuje Miejskie Centrum Usług Socjalnych, budżet: 1 698 824 zł.

Rzecznik Seniora i Opiekuna – NOWY URZĄD

Rzecznik Seniora i Opiekuna stanie na straży praw nie tylko indywidualnych wrocławskich seniorów, ale także ich nieformalnych opiekunów. Do jego zadań należeć będzie m.in. zapewnienie kompleksowej i przyjaznej informacji na temat rozwijanego systemu wsparcia; pomoc w postaci poradnictwa, także specjalistycznego, psychologicznego i prawnego; interweniowanie w sprawach osób starszych i informowanie właściwych organów o nieprawidłowościach; reprezentowanie seniorów i ich opiekunów oraz wsparcie mediacji w przypadku sporów.
Stanowisko Rzecznika Seniora i Opiekuna objęła Ilona Zakowicz, która pracuje z seniorami już od 10 lat, ostatnio m.in. we Wrocławskim Centrum Seniora, wcześniej w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w UWr. Tematyka senioralna nie jest jej obca ani w teorii, ani w praktyce. Zajmuje się tymi kwestiami naukowo (kończy pracę doktorską także na temat seniorów) oraz praktycznie, na co dzień, w swojej pracy zawodowej również jako nauczyciel akademicki.
– Rzecznik Seniora i Opiekuna to bardzo odpowiedzialna funkcja i bezpośrednia praca z seniorami. Problemy seniorów mogą dotyczyć różnych jednostek miejskich, a rzecznik musi być operatywny i łączyć te zadania, aby rozwiązywać problemy seniorów w praktyce. To nowość wrocławskiego systemu wsparcia – komentuje dr Jacek Pluta.
Rzecznik nie jest seniorem. – Właśnie o to chodzi, aby międzygeneracyjnie rozumieć różne uwarunkowania i wyzwania, celowo mówię „wyzwania”, nie problemy. Traktujemy to jako szansę dla miasta – dodaje Prezydent Jacek Sutryk.
Obok zapowiedzianego wsparcia seniorów i opiekunów, nowy pomysł Pani Rzecznik to m.in. coś na kształt Miejskiego Instytutu Gerontologicznego – miejsca skupiającego ekspertów, wrocławskich profesorów, także emerytowanych, którzy zajmowali się tematyką okołogerontologiczną.
– Mogliby służyć swoją wiedzą i potencjałem seniorom, miastu. To miejsce, do którego zaprosimy także młodych ludzi zainteresowanych tymi zagadnieniami – mówi Ilona Zakowicz.
Rzecznik zaczyna pracę 1 marca we Wrocławskim Centrum Seniora: pl. Dominikański 6, tel. 668 010 360, pn-pt godz. 10.00-14.00.

Nowy skład Wrocławskiej Rady Seniorów

W I kwartale 2019 r. powołany zostanie nowy skład Rady, w której zasiądzie trzech reprezentantów Rady Miejskiej, trzech reprezentantów, których wskaże osobiście Prezydent i ośmiu przedstawicieli środowisk senioralnych wybranych w wyborach.

Dodatkowe przestrzenie dla Wrocławskiego Centrum Seniora

W budynku przy pl. Solidarności przewidziano ponad 550 mkw. powierzchni na działania wrocławskich seniorów. To adres dobrze skomunikowany z każdym zakątkiem Wrocławia. Pomyślano również o udogodnieniach dla seniorów, zapewniono m.in. szerokie drzwi i przejścia, nieśliskie podłogi, miejsca odpoczynku wyposażone w wygodne miejsca do siedzenia, czytelne oznakowanie, toalety przystosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

DIAGNOZA – zadanie na 2019 r.

Wrocław chce wyjść naprzeciw seniorom. Aby zaproponować rzeczową, trafną i długofalową lokalną strategię działań na rzecz dzisiejszych i przyszłych seniorów, miasto zapyta o nią samych seniorów. Przeprowadzi kompleksowe badania społeczne, zaprosi do konsultacji ekspertów, ale przede wszystkim mieszkańców Wrocławia.
– Chcemy, aby wyniki tych badań zaowocowały z końcem 2019 r. opracowaniem strategii senioralnej. Stroną merytoryczną zajmą się Rzecznik Seniora i Opiekuna, nowo powołana Rada Wrocławskich Seniorów, wrocławskie środowiska senioralne, eksperci i sami seniorzy – mówi dr Jacek Pluta.
– Przeprowadzimy intensywne badania, pierwszy raz w takiej skali we Wrocławiu, które pozwolą na zbudowanie wieloletniego planu działań prosenioralnych – konkluduje Prezydent.

Źródło: Gazeta Senior 3/2019

Ilona Zakowicz Rzecznik Seniora i Opiekuna, Wrocław pl. Dominikański 6, tel. 668 010 360, pn-pt godz. 10.00-14.00. Więcej w artykule https://www.gazetasenior.pl/zalozenia-polityki-senioralnej-we-wroclawiu

Od lewej: Ilona Zakowicz Rzecznik Seniora i Opiekuna, Jacek Sutryk Prezydent Wrocławia, Dorota Feliks Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, dr Jacek Pluta Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych we wrocławskim magistracie

CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds