13 emerytura w 2020: na czym polega?

13 emerytura w 2020: na czym polega?

Kto nie chciałby otrzymać dodatkowej wypłaty pensji czy emerytury? Szczególnie emeryci i renciści otrzymujący niskie wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych od dawna liczyli na wprowadzenie wsparcia finansowego ze strony państwa, które umożliwiłoby im sfinansowanie kosztów leczenia i pokrycie bieżących wydatków. Przeczytaj na czym polega i komu należy się 13 emerytura? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe pieniądze w 2020 roku?

13 emerytura – co to jest?

Zgodnie z zapowiedzią rządu w budżecie państwa na rok 2020 znalazły się środki finansowe na wypłatę dodatkowych świadczeń emerytalno-rentowych. Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2019 r. projekt, zgodnie z którym trzynasta emerytura trafi do emerytów i rencistów w kwietniu 2020 r. i wyniesie 1200 zł brutto (czyli ok. 900 zł “na rękę”). Kwota ta wynika z wysokości najniższej emerytury, jaka obowiązuje od 1 marca roku, w którym dane świadczenie jest wypłacane. Trzynasta emerytura ma za zadanie zmniejszać różnice w wysokościach emerytur i w tym celu rząd przewiduje wydać ok. 11,75 mld zł. Wypłacanie tzw. trzynastek zostało zapoczątkowane w 2019 roku, natomiast od 2021 ma być również wypłacana 14-sta emerytura, ale tylko dla najuboższych osób. Aby zabezpieczyć sytuację finansową seniorów przewiduje się waloryzację emerytur i rent, co będzie miało charakter kwotowo-procentowy.

Reklama Reklama PolisyTravel

13 emerytura – dla kogo?

Wypłata 13 emerytury będzie dodatkiem do emerytur i rent w systemie powszechnym, a także dla rolników pobierających emerytury i renty. Dodatkowo na świadczenie mogą liczyć osoby emerytowane i renciści służb mundurowych, osoby pobierające emerytury pomostowe oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Na liście znajdują się także osoby, którym przysługują: renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, renty inwalidów wojennych, a także wojskowych.

Reklama Reklama SU Bałtyk

Główne zasady 13 emerytury

Zgodnie z wprowadzonymi zasadami przyznawania dodatkowych świadczeń emerytalno-rentowych, aby otrzymać trzynastą emeryturę w danym roku kalendarzowym, nie można przejść w stan spoczynku zawodowego po 31 marca. Czyli osoba, która rozpocznie swoją emeryturę pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia 2020 roku, niestety nie załapie się już na trzynastkę dla emerytów.  Ważną informacją jest to, że emeryci i renciści pobierający dodatkowe świadczenie w formie tzw. “trzynastki” mogą być spokojni o te pieniądze, gdyż nie wliczają się one do dochodu (co jest istotne np. przy dodatku mieszkaniowym) i są wolne od potrąceń i egzekucji. Oznacza to, że żaden wierzyciel nie ma prawa odebrać tej kwoty świadczeniobiorcy. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat trzynastej emerytury? Sprawdź publikację na – https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/13-14-emerytura-dla-kogo.

Jak otrzymać 13 emeryturę?

Aby pobrać 13 emeryturę, świadczeniobiorca nie musi składać żadnego dodatkowego wniosku. Jeśli rencista lub emeryt będzie miał prawo do wypłaty świadczenia, zostanie ono automatycznie wypłacone. “Trzynastka” będzie wypłacana z urzędu, w takiej formie jak dotychczas była wypłacana kwota przysługująca z przysługującego świadczenia. Dodatkowe pieniądze zostaną przekazane w kwietniu 2020 roku każdemu zarejestrowanemu emerytowi, który będzie zgłoszony w ZUS-ie do marca 2020 roku. Natomiast osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny lub niebawem go osiągną, powinny jak najszybciej wysłać swój wniosek do ZUS. Pamiętajmy, że wcześniejsza emerytura to zupełnie inne świadczenie i należy tutaj osobno przeanalizować, jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o status emeryta. Wymogi są ściśle określone, wśród czynników są m.in. data urodzenia, ale także szczególne warunki pracy i udokumentowane okresy składkowe.

Artykuł sponsorowany

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds