Aktywność osób starszych wobec zmiany klimatycznej #klimaSENIORE

Aktywność osób starszych wobec zmiany klimatycznej #klimaSENIORE

Powoli zbliża się ku końcowi projekt „#klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu”, który prowadzony jest przez Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Założeniem projektu była aktywizacja seniorów w trzech gminach Puszcza Mariańska, Piastów oraz Rejowiec Fabryczny, zgromadzonych wokół organizacji senioralnych, samorządowych, a także lokalnych aktywistów i zbadanie ich potencjału do stawienia czoła zmieniającemu się klimatowi. Osoby starsze znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka i są szczególnie narażone na postępującą zmianę klimatyczną.

Problemy ochrony środowiska wskazywane przez osoby starsze

W pierwszej fazie projektu została przeprowadzona anonimowa ankieta, w której wzięło udział ok. 200 osób z trzech gmin, a jej celem było zbadanie subiektywnej opinii mieszkańców na temat stanu środowiska lokalnego, a także podejmowanych zachowań ekologicznych.

Najczęstszym wskazywanym problemem przez seniorów jest zanieczyszczenie środowiska nadmiarem porzuconych odpadów, a także zanieczyszczenie środowiska plastikiem. Osoby starsze upatrują przyczyn nie tylko w braku rzetelnej edukacji na temat sortowania odpadów, ale także w nadmiernej konsumpcji i pewnego rodzaju „zmuszaniu” klientów sklepów do wybierania toreb foliowych na pakowanie produktów tzw. „zrywek”.

Jako sposób przeciwdziałania temu, osoby starsze chętnie wracają do dawnych nawyków i wybieraniu się do sklepów z torbami wielorazowego użytku lub wiklinowymi koszami.

Reklama Reklama wynajmijseniora.pl

Społeczna aktywność osób starszych

Osoby starsze doceniają możliwość tworzenia miejsc spotkań w postaci klubów seniora, domów dziennego pobytu, a także miejsc przyjaznych dla środowiska, czy też zielonych miejsc rekreacji w postaci parków i skwerów. Zazielenianie przestrzeni publicznej jest istotnym elementem wpływu na dobrostan społeczny, który wydaje się być istoty i ważny dla osób znajdujących się w wieku emerytalnym.

W trakcie prowadzonych działań w projekcie uczestnicy organizowanych narad wskazywali zainteresowanie tworzeniem lokalnych rad senioralnych, by wspólnie z włodarzami gmin sugerować i być głosem doradczym w tworzeniu aktów prawa miejscowego. Potencjał wypływający z wiedzy i doświadczenia życiowego, często jest nieoceniony i niedoceniany, a osoby starsze chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami we współpracy z dawnych lat i wskazują na rozwiązania, które mogą być efektywne. Bardzo chętnie uczestniczą również w akcjach możliwości doszkalania się i wzbogacania wiedzy w interesujących ich dziedzinach, a także w tych, z którymi często gminy mają problem. Szukanie wspólnego rozwiązania problemów dotykających gminy w systemie partycypacji społecznej jest najlepszym rozwiązaniem, włączania lokalnej społeczności w zarządzanie gminą.

Partycypacja społeczna sposobem aktywizacji

Projekt prowadzony był za pomocą narzędzia narad obywatelskich, który za pomocą moderowanej debaty uczestników, definiuje problemy i za pomocą metody warsztatowej poszukuje ich najlepszych rozwiązań. Metoda ta zyskuje uznanie wśród mieszkańców, którzy chętnie korzystają z zaproszeń włodarzy na tego typu spotkania. Przede wszystkim największą aktywnością wykazują się lokalne stowarzyszenia, co pokazuje, że największe zaangażowanie społeczne można uzyskać w momencie, gdy lokalna grupa ma lidera, który umiejętnie ją prowadzi, co istotne jest w przypadku stowarzyszeń senioralnych. Projekt pokazał, że największe zaangażowanie w sprawach społecznych i aktywności społecznej wykazują osoby, które udzielają się w lokalnych organizacjach: kluby seniora, chóry, kluby aktywności fizycznej, uniwersytetu trzeciego wieku i innych. Dlatego tak ważne jest wspieranie lokalnych organizacji, ponieważ pobudzają one społeczność do dbania o wspólne dobro.

Konrad Wielądek – Instytut na rzecz Ekorozwoju

Więcej na stronie: chronmyklimta.pl/klimaseniore

Projekt „#klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu” korzysta z dotacji z Active Citizens Fund w ramach Funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior   Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Seniorze, jak postępować podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych [PORADNIK DO POBRANIA]

#klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds