300 zł BON SENIORA dla mieszkańców Świnoujścia

300 zł BON SENIORA dla mieszkańców Świnoujścia

Niskie świadczenia emerytalne, choroba, niepełnosprawność stwarzają poważne problemy w egzystencji ludzi starszych. Świnoujście postanowiło pomóc wszystkim seniorom w mieście, ustanawiając „BON SENIORA” dla osób w wieku 65+. Do tej pory z bonu skorzystało ponad 7 tysięcy seniorów. W tym roku pomoc również będzie kontynuowana.
Z Pawłem Sujką, zastępcą prezydenta miasta Świnoujście, rozmawia Andrzej Wiśniewski.

Paweł Sujka, Zastępca Prezydenta miasta Świnoujście. Archiwum UM Świnoujście.

Andrzej Wiśniewski: Od pewnego czasu miasto wspiera finansowo seniorów. Czy to pomoc tylko finansowa, czy też przewidywane są inne formy wsparcia mieszkańców w tej grupie wiekowej?
Paweł Sujka: Dwa lata temu uruchomiliśmy projekt pod nazwą „BON SENIORA”, w ramach którego od sierpnia do listopada 2018 r. wydawane były bony o wartości 300 pkt (1 pkt odpowiadał 1 zł). Wraz z bonem każdy senior otrzymał wykaz 440 usług, z których mógł bezpłatnie skorzystać. Wśród nich były badania lekarskie, ambulatoryjne, świadczenia rehabilitacyjne oraz imprezy kulturalne (kino, teatr). Dodatkowo seniorzy otrzymali tzw. „pudełka życia” zawierające (przydatne dla pracowników służb ratunkowych) informacje dot. stanu zdrowia i zażywanych lekarstw. Ze świadczeń w ramach bonu można było skorzystać do końca czerwca 2019 r. Łącznie wydano około 5 800 bonów i pudełek życia. Przysługiwały mieszkańcom miasta, którzy skończyli 65 lat. Projekt był działaniem innowacyjnym na skalę kraju.

Jak długo trwa pomoc i czy każdy mieszkaniec Świnoujścia, który kończy 65 lat, może z takiej pomocy skorzystać? Tworząc taki program pomocy, korzystaliście z doświadczeń innych miast w tym zakresie?
W 2019 r. zmieniliśmy formę wsparcia, wprowadzając świadczenie pieniężne „Bon Seniora” w wysokości 300 zł. Pieniądze otrzymywały osoby zamieszkujące na terenie gminy Świnoujście, które ukończyły w 2019 roku co najmniej 65 lat oraz złożyły stosowny wniosek. Świadczenie to przyznawane było na cele kulturalne oraz zdrowotne, w tym zakup leków. Wszyscy seniorzy w Świnoujściu, którzy złożyli wnioski o świadczenie, otrzymali także kartę Bon Seniora wraz z wykazem usług partnerów programu. Na podstawie karty mogli skorzystać do końca 2019 r. z promocyjnych cen usług np. rehabilitacyjnych, podologicznych, fryzjerskich, ale także badań lekarskich.
Wnioski przyjmowaliśmy od 15 lipca do 15 września 2019 r. na podstawie weryfikacji daty urodzenia i miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Świadczenie pieniężne wypłacane było na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym, wypłatą zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Seniorzy otrzymywali także, podobnie jak w roku poprzednim, tzw. „pudełka życia”.

Czy środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą programów pomocowych, czy są to środki wypracowane przez miasto? I czy pomoc będzie kontynuowana?
Bon finansowany był w całości z budżetu gminy. Cały projekt obejmował zatem zarówno świadczenie pieniężne, jak też system ulg. Ze świadczenia pieniężnego „Bon Seniora” w 2019 r. skorzystało blisko 7700 osób w wieku 65+.
W 2020 r. w budżecie miasta ponownie zaplanowano środki na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla seniorów i przyjęto uchwałę w sprawie zasad udzielania świadczenia pieniężnego „Bon Wyspiarza Seniora”. Rada Miasta, przyjmując za nadrzędne ochronę życia i zdrowia mieszkańców, uchwaliła, iż Prezydent Miasta ustali w drodze ogłoszenia termin przyjmowania wniosków o udzielenie świadczenia. Nastąpi to nie wcześniej niż po odwołaniu w kraju stanu epidemii.

Może cię również zainteresować:

Zmiany w emeryturach dla osób z rocznika 1953

Andrzej Wiśniewski
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds