Ile wynosi zasiłek przedemerytalny? Komu i kiedy przysługuje?

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny? Komu i kiedy przysługuje?

Zasiłek przedemerytalny to świadczenie społeczne dedykowane osobom starszym, które z różnych przyczyn utraciły swoje jedyne źródło utrzymania, ale tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się ile wynosi taki zasiłek oraz komu i kiedy przysługuje to świadczenie.

Jaka jest wysokość zasiłku przedemerytalnego?

Początkowo, w 2004 roku, kiedy weszła w życie Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, wysokość takiego świadczenia opiewała na kwotę 1 040 zł. Kwota zasiłku, podobnie jak emerytury i renty, z urzędu podlega waloryzacji. Aktualizacja następuje cyklicznie co roku i obowiązuje od 1 marca danego roku. W 2020 roku wysokość zasiłku przedemerytalnego wynosi 1 210,99 zł brutto miesięcznie.

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny?

Zasiłek przedemerytalny otrzymuje osoba zainteresowana, która złożyła stosowny wniosek w Urzędzie Pracy. Aby jednak został on pozytywnie rozpatrzony, wnioskodawca musi zaliczać się do jednego z określonych w Ustawie przypadków. Prawo do otrzymania świadczenia przedemerytalnego przysługuje:

 • kobietom, które do dnia utraty pracy ukończyły 56 lat, wykazują staż pracy w ilości 20 lat oraz straciły pracę z powodu likwidacji zakładu pracy lub na skutek niewypłacalności pracodawcy,
 • mężczyznom, którzy do dnia utraty pracy ukończyli 61 lat, wykazują staż pracy w ilości 25 lat oraz stracili pracę z powodu likwidacji zakładu pracy lub na skutek niewypłacalności pracodawcy,
 • kobietom, które do dnia utraty pracy ukończyły 55 lat, wykazują staż pracy w ilości 30 lat oraz straciły pracę na skutek zmian w zakładzie pracy, 
 • mężczyznom, którzy do dnia utraty pracy ukończyli 60 lat, wykazując staż pracy w ilości 35 lat oraz stracili pracę na skutek zmian w zakładzie pracy,
 • kobietom, których staż pracy do dnia utarty pracy, którą podejmowały od minimum 6 miesięcy, wynosił 35 lat i które straciły pracę na skutek zmian w zakładzie,
 • mężczyznom, których staż pracy do dnia utraty pracy, którą podejmowali od minimum 6 miesięcy, wynosił 40 lat i którzy stracili pracę na skutek zmian w zakładzie,
 • kobietom, które do dnia ogłoszenia upadłości firmy ukończyły 56 lat, wykazują staż pracy w ilości 20 lat i które nieprzerwanie przez minimum 2 lata prowadziły pozarolniczą działalność i opłacały jednocześnie przez ten okres składki na ubezpieczenie społeczne, 
 • mężczyznom, którzy do dnia ogłoszenia upadłości firmy ukończyli 61 lat, wykazują staż pracy w ilości 25 lat i którzy nieprzerwanie przez minimum 2 lata prowadzili pozarolniczą działalność i opłacali jednocześnie przez ten okres składki na ubezpieczenie społeczne,
 • kobietom, które przez minimum 5 lat pobierały rentę i które najpóźniej do dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ukończyły 55 lat, zarejestrowały się w Urzędzie Pracy w ciągu 30 dni od terminu ustania prawa do renty oraz wykazują staż pracy w ilości 20 lat,
 • mężczyznom, którzy przez minimum 5 lat pobierali rentę i którzy najpóźniej do dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ukończyli 60 lat, zarejestrowali się w Urzędzie Pracy w ciągu 30 dni od terminu ustania prawa do renty oraz wykazują staż pracy w ilości 25 lat,
 • kobietom, które przez minimum rok pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i które w dniu kiedy utraciły prawa do jednego z wymienionych świadczeń ukończyły 55 lat, zarejestrowały się w Urzędzie Pracy w ciągu 60 dni od terminu ustania prawa do jednego z wymienionych świadczeń oraz wykazują staż pracy w ilości 20 lat,
 • mężczyznom, którzy przez minimum rok pobierali świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i którzy w dniu kiedy utracili prawa do jednego z wymienionych świadczeń ukończyli 60 lat, zarejestrowali się w Urzędzie Pracy w ciągu 60 dni od terminu ustania prawa do jednego z wymienionych świadczeń oraz wykazują staż pracy w ilości 25 lat,
 • kobietom, które do 31 grudnia w roku poprzedzającym utratę pracy z powodu likwidacji zakładu pracy lub na skutek niewypłacalności pracodawcy, u którego zatrudnione były przez minimum 6 miesięcy, wykazały staż pracy w ilości 34 lat,
 • mężczyznom, którzy do 31 grudnia w roku poprzedzającym utratę pracy z powodu likwidacji zakładu pracy lub na skutek niewypłacalności pracodawcy, u którego zatrudnieni byli przez minimum 6 miesięcy, wykazali staż pracy w ilości 39 lat.

Kiedy można otrzymać zasiłek przedemerytalny?

Jeśli osoba zainteresowana spełnia wszystkie kryteria jednego z wyżej opisanych przypadków, musi spełnić jeszcze poniżesz warunki:

 • wnioskodawca musi zarejestrować się w Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna,
 • wnioskodawca musi przez 6 miesięcy (180 dni) przebywać na zasiłku dla bezrobotnych,
 • wnioskodawca przez okres przebywania na zasiłku dla bezrobotnych nie może odmówić podjęcia pracy, jaką zaproponują pracownicy Urzędu Pracy, bez podania uzasadnionej przyczyny.

Dopiero po spełnieniu powyższych warunków osoba zainteresowana może ubiegać się o przyznanie świadczenia emerytalnego. Wniosek musi zostać złożony w terminie do 30 dni od daty otrzymania zaświadczenia potwierdzającego okres 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Artykuł partnerski

CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds