Bezpieczeństwo a jakość życia seniorów Ostrowskiego UTW. Relacja

We wrześniu br. na Piaskach Szczygliczka podsumowano program zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego pn. Wpływ bezpieczeństwa seniorów Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na ich jakość życia.

Prowadzący spotkanie Ryszard Dolata, członek Zarządu OUTW, zauważył, że ważnym elementem programu była współpraca słuchaczy OUTW z młodzieżą Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Jej rezultatem stała się m.in. kampania antysmogowa, w której młodzież i seniorzy w roku akademickim 2019-2020 będą propagować czyste powietrze i środowisko naturalne. Podczas spotkania seniorów i młodzieży z mł. inspektorem Piotrem Wilkowskim, Komendantem Powiatowym Policji, któremu towarzyszyli naczelnicy wydziałów i dzielnicowi z terenu miasta, można było szczerze porozmawiać o problemach związanych z bezpieczeństwem osób starszych. Dowiedzieć się o występujących zagrożeniach wobec seniorów, zwłaszcza o nasilających się oszustwach i kradzieżach oraz zapoznać się z działaniami policjantów przeciwdziałającymi takim zjawiskom.
Na terenie Straży Pożarnej zrealizowano ćwiczenia z zakresu różnych technik gaszenia pożaru oraz zapoznano się z zagrożeniami związanymi z pożarem.
Uczestnicy zadania publicznego zwiedzili Oddział Kardiologiczny Szpitala Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. W trakcie spotkania z lekarzami z dużym zaciekawieniem wysłuchali informacji o bezpieczeństwie zdrowotnym osób starszych i osób młodych.
Wyjazdowe spotkanie seniorów OUTW do stanicy „Biały Orzeł” w Mojej Woli na terenie gminy Sośnie poświęcono prawnym aspektom bezpieczeństwa osób starszych oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Przedmiotem ożywionej dyskusji stały się pytania, jak zabezpieczyć się przy korzystaniu z telefonów komórkowych, Internetu, portali społecznościowych, zakupów w sieci oraz z usług bankowych. To sygnał, że tematyka bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni powinna znaleźć się w przyszłości w planach edukacyjnych Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Relacja: Kazimierz Nawrocki, Fotografie: Barbara Peukert

Grupa Turystocklisów na pierwszej linii przy realizacji projektu.

Wyróżnieni w teście o programie, z książka autorka zdjęć Barbara Peukert.

Słuchacze uczestniczący w programie.

Prezentacja nowych tras ścieżek rowerowych.

 

Kazimierz Nawrocki
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds