Zielony telefon – wsparcie i pomoc dla seniorów

Do końca roku trwa projekt przeznaczony dla osób starszych i ich opiekunów, którzy mogą uzyskać niezbędną pomoc i wsparcie w codziennej egzystencji. Zgłoś się także, jeśli masz trochę czasu, jesteś empatyczny i cierpliwy – możesz zostać wolontariuszem.

Senior couple at the telephone

Celem projektu pt. „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” jest ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych mieszkańcom Poznania z niepełnosprawnością lub niesamodzielnych. Znaczącą liczbę uczestników stanowią osoby po 60 r. ż. oraz osoby w wieku podeszłym. Projekt jest dostępny dla 1135 osób z niepełnosprawnością i/lub niesamodzielnych oraz dla 302 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością. Wszystkie usługi w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki są bezpłatne dla uczestników projektu.
Projekt obejmuje cztery obszary: Centrum Opieki Środowiskowej, wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobą z niepełnosprawnością, usługi asystenckie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, Zintegrowane Centrum Opieki.

Gdy nagle źle się poczujesz
Zintegrowane Centrum Opieki to kompleksowe wsparcie dla osób niesamodzielnych, w szczególności z powodu wieku oraz niepełnosprawności. Osoby korzystające z ZCO są objęte pomocą w ramach systemu Teleopieki. Uczestnik projektu zostaje wyposażony w bransoletkę z guzikiem alarmowym oraz głośnomówiący aparat telefoniczny. Dzięki temu zestawowi w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (np. duszności, zawroty głowy, upadek) może skontaktować się z Teleasystentem, który najpierw zweryfikuje sytuację dzwoniącego – czy jest z nim kontakt, co się wydarzyło, jakie ma objawy, a następnie podejmie odpowiednie działania – np. wezwie służby ratunkowe, powiadomi sąsiada posiadającego klucze.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów IT w trakcie wykonania połączenia przez guzik alarmowy Teleasystentowi wyświetla się karta informacyjna o danym uczestniku. To rozwiązanie pozwala na przekazanie kluczowych informacji służbom medycznym (np. występowanie cukrzycy, przyjmowane leki, alergie lekowe), nawet w przypadku gdy podopieczny stracił przytomność.

Gdy czujesz się samotny
W ramach Teleopieki uczestnik projektu może korzystać również z tzw. połączeń zielonych, czyli rozmów towarzyskich z Teleasystentem, np. jeśli doskwiera im samotność lub potrzebują uzyskać dodatkowe informacje. Raz w tygodniu Teleasystenci sami inicjują rozmowę z podopiecznym, aby sprawdzić, jak się czuje i czy jego sytuacja nie uległa pogorszeniu. Centrum Teleopieki działa 24 godziny na dobę, również w niedziele i święta.

Lekarze i pielęgniarki
Ważną część ZCO stanowi Centrum Usług Domowych, czyli zespół specjalistów mających osobisty kontakt z uczestnikami projektu. W pierwszej kolejności należy wymienić Asystentów, którzy przed podłączeniem do systemu Teleopieki przeprowadzają wywiad środowiskowy dotyczący sytuacji społecznej i stanu zdrowia z każdym korzystającym. Dodatkowo tworzą Indywidualny Plan Opieki i Wsparcia, w którym wskazują jakimi dodatkowymi działaniami (poza Teleopieką) należy objąć danego uczestnika. Do dyspozycji mają zespół medyczny: lekarza geriatrę, fizjoterapeutę, pielęgniarki i psychologa.
W szczególnych sytuacjach mogą zaproponować pomoc Rzecznika Praw Osób Starszych i/lub Niepełnosprawnych, który udziela porad prawnych.

Rozmowa i spacer z wolontariuszem
Ważnym uzupełnieniem powyższych usług jest możliwość skorzystania ze wsparcia wolontariuszy, co jest szczególnie przydatne w przypadku osób samotnych, niewychodzących z domu. Wolontariat odbywa się w trybie jeden na jeden – czyli dany uczestnik jest zawsze odwiedzany przez tego samego wolontariusza, dzięki czemu mogą się lepiej poznać i nawiązać głębszą relację. Wolontariat towarzyszący polega na systematycznych odwiedzinach i wspólnym spędzaniu czasu – dokładny zakres działań będzie wynikiem indywidualnych potrzeb i możliwości korzystającego. Wspólne spędzanie czasu polegać może na rozmowie, czytaniu książek i prasy, dotrzymaniu towarzystwa, zachęcaniu do podejmowania aktywności (wspólne wyjścia na spacer, korzystanie z kultury), a także pomocy w drobnych sprawach życia codziennego. Dodatkowo wolontariusze w czasie spotkań z uczestnikami projektu mogą korzystać z tabletów z Internetem np. do treningów pamięci, gier słownych i innych aplikacji mających na celu aktywizowanie seniora/osobę niepełnosprawną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Zintegrowane Centrum Opieki realizowane jest przez Konsorcjum Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria oraz Stowarzyszenie Medycyna Polska.

Zgłoszenia do projektu
Projekt realizowany jest przez Miasto Poznań/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w partnerstwie z NGO-sami: PKPS, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria, Stowarzyszenie Medycyna Polska, Fundacja Aktywizacja, Fundacja L’Arche, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Działaniami zostanie objętych 550 osób. Zgłoszenia: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, tel. 664 999 886, 518 301 653, ul. Św. Marcin 58/64, Poznań.

fot. Fotolia

źródło: Gazeta Senior Poznań 3.2017

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds