Zmiany w prawie spadkowym – ograniczenie dziedziczenia długów i wiele innych

Zmiany w prawie spadkowym – ograniczenie dziedziczenia długów i wiele innych

Osoby małoletnie mają być lepiej chronione przed dziedziczeniem zadłużenia, spadkobierców ustawowych ma być mniej, a uporczywe zaleganie z alimentami dla spadkodawcy może spowodować wykluczenie z grona spadkobierców – takie zmiany prawne proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości, o czym donosi portal Prawo.pl.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

W opinii resortu sprawiedliwości proponowane korekty mają odciążyć sądy z zaległości i przyspieszyć rozpoznawanie spraw dotyczących spadków.

Mniej spadkobierców ustawowych

Jedna ze zmian dotyczy zasady dziedziczenia w przypadku, gdy jeden z dziadków spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku. W takiej sytuacji wyłączeni od dziedziczenia zostaną dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia. Chodzi o nowelizację art. 934 par. 2 i 3 kodeksu cywilnego.

„Doprowadzi to do usunięcia z kręgu osób uprawnionych do spadkobrania dalekich krewnych, z którymi więź często jest znikoma albo w ogóle nie powstała, przy pozostawieniu swobody testowania i wyrażenia woli przez spadkodawcę, gdy jest ona odmienna od założenia poczynionego przez ustawodawcę” – wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości. „Zaproponowana zmiana w sposób niewątpliwy pozwoli na skrócenie długości postępowań o stwierdzenie nabycia spadku wobec braku potrzeby poszukiwania dalszej rodziny zmarłego spadkodawcy” – uzasadnia.

Jak podaje Prawo.pl, kolejna propozycja dotyczy terminów w przypadku, gdy spadkodawcami są np. osoby małoletnie. Resort proponuje, by w sytuacji, gdy złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wymaga uzyskania na to zezwolenia sądu, bieg terminu był zawieszony do chwili uprawomocnienia się takiego postanowienia.

Rozszerzyć mają się też uprawnienia asesorów sądowych – będą mogli orzekać w sprawach o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego lub ubezwłasnowolnionego w postaci przyjęcia, lub odrzucenia spadku.

Reklama Reklama SU Bałtyk

Dłużnik alimentacyjny spadku może nie dostać

Według Prawo.pl ważną zmianą ma być również dodanie nowej przesłanki niegodności dziedziczenia w postaci uporczywego niewykonywania obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy. W opinii cytowanych przez portal ekspertów może tu chodzić o różne sytuacje – zarówno o dorosłe dzieci, które nie płacą alimentów na starszych rodziców w niedostatku, jak i o rodziców, którzy nie płacili alimentów na dzieci, a po ich śmierci są spadkobiercami.

Sam resort uzasadnia, że zmiana ta ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których korzyści ze spadku odnoszą osoby uporczywie uchylające się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do spadkodawcy pomimo realnej możliwości jego spełnienia.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Może Cię zainteresować:

Co to jest zachowek

Kiedy można trafić do rejestru dłużników?

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds