II Wrocławskie Forum Senioralne

II Wrocławskie Forum Senioralne już za nami. Była to dobra okazja do wymiany poglądów i doświadczeń związanych z problemami seniorów.

Wrocławskie Forum Senioralne powstało z inicjatywy Wrocławskiego Centrum Seniora jako wydarzenie cykliczne wspierające współpracę między samorządami, biznesem, organizacjami pozarządowymi i mediami dla poprawy jakości życia osób starszych, wymiany wiedzy i dobrych praktyk.
Do udziału w drugiej edycji zaproszono ekspertów w dziedzinie gerontologii, organizacje i instytucje działające na rzecz osób starszych, media, firmy komercyjne, kadrę akademicką, studentów, szczególnie zaś seniorów.

Srebrna gospodarka 

Gościem panelu pt. Srebrna Gospodarka i Polityka Senioralna była Linda Matus red. naczelna Gazety Senior. W bloku poświęconemu SILVER ECONOMY dyskutowano m.in. o ofercie społecznej i komercyjnej Wrocławia dla najstarszych mieszkańców. Radna Małgorzata Zawada zaprezentowała projekty miasta w zakresie usług społecznych. Potwierdziła zapowiadanego trenera osiedlowego dla seniorów, a także usługi złotej rączki, czyli drobnych naprawy w domu oraz bezpłatny transport dla najstarszych. Nie ma jeszcze pewności, czy będzie to wzorem Poznania bezpłatna taksówka. Poruszony został temat kształcenia kadr. Osoby przygotowane i gotowe do pracy z seniorami są niezbędne do rozwoju oferty zarówno komercyjnej, jak i społecznej, a tu niestety mamy ogromne zaniedbania. Na szczęście zmiana powoli staje się faktem. Dr Bogna Bartosz przybliżyła start kierunku studiów podyplomowych „Psychogerontologia” na UWr. Po początkowych trudnościach staje się dziś kierunkiem pożądanym i docenianym przez studentów zza naszej zachodniej granicy.

Marketing przez edukację 

Podstawą skutecznego marketingu i komunikacji kierowanej do seniorów jest dziś edukacja. O działaniach firmy Kawon producenta ziół i herbat, które wpisują się w ten trend dyskutował Tomasz Biskupski. Małgorzata Bilska z kliniki Optegra tłumaczyła przysłuchującym się seniorom, na czym polega w praktyce działanie dyrektywy transgranicznej, która umożliwia seniorom np. ominięcie kolejki do operacji zaćmy. Oferta społeczna i komercyjna jest już dziś bardzo rozbudowana i niejednokrotnie interesująca. Sporym problem jest zróżnicowanie grupy społecznej, jaką są seniorzy, a co za tym idzie odpowiedni marketing mix. W pokoleniu seniorów znajdziemy 80 latków i 60 latków, którzy mają nieco inne problemy i oczekują innego sposobu dotarcia. Skuteczna dystrybucja informacji jest ważnym wyzwaniem dla mediów, jak i placówek tj. Wrocławskie Centrum Seniora.

„Srebrna gospodarki złoty biznes” tak podsumował rozważania Prof. Adam Zych, który przysłuchiwał się dyskusji na temat aktualnej sytuacji i rokowaniom dla Silver Economy we Wrocławiu.

Tegoroczne forum objęło szeroko rozumianą problematykę gerontologiczną, odbyły się także panele Intymność 60+ oraz Aktywizacja i Kultura. Spotkanie miało miejsce 29 maja w Domu Technika NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu. Organizatorami spotkania byli: Wrocławskie Centrum Seniora i „Gazeta Wrocławska”, przy współpracy z UTW w UWr. Patronat medialny Gazeta Senior.

fot. Jerzy Dudzik

 

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds