Autor: dr Bogna Bartosz i Ilona Zakowicz

dr BOGNA BARTOSZ - Od prawie 40 lat zajmuje się zawodowo psychologią, związana z Uniwersytetem Wrocławskim. Stara się odkryć czynniki decydujące o wysokiej jakości życia osób w różnym wieku, w tym 60+. Jest autorką i współautorką 70 artykułów oraz 6 książek. Inicjatorka i kierownik nowego kierunku studiów podyplomowych Psychogerontologia w Uniwersytecie Wrocławskim.ILONA ZAKOWICZ - pedagożka, kulturoznawczyni, nauczycielka akademicka (Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski, Psychogerontologia) Współpracuje z osobami starszymi i na ich rzecz, m.in. związana z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy UWr. Jest autorką i współautorką ponad 30 publikacji naukowych, członkinią krajowych i międzynarodowych zespołów projektowych oraz badawczych. Była Rzecznik Seniora i Opiekuna we Wrocławiu i pracownik Wrocławskiego Centrum Seniora.

DROGI do szczęścia i długowieczności. NIEBIESKIE STREFY

dr Bogna Bartosz i Ilona Zakowicz- 18 listopada, 2021

Listopad, według kalendarza gregoriańskiego, to jedenasty miesiąc w roku. Na półkuli północnej to miesiąc jesienny, a na południowej – wiosenny. Zgodnie z opinią Aleksandra Brücknera, ... Czytaj więcej