Budżet obywatelski Krakowa 2018

To była bardzo bogata w projekty edycja. Liczba zgłoszeń okazała się największa ze wszystkich dotychczasowych, a same projekty – bardzo zróżnicowane.

Budżet Obywatelski Krakowa

– Obserwujemy coraz większy udział seniorów, zarówno na etapie składania projektów, jak i w głosowaniu. Udało się zaangażować seniorów do budżetu obywatelskiego, o czym szczególnie świadczą dwie ostatnie edycje. Coraz więcej projektów zawiera też komponenty uwzględniające rozwiązania sprzyjające osobom starszym. W poprzedniej edycji budżetu odbył się cykl spotkań w Centrach Aktywności Seniorów i Centrach Aktywności Lokalnej. W tym roku skupiliśmy się na wskazaniu mieszkańcom wieloaspektowości zadań, tak aby uwzględnili potrzeby wszystkich grup wiekowych w swoich projektach – mówi Mateusz Płoskonka, dyrektor Biura MOWIS.
Od dwóch edycji głosowanie odbywa się w formule mieszanej, co oznacza, że głos można oddać zarówno przez internet, jak i w tradycyjnej formie papierowej. – Wykluczenie cyfrowe jest coraz mniejsze, ale seniorzy tak jak lubią czytać tradycyjne gazety, tak wolą zagłosować w formule papierowej, choć trzeba dodać, że nie tylko seniorzy postawili na tę formę. Pikniki, imprezy plenerowe okazały się doskonałą zachętą dla mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu. Papierowe głosy stanowiły połowę oddanych głosów – opowiada Mateusz Płoskonka.

Reklama Reklama SU Bałtyk

Budżet Obywatelski. Projekty senioralne

W budżecie obywatelskim Krakowa znalazło się wiele ciekawych projektów senioralnych. Jednym z nich był projekt pt. „Tężnia Solankowa”. Złożył go 66-letni mężczyzna. To projekt ogólnomiejski, dotyczący lokalizacji zalewu Bagry. Nad zalew oprócz najbliższych mieszkańców przybywają ludzie prawie z całego Krakowa. Tężnia działa jak gigantyczny filtr powietrza, godzinny spacer przy niej równoważny jest 3 dniom pobytu nad morzem. Tężnia pozwoli skorzystać z dobrodziejstwa solnego mikroklimatu, który jest nie do przecenienia dla mieszkańców aglomeracji miejskich, szczególnie tak zanieczyszczonych jak Kraków. Wystarczy podjechać do samego miejsca autobusem MPK lub tramwajem.
„Coś nam się jeszcze od życia należy” to projekt lokalny, ale realizowany w całym Krakowie, złożony przez kobietę w wieku 76 lat. Projekt zakłada zakup wejściówek (biletów) do ośrodków kultury (teatr, kino, opera, operetka, sala koncertowa) oraz wycieczki i spacery na terenie miasta dla seniorów. Naborem uczestników, jako projektodawca, będzie zajmować się Koło Emerytów i Rencistów nr 8 w Opatkowicach. O planowanych imprezach Koło powiadamiać będzie publicznie na tablicach informacyjnych na dwa tygodnie przed planowaną imprezę. Czerpiąc z dobrodziejstw współczesnej kultury, uczestnicy projektu będą mieli możliwość zdobycia nowych doświadczeń i poszerzenia horyzontów.
Kolejny, warty uwagi projekt, złożony przez 23-latkę, nosi nazwę „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości”. Dzielnicę V Krowodrza zamieszkuje sporo osób starszych oraz samotnych, którzy stracili sens i cel życia. Chociaż Kraków prowadzi szeroką politykę senioralną, to wiele osób nie korzysta niestety z tych możliwości, gdyż według własnej oceny nie mają już po co i dla kogo żyć. Celem projektu jest uwolnienie od smutku oraz przywrócenie radości i sensu istnienia „więźniom samotności i starości”. Wolontariusze nie tylko działają w Klubie Seniora, ale pomagają również indywidualnie, odwiedzając osoby potrzebujące w ich domach oraz świadcząc pomoc w zakresie codziennych, podstawowych czynności. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie osób starszych mieszkających na terenie Dzielnicy Krowodrza.

fot. Fotolia

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds