Bezpłatne studia dla seniorów

Bezpłatne studia dla seniorów

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu uruchamia bezpłatne studia dla seniorów o specjalności dziennikarstwo obywatelskie. Koszty studiów pokryje Senioralny Fundusz Stypendialny.

Seniorzy mają do wyboru studia podyplomowe lub studium pomaturalne na kierunku dziennikarstwo obywatelskie. Uczelnia gwarantuje pokrycie kosztów nauki przez Senioralny Fundusz Stypendialny, realizowany przez Fundację WSUS. Bezpłatne studia dla seniorów przygotowują do współpracy dziennikarskiej z mediami lokalnymi, internetowymi czy parafialnymi. Program obejmuje takie przedmioty, jak: etyka dziennikarska, dziennikarstwo radiowe, dziennikarstwo telewizyjne, media społecznościowe, dziennikarstwo a public relations, komputer w pracy dziennikarza itp.

Zajęcia będą odbywały się w trybie cotygodniowych spotkań (opcjonalnie w dni powszednie lub w weekendy). Osoby w wieku 60+, które ukończą studia, uzyskają dyplom potwierdzający nabycie nowych umiejętności. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia można przesyłać mailowo (na adres: rekrutacja@wsus.poznan.pl) lub listownie (na adres: Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań).

Bezpłatne studia dla seniorów – dlaczego warto?

Nasze emeryckie środowisko składa się z ludzi o najprzeróżniejszych postawach życiowych i równie różnorodnych zainteresowaniach. Są wśród nas tacy, którzy cieszą się, że wreszcie mogą zajmować się błahostkami i nie męczyć umysłowo rozwiązywaniem skomplikowanych problemów zawodowych, są też tacy, którym doskwiera brak zaczepów do myślenia twórczego i skomplikowanego. Są ciekawi świata i ludzi, potrzebują operować słowem, chcą uczyć się nowych obszarów wiedzy, poznawać nowych ludzi, roztrząsać problemy, opisywać złożoność otaczającej rzeczywistości, analizować zjawiska społeczne. Z myślą o nich, Jego Magnificencja Pan Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu uruchamia podyplomowe wyższe studia dziennikarskie dla emerytów i rencistów oraz pomaturalne studium dziennikarskie.

Oczywiście, nikt nie zatrudni na etacie w renomowanym tygodniku emeryta będącego początkującym dziennikarzem. I nie taki jest zamiar. Jednak w wielu czasopismach spotykamy „dziennikarzy obywatelskich”, którzy z przyjemnością oddają się temu zajęciu nie dla zapewnienia bytu (ten bowiem zapewnia im emerytura), ale dlatego, żeby cokolwiek pożytecznego robić, nie spłycać się umysłowo, w jakimś działaniu kanalizować własną energię twórczą, znajdować się aktywnie w nurcie życia społecznego – Andrzej Wasilewski, senior i dziennikarz Gazety Senior.

CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds